การแอบดูนั้นมีจริง

การแอบดูนั้นมีจริง

และกำลังเกิดขึ้นทั่วโลก หน้าจอคอมพิวเตอร์เสี่ยงต่อการเปิดเผยข้อมูลที่ละเอียดอ่อน แต่ 3M สามารถช่วยได้

เรียนรู้วิธีปกป้องอุปกรณ์ของคุณจากผู้ที่แอบดู

การสำรวจพื้นที่สาธารณะ

เมื่อเร็ว ๆ นี้ สถาบัน Ponemon ได้ทำการสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับรู้เกี่ยวกับการแอบดูในที่สาธารณะ


การทดสอบการแอบดูข้อมูลทั่วโลก1

เปิดโลกทัศน์เกี่ยวกับความต้องการด้านความเป็นส่วนตัวจากสายตาในที่ทำงาน - ทั่วโลก

การทดลองที่สหรัฐฯ ในปี 2015 ของสถาบัน Ponemon พบว่า การทราบข้อมูลบริษัทที่สำคัญด้วยการแอบดูนั้นง่ายมาก เพื่อตรวจสอบว่าการแอบดูเป็นปัญหาในระดับโลกหรือไม่ 3M ได้สนับสนุนการทดลองที่ขยายขอบเขตในปี 2016 เพื่อรวมไปถึงสำนักงานในจีน ฝรั่งเศส เยอรมนี อินเดีย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และสหราชอาณาจักร

ผลลัพธ์ทั่วโลกมีความน่ากลัวและเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการเตือนถึงความสำคัญของการรักษาความเป็นส่วนตัวจากสายตาในองค์กรต่าง ๆ ทั่วโลก

ดูผลการศึกษา

ดูผลการศึกษา

และเรียนรู้วิธีช่วยปกป้องข้อมูลที่สำคัญจากผู้ที่แอบดู

สำรวจการทดสอบการแอบดูทั่วโลก

 • การแอบดูทำได้ง่าย
  การแอบดูทำได้ง่าย

  ไวต์แฮตแฮกเกอร์ที่ลอบเข้าไปหาข้อมูลสามารถเจาะข้อมูลได้ 91% ของการทดลองทั่วโลก1

 • เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว
  เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว

  ในเกือบครึ่งหนึ่งของการทดลองระดับโลก ผู้ที่แอบดูด้วยสายตาสามารถได้รับข้อมูลได้ในเวลาไม่ถึง 15 นาที1

 • จอคอมพิวเตอร์มีความเสี่ยง
  จอคอมพิวเตอร์มีความเสี่ยง

  ในทั่วโลก 52% ของข้อมูลที่ละเอียดอ่อนถูกเก็บรวบรวมจากหน้าจอคอมพิวเตอร์ของพนักงาน1

 • มักจะไม่มีใครสังเกตเห็น
  มักจะไม่มีใครสังเกตเห็น

  การแอบดูถูกยับยั้งเอาไว้ได้เพียง 32% ของความพยายามทั่วโลก ซึ่งหมายความว่าอีก 68% ไม่มีใครทำอะไรที่จะหยุดพวกเขา1

 • อินโฟกราฟิก: ทั่วโลก
  ดูผลการค้นพบที่สำคัญของการทดสอบทั่วโลกในรูปแบบอินโฟกราฟิก
 • รายงานสมุดปกขาว: ทั่วโลก
  ภาพรวมของการค้นพบที่สำคัญจากการทดสอบทั่วโลก

สำรวจการทดสอบการแอบดูข้อมูลในสหรัฐฯ

 • การแอบดูทำได้ง่าย
  การแอบดูทำได้ง่าย

  ไวต์แฮตแฮกเกอร์ที่ลอบเข้าไปหาข้อมูลสามารถเจาะข้อมูลใน 88% ของการทดลองในสหรัฐอเมริกาได้2

 • เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว
  เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว

  ในเกือบครึ่งหนึ่งของการทดลองในสหรัฐอเมริกา ผู้แอบดูสามารถทราบข้อมูลได้ภายใน 15 นาทีหรือน้อยกว่านั้น2

 • ข้อมูลหลายประเภทมีความเสี่ยง
  ข้อมูลหลายประเภทมีความเสี่ยง

  ผู้แอบดูข้อมูลในสหรัฐอเมริกาพบว่ามีข้อมูลที่ละเอียดอ่อน 5 ชิ้นต่อการทดลอง รวมถึงข้อมูลทางการเงินของบริษัทและข้อมูลที่เป็นความลับและข้อมูลลูกค้า2

