3M เทป VHB

63 สินค้า

ดูสินค้า (63)

63 สินค้า

อุตสาหกรรม

ตราสินค้า

Backing (Carrier) Material

ประเภทกาว

ความกว้างโดยรวม (เมตริก)

Product Color

3M™ VHB™ เทป LSE-060WF สีขาว 1 นิ้ว x 36 หลา 25 มิล 9 ม้วนต่อกล่อง 3M™ VHB™ เทป 4956, สีเทา, 1/2 นิ้ว x 36 หลา, 62 มิล, 18 ม้วนต่อกล่อง 3M™ VHB™ เทป GPH 160GF, สีเทา, 62 มิล, แผ่นไลน์เนอร์ฟิล์ม, ม้วน, กำหนดขนาดเองได้ 3M™ VHB™ เทป 5952P, สีดำ, 1220 มม. x 33 ม., 1.1 มม., แผ่นไลน์เนอร์กระดาษ, 1 ม้วนต่อกล่อง 3M™ VHB™ Tape RP62 3M™ VHB™ เทป GPH-160GF, 530 มม x 33 ม, 1 ม้วนต่อกล่อง 3M™ VHB™ Tape 5962 3M™ VHB™ เทป LSE-110WF, 560 มม x 33 ม, 1 ม้วนต่อกล่อง 3M™ VHB™ Tape 4910 3M™ VHB™ เทป 5952WF, สีขาว, 24 นิ้ว x 36 หลา, 45 มิล, แผ่นไลน์เนอร์ฟิล์ม, 1 ม้วนต่อกล่อง 3M™ VHB™ เทป 5908 สีดำ, 0.25 มม. 1168 มม. x 66 ม. (46 นิ้ว x 72 หลา) 1 ม้วนต่อกล่อง 3M™ VHB™ เทป 4959F, สีขาว, 24 นิ้ว x 18 หลา, 120 มิล, แผ่นไลน์เนอร์ฟิล์ม, 1 ม้วนต่อกล่อง 3M™ VHB™ Tape Y-4180 3M™ VHB™ Tape 5952 3M™ VHB™ Tape RP16 3M™ VHB™ เทป LSE-060WF, 560 มม x 33 ม, 1 ม้วนต่อกล่อง 3M™ VHB™ เทป 4955, สีขาว, 1 นิ้ว x 36 หลา, 80 มิล, 9 ม้วนต่อกล่อง 3M™ VHB™ Tape 5915 3M™ VHB™ เทป GPL-060GF, 600 มม x 33 ม, 1 ม้วนต่อกล่อง 3M™ VHB™ เทป 4941F, สีเทา, 1 นิ้ว x 36 หลา, 45 มิล, แผ่นไลน์เนอร์ฟิล์ม, 9 ม้วนต่อกล่อง 3M™ VHB™ เทป GPH 160GF, สีเทา, 1 นิ้ว x 36 หลา, 62 มิล, แผ่นไลน์เนอร์ฟิล์ม, 9 ม้วนต่อกล่อง 3M™ VHB™ เทป GPL-040GF, 600 มม x 33 ม, 1 ม้วนต่อกล่อง 3M™ VHB™ เทป LSE-060WF, สีขาว, 0.6 มม., ม้วน, กำหนดขนาดเองได้ 3M™ VHB™ Tape 5652 เทปกาวสองหน้าแรงยึดติดสูง ขนาด กว้าง 12มม ยาว 33เมตร, 24 ม้วน ต่อ กล่อง
Next