3M สารหล่อลื่นอเนกประสงค์ สำหรับ ยานยนต์

5 สินค้า

ดูสินค้า (5)

5 สินค้า

อุตสาหกรรม

Additive

Container Size (Metric)

3M™ 8878 น้ำยาหล่อลื่น SPRAY LUBE 16 ออนซ์1 ชิ้น/กล่อง 3M™ สเปรย์หล่อลื่นชนิดซิลิโคน ปริมาณสุทธิ 13.25 ออนซ์ 12 กระป๋องต่อกล่อง 3M™ ผลิตภัณฑ์หล่อลื่นอเนกประสงค์ ขนาด 400 มล. PN08898T แถมฟรีผ้าไมโครไฟเบอร์ขนาด 30*30 ซม.1 ชิ้น/กล่อง 3M™ ผลิตภัณฑ์หล่อลื่นอเนกประสงค์ ขนาด 400 มล. PN08898T1 ชิ้น/กล่อง 3M™ ผลิตภัณฑ์หล่อลื่นอเนกประสงค์ ขนาด 200 มล. PN08898T1 ชิ้น/กล่อง