อุตสาหกรรมการผลิต
 • share

  มหัศจรรย์แห่งไมโครสเฟียร์

  share
  3M Background Pattern 3M Background Pattern 3M Background Pattern

  มหัศจรรย์แห่งไมโครสเฟียร์

  ไมโครสเฟียร์ของ 3M glass bubble จะช่วยลดน้ำหนักและพัฒนาความแข็งแกร่งของเรือ ยานพาหนะ และเครื่องบิน

  มหัศจรรย์แห่งไมโครสเฟียร์

  ไมโครสเฟียร์ 3M glass bubble จะช่วยลดน้ำหนักและพัฒนาความแข็งแกร่งของเรือ ยานพาหนะ และเครื่องบิน

  มหัศจรรย์แห่งไมโครสเฟียร์

  ไมโครสเฟียร์ 3M glass bubble จะช่วยลดน้ำหนักและพัฒนาความแข็งแกร่งของเรือ ยานพาหนะ และเครื่องบิน

   

  • 3M Glass Bubble Microspheres

    

   ลองจินตนาการถึงอนุภาคที่เบาที่สุดซึ่งช่วยลดน้ำหนักของเครื่องบินที่เราเดินทางและรถยนต์ที่เราขับ ทำให้ประหยัดเชื้อเพลิงได้โดยรวม 3M glass bubbles ของเราทำหน้าที่ดังกล่าวทุกวัน ด้วยอัตราส่วนความแข็งแกร่งต่อน้ำหนักที่สูง เทคโนโลยีนี้จึงมีความสำคัญสำหรับวัสดุน้ำหนักเบา เช่น พลาสติกและคอมโพสิต glass bubbles ของเรายังถูกใช้เป็นตัวกรองทางเลือก ที่ช่วยลดต้นทุนระบบทั้งหมดได้ ในขณะที่เพิ่มคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ได้ทั่วทั้งอุตสาหกรรม

   ดูความมหัศจรรย์การทำงานของไมโครสเฟียร์