3M เทปสำหรับยึดติด

14 สินค้า

ดูสินค้า (14)

14 สินค้า

อุตสาหกรรม

ตราสินค้า

Backing (Carrier) Material

ประเภทกาว

ความกว้างโดยรวม (เมตริก)

ความหนาของเทปรวมโดยไม่มีไลน์เนอร์ (เมตริก)

Product Color

3M™ เทปกาวสองหน้า 93015LE สีใส, 54 นิ้ว x 60 หลา, 5.9 มิล, 1 ม้วน/กล่อง 3M™ เทปกาวสองหน้า 93015LE สีใส 5.9 มิล สามารถกำหนดขนาดเองได้ 3M™ เทปกาวสองหน้า 9475LE, สีใส, 54 นิ้ว x 60 หลา, 4.5 มิล, 1 ม้วนต่อกล่อง 3M™ เทปกาวสองหน้า 415, สีใส, 4 นิ้ว x 36 หลา, 4 มิล, 8 ม้วนต่อกล่อง 3M™ เทปกาวสองหน้า 99786, สีขาว, 48 นิ้ว x 60 หลา, 5.5 มิล, 1 ม้วนต่อกล่อง 3M™ เทปผ้าใยแก้วเคลือบเทฟลอน 5451, 3 นิ้ว x 36 หลา, 3 ม้วน/กล่อง 3M™ เทปกาวสองหน้า 415, สีใส, 18 นิ้ว x 36 หลา, 4 มิล, 1 ม้วนต่อกล่อง 3M™ เทปกาวสองหน้า 9690, สีใส, 54 นิ้ว x 240 หลา, 5.5 มิล, 1 ม้วนต่อกล่อง 3M™ เทปกระดาษกาวสองหน้า 410M สีธรรมชาติ, 1 นิ้ว x 36 หลา, 5 มิล, 36 ม้วนต่อกล่อง 3M™ เทปกาวสองหน้า 9495LE, สีใส, 54 นิ้ว x 60 หลา, 6.7 มิล, 1 ม้วนต่อกล่อง สก๊อตช์® เทปใสกาวสองหน้า รุ่น665 3M™ เทปกาวสองหน้า 9495LE, สีใส, 54 นิ้ว x 60 หลา, 6.7 มิล, 1 ม้วนต่อกล่อง 3M™ เทปกาวสองหน้า 96042, สีใส, 48 นิ้ว x 60 หลา, 5 มิล, 1 ม้วนต่อกล่อง 3M™ เทปกาวสองหน้า 9832HL, สีใส, 54 นิ้ว x 60 หลา, 4.8 มิล, 1 ม้วนต่อกล่อง