3M เทปโฟมอเนกประสงค์ สำหรับ อุตสาหกรรมการผลิต

14 สินค้า

ดูสินค้า (14)

14 สินค้า

อุตสาหกรรม

Number of Adhesive Sides

Backing (Carrier) Material

ประเภทกาว

ความกว้างโดยรวม (เมตริก)

Product Color

3M™ Double Coated Polyethylene Foam Tape 4496 3M™ เทปกาวสองหน้าโฟมยูรีเทน 4026, สีธรรมชาติ, 1/2 นิ้ว x 36 หลา, 62 มิล, 18 ม้วนต่อกล่อง 3M™ Double Coated Polyethylene Foam Tape 4492 3M™ เทปกาวสองหน้าโฟมยูรีเทน 4026, สีธรรมชาติ, 3/4 นิ้ว x 36 หลา, 62 มิล, 12 ม้วนต่อกล่อง 3M™ Double Coated Polyethylene Foam Tape เทปกาวสองหน้า 4496B, สีดำ, ขนาด กว้าง 54นิ้ว ยาว 36หลา 3M™ เทปโฟมยูรีเทน 4116, สีธรรมชาติ, 3/4 นิ้ว x 36 หลา, 62 มิล, 12 ม้วนต่อกล่อง 3M™ เทปกาวสองหน้าโฟมโพลีเอทิลีน 4492B, สีดำ, 48 นิ้ว x 72 หลา, 31 มิล, 1 ม้วนต่อกล่อง 3M™ Double Coated Urethane Foam Tape 4016 3M™ เทปกาวสองหน้าโฟมยูรีเทน 4026, สีธรรมชาติ, 1 นิ้ว x 36 หลา, 62 มิล, 9 ม้วนต่อกล่อง 3M™ เทปโฟมไวนิล 4508, สีดำ, 1/2 นิ้ว x 36 หลา, 125 มิล, 18 ม้วนต่อกล่อง 3M™ เทปโฟมไวนิล 4516, สีดำ, 3/8 นิ้ว x 36 หลา, 62 มิล, 24 ม้วนต่อกล่อง 3M™ Double Coated Urethane Foam Tape 4032 3M™ เทปโฟมไวนิล 4726, สีดำ, 14 นิ้ว x 36 หลา, 62 มิล, 1 ม้วนต่อกล่อง 3M™ เทปกาวสองหน้าโฟมโพลีเอทิลีน 4496B, สีดำ, 48 นิ้ว x 36 หลา, 62 มิล, 1 ม้วนต่อกล่อง