3M เทป VHB

63 สินค้า

ดูสินค้า (63)

63 สินค้า

อุตสาหกรรม

ตราสินค้า

Backing (Carrier) Material

ประเภทกาว

ความกว้างโดยรวม (เมตริก)

Product Color

3M™ VHB™ Tape 4929 เทปกาวสองหน้าแรงยึดติดสูง, ขนาด กว้าง 24นิ้ว ยาว 72หลา 3M™ VHB™ เทป 4956F, สีเทา, 1 นิ้ว x 36 หลา, 62 มิล, แผ่นไลน์เนอร์ฟิล์ม, 9 ม้วนต่อกล่อง 3M™ VHB™ เทป GPL-040GF, 600 มม x 33 ม, 1 ม้วนต่อกล่อง 3M™ VHB™ Tape GPH-060GF 3M™ VHB™ Tape 5925 3M™ VHB™ เทป 4929, สีดำ, 1/2 นิ้ว x 72 หลา, 25 มิล, แพ็กเล็ก, 4 ม้วน/กล่อง 3M™ VHB™ เทป LSE-160WF สีขาว 1 นิ้ว x 36 หลา 62 มิล 9 ม้วนต่อกล่อง 3M™ VHB™ เทป LSE-110WF, 560 มม x 33 ม, 1 ม้วนต่อกล่อง 3M™ VHB™ เทป LSE-110WF, สีขาว, 1.1 มม., ม้วน, กำหนดขนาดเองได้ 3M™ VHB™ Tape 4950 3M™ VHB™ เทป GPH-160GF, 530 มม x 33 ม, 1 ม้วนต่อกล่อง 3M™ VHB™ เทป 4929, สีดำ, 46 นิ้ว x 72 หลา, 25 มิล, 1 ม้วนต่อกล่อง 3M™ VHB™ Tape GPH-110GF 3M™ VHB™ Tape 4930 3M™ VHB™ เทป RP32F, สีเทา, 24 นิ้ว x 36 หลา, 32 มิล, แผ่นไลน์เนอร์ฟิล์ม, 1 ม้วนต่อกล่อง 3M™ VHB™ เทป LSE-060WF สีขาว 1 นิ้ว x 36 หลา 25 มิล 9 ม้วนต่อกล่อง 3M™ VHB™ เทป RP16F, สีเทา, 24 นิ้ว x 36 หลา, 16 มิล, 1 ม้วนต่อกล่อง 3M™ VHB™ เทป 5952P, สีดำ, 1220 มม. x 33 ม., 1.1 มม., แผ่นไลน์เนอร์กระดาษ, 1 ม้วนต่อกล่อง 3M™ VHB™ Architectural Panel Tape G11F 3M™ VHB™ เทป LSE-110WF สีขาว 1 นิ้ว x 36 หลา 45 มิล 9 ม้วนต่อกล่อง 3M™ VHB™ Tape RP32 3M™ VHB™ เทป 5930, สีดำ, 46 นิ้ว x 36 หลา, 32 มิล, 1 ม้วนต่อกล่อง 3M™ VHB™ เทป LSE-060WF, 560 มม x 33 ม, 1 ม้วนต่อกล่อง 3M™ VHB™ เทป LSE-160WF, สีขาว, 1.6 มม., ม้วน, กำหนดขนาดเองได้
Next