ค้นหาตัวแทนจำหน่าย

คุณมีผลิตภัณฑ์สำหรับงานบรรจุภัณฑ์, การจัดเก็บสินค้าแพ็กสินค้าและจัดส่งพัสดุแล้วหรือยัง ติดต่อกับตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านคุณ

 • Borneo Technical (Thailand) Limited
  บริษัท บอร์เนียว เทคนิเคิล (ประเทศไทย) จำกัด

  89/175 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 ประเทศไทย

  หมายเลขโทรศัพท์: (+66)2-081-4900
  แฟกซ์: (+66)2-521-2273, (+66)2-522-7330-1
  Website: https://www.borneothai.com/
  Email: operator@borneothai.com

 • CST Supply Co., Ltd.
  บริษัท ซีเอสที ซัพพลายส์ จำกัด

  55/3 หมู่ 3 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางขุนกอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 ประเทศไทย

  หมายเลขโทรศัพท์: (+66)2-422-8435 to 439
  แฟกซ์: (+66)2-422-8424
  Website: https://www.cstsupply.co.th/
  Email: cstgroup@cstsupply.co.th

 • DSI Corporation Co., Ltd.
  บริษัท ดีเอสไอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

  12/185 หมู่ 7 ถนนลำลูกกา ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150 ประเทศไทย

  หมายเลขโทรศัพท์: (+66)2-993-4699
  แฟกซ์: (+66)2-993-4691
  Website: https://www.dsicorp.co.th/
  Email: cs@dsicorp.co.th/

 • M SIS ( Thailand ) Co.,Ltd.
  บริษัท เอ็มซีส ( ประเทศไทย ) จำกัด

  214 ถนนลาซาล แขวงบางนา เขตกรุงเทพฯ 10260 ประเทศไทย

  หมายเลขโทรศัพท์: (+66)2-7491589, (+66)83-0979285
  แฟกซ์: (+66)2-7493313
  Website: https://www.msisthai.com
  Email: sales@msisthai.com