mesh background image

ขอตัวอย่างฟรี

แสดงถึงความมุ่งมั่นในเรื่องการรักษาความปลอดภัยข้อมูลของคุณโดยเริ่มจากหน้าจ

ดำเนินการ สัมผัสความเป็นส่วนตัวที่มีประสิทธิภาพระดับโลก

ทำแบบสำรวจสั้น ๆ ด้านล่างเพื่อรับตัวอย่างผลิตภัณฑ์ป้องกันการแอบมองจากด้านข้างของ 3M ของคุณฟรี เราจะใช้ข้อมูลนี้เพื่อติดต่อคุณและยืนยันผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสำหรับอุปกรณ์ของคุณก่อนที่จะส่งตัวอย่างขนาดจริงให้กับคุณ หากเราไม่สามารถติดต่อกับคุณได้ คุณจะได้รับบัตรตัวอย่างที่มีตัวอย่างสาธิตขนาดเล็ก (ประมาณ 1 ตารางนิ้ว) แทน


แบบฟอร์มคำขอตัวอย่าง

เราจะตอบกลับอีเมลคำขอของคุณภายใน 2-3 วันทำการ

  • ต้องป้อนข้อมูลให้ครบทุกช่อง ยกเว้นช่องที่ระบุว่าระบุหรือไม่ก็ได้
    All fields are required unless indicated optional

  •  
  • Submit