3เอ็ม นำวิทยาศาสตร์มาใช้สร้างสรรค์หลากหลายรูปแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น

3เอ็ม นำวิทยาศาสตร์มา
ใช้สร้างสรรค์หลากหลาย
รูปแบบเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น


กลุ่มธุรกิจ 3เอ็ม สำหรับมืออาชีพ

ดูผลิตภัณฑ์ทั้งหมด

เลือกเทคโนโลยีด้านล่างเพื่อดูว่าแนวคิดของเรายังคงโลดแล่น และเชื่อมโยงกับแนวคิดอื่นๆ ในอันที่จะช่วยแก้ไขปัญหาที่มีอยู่ทั่วทุกมุมโลก

 • การดูแลสุขภาพ
  • อุตสาหกรรมการผลิต
   • ยานยนต์
    • ความปลอดภัย
     • อิเล็กทรอนิกส์
       • โซลูชั่นเพื่อการพาณิชย์
        • การคมนาคมขนส่ง
         • การออกแบบและการก่อสร้าง
          • การดูแลสุขภาพ
           • อุตสาหกรรมการผลิต
            • ยานยนต์
             • ความปลอดภัย
              • อิเล็กทรอนิกส์
                • โซลูชั่นเพื่อการพาณิชย์
                 • การคมนาคมขนส่ง
                  • การออกแบบและการก่อสร้าง
                   • การดูแลสุขภาพ
                    • อุตสาหกรรมการผลิต
                     • ยานยนต์
                      • ความปลอดภัย
                       • อิเล็กทรอนิกส์
                         • โซลูชั่นเพื่อการพาณิชย์
                          • การคมนาคมขนส่ง
                           • การออกแบบและการก่อสร้าง

                            แบรนด์ 3เอ็ม

                            รากฐานของ 3เอ็ม สื่อออกมาในรูปแบบของแบรนด์หลักและกลุ่มธุรกิจที่เราดูแล


                            เกี่ยวกับ 3เอ็ม

                            • 3M Center

                             เราช่วยลดน้ำหนักสายส่งไฟฟ้าแรงสูง เพื่อให้สามารถส่งพลังงานไฟฟ้าได้ในปริมาณที่มากขึ้นไปยังผู้ใช้งานที่มากขึ้น เราช่วยให้อุตสาหกรรมการผลิตใช้พลังงานน้อยลงในขณะที่สร้างผลผลิตได้มากขึ้น เราทำให้การส่งข้อมูลสุขภาพเป็นไปแบบอัตโนมัติอย่างถูกต้อง ไปยังบุคคลที่ถูกต้อง  3เอ็ม สร้างแรงบันดาลใจสำหรับนวัตกรรมและการก้าวไปข้างหน้าในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ทั่วโลก ทั้งหมดนี้ล้วนทำให้เกิดการพัฒนาอย่างแท้จริงและยั่งยืน โดยตระหนักถึงการปกป้องสิ่งแวดล้อม ความรับผิดชอบต่อองค์กรและสังคม และความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ เราใช้วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมของเรา เพื่อสร้างสิ่งที่เป็นไปได้ต่อทุกๆ ชีวิตทั่วโลก