 • มักจะไม่มีใครสังเกตเห็น
  มักจะไม่มีใครสังเกตเห็น

  ความพยายามของผู้แอบดูข้อมูลในสหรัฐอเมริกาถูกยับยั้งเพียง 30% ซึ่งหมายความว่า 70% ที่เหลือไม่มีใครทำอะไรเพื่อหยุดยั้งพวกเขา2

 • อินโฟกราฟิก: ทั่วโลก
  ดูผลการค้นพบที่สำคัญของการทดสอบทั่วโลกในรูปแบบอินโฟกราฟิก
 • รายงานสมุดปกขาว: ทั่วโลก
  ภาพรวมของการค้นพบที่สำคัญจากการทดสอบทั่วโลก
 • การศึกษาที่ครอบคลุม: ทั่วโลก
  สำหรับรายละเอียดทั้งหมด โปรดดาวน์โหลดการศึกษาด้านการแอบดูข้อมูลแบบเต็ม
 • 1 ค่าเฉลี่ยอิงตามการทดสอบทั่วโลกที่จัดขึ้นโดยสถาบัน Ponemon ที่มีทั้ง “การทดสอบการแอบดู” ในปี 2015 และ “การทดสอบการแอบดูทั่วโลก” ในปี 2016 ซึ่ง 3M ให้การสนับสนุนการทดสอบทั้งคู่
  2ค่าเฉลี่ยอิงตามการทดสอบในสหรัฐฯ ที่จัดขึ้นโดยสถาบัน Ponemon เรื่อง “การทดสอบการแอบดู” ในปี 2015 ซึ่งสนับสนุนโดย 3M

พื้นที่เสี่ยงต่อการถูกแอบดูข้อมูล

ลองเสี่ยงจากประเด็นความเสี่ยงที่สำคัญเหล่านี้เพื่อชี้ประเด็นจุดอ่อนในที่ทำงาน

การทำความเข้าใจวิธีการของผู้ที่แอบดูสามารถช่วยปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณจากการแอบดูได้ ความเป็นผู้นำขององค์กรควรมุ่งเน้นไปที่ประเด็นทั่วไปของการแอบดูเพื่อช่วยลดความเสี่ยง มีเดิมพันเป็นข้อมูลการเข้าสู่ระบบ เอกสารลับ ข้อมูลทางการเงินของบริษัทและอื่น ๆ ทั้งหมด

หน้าจอใด ๆ ที่คุณมองเห็น ก็สามารถมองเห็นได้โดยผู้แอบดูข้อมูลเช่นกัน

ลองเดินไปในสำนักงานของคุณดู

หน้าจอใด ๆ ที่คุณมองเห็น ก็สามารถมองเห็นได้โดยผู้แอบดูข้อมูลเช่นกัน

 • ทุกคนสามารถเป็นผู้แอบดูข้อมูลได้หมด
  ทุกคนสามารถเป็นผู้แอบดูข้อมูลได้หมด

  มีผู้มาติดต่อและผู้รับเหมาเดินผ่านสำนักงานของคุณกี่คนในแต่ละวัน แม้แต่พนักงานของคุณเองก็อาจเห็นข้อมูลที่ละเอียดอ่อน

 • การออกแบบออฟฟิศแบบเปิดเป็นเป้าหมายหลัก
  การออกแบบออฟฟิศแบบเปิดเป็นเป้าหมายหลัก

  ที่กั้นต่ำ ๆ และการใช้พื้นที่ร่วมกันในสภาพแวดล้อมแบบออฟฟิศร่วมสมัยหมายความว่า มีหน้าจอจำนวนมากขึ้นที่สามารถมองเห็นได้

 • ระวังพื้นที่ทั่วไปและผนังกระจก
  ระวังพื้นที่ทั่วไปและผนังกระจก

  ห้องทานอาหารเที่ยง ห้องพัก ห้องประชุม และผนังและประตูสำนักงานแบบกระจกต่างก็เป็นช่วงเปิดฤดูกาลสำหรับการรับชม

 • พนักงาน 59% 3นำงานออกไปทำนอกออฟฟิศ

  คิดดูสิว่าจะเกิดอะไรขึ้นได้บ้าง ในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่ใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่ในปัจจุบัน การมีแผนความเป็นส่วนตัวจากสายตามีความสำคัญมากกว่าที่เคย

 • 3 "Technology’s Impact on Workers”, Pew Research Center, December 2014.

สำรวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับพื้นที่เสี่ยงจากการแอบดูข้อมูล

ข้อมูลให้ดาวน์โหลดและแหล่งข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อสำรวจเกี่ยวกับการทดสอบการแอบดูข้อมูล

 • อินโฟกราฟิก
  พื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการถูกแอบดูที่สำคัญภายในองค์กร
 • สมุดปกขาว
  ป้องกันข้อมูลองค์กรของคุณจากการแอบดู
 • กรณีศึกษา
  การวิจัยในเชิงลึกเกี่ยวกับรายละเอียดของการแอบดู

การสำรวจพื้นที่สาธารณะ

ผู้ปฏิบัติงานนอกออฟฟิศคิดอย่างไรเกี่ยวกับการแอบดูเมื่อทำงานภายนอก

 • สถาบัน Ponemon ได้ทำการสำรวจมืออาชีพผู้ปฏิบัติงานนอกออฟฟิศเกี่ยวกับการรับรู้ถึงการแอบดูเมื่อพวกเขากำลังทำงานในที่สาธารณะ การศึกษาในปี 2017 เป็นการสัมภาษณ์พนักงานหลายคนในขณะที่ทำงานอยู่ในร้านกาแฟ ล็อบบี้โรงแรม และพื้นที่สาธารณะอื่น ๆ

  การสำรวจแสดงให้เห็นว่า ถึงแม้ว่าพนักงานมืออาชีพจะคิดว่าภัยคุกคามจากการแอบดูนั้นเป็นความจริง แต่พวกเขาก็ไม่ได้ทำอะไรพื่อแก้ปัญหานี้

 • มีการแอบดูอยู่ตลอดเวลา
  มีการแอบดูอยู่ตลอดเวลา

  87% ของผู้ปฏิบัติงานนอกสถานที่ที่สำรวจกล่าวว่า พวกเขาจับได้ว่ามีผู้แอบดูข้อมูลกำลังมองข้ามไหล่ของพวกเขา4 เป็นได้ว่าอีก 13% ไม่ได้หันไปรอบ ๆ อย่างรวดเร็วเพียงพอ

 • ซึ่งทำให้เกิดความกังวล
  ซึ่งทำให้เกิดความกังวล

  มีพนักงานที่ปฏิบัติงานนอกสถานที่ 3 ใน 4 คนที่ทำการสำรวจกล่าวว่า พวกเขาค่อนข้างกังวลหรือกังวลเกี่ยวกับการแอบดู4 บริษัทของคุณทำอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้บ้าง

 • แต่พวกเขาไม่ได้ดำเนินการใด ๆ
  แต่พวกเขาไม่ได้ดำเนินการใด ๆ

  ไม่ได้คิดว่าการแอบดูเป็นปัญหาสำหรับบริษัทของคุณ มากกว่าครึ่งหนึ่งของผู้ปฏิบัติงานนอกสถานที่ที่สำรวจกล่าวว่า พวกเขาไม่มีขั้นตอนในการปกป้องข้อมูลที่สำคัญในขณะที่ทำงานในที่สาธารณะ4

 • นโยบายความเป็นส่วนตัวอาจไม่เพียงพอ
  นโยบายความเป็นส่วนตัวอาจไม่เพียงพอ

  เมื่อมีเพียงครึ่งหนึ่งของผู้ปฏิบัติงานนอกสถานที่ที่สำรวจกล่าวว่า พวกเขาคุ้นเคยกับโซลูชันการป้องกันความเป็นส่วนตัว4 คุณต้องแปลกใจว่าทำไมคุณปล่อยให้อีกครึ่งหนึ่งทำงานนอกออฟฟิศ

 • 4 สถาบัน Ponemon, “การศึกษาและสัมภาษณ์ผู้ใช้พื้นที่สาธารณะ”, 2017 สนับสนุนโดย 3M การศึกษาเป็นการตอบแบบสอบถามโดยมืออาชีพที่ปฏิบัติงานนอกสถานที่จำนวน 46 คน

สำรวจการสำรวจพื้นที่สาธารณะ

ร้านกาแฟ ล็อบบี้โรงแรม และสนามบิน ทุกพื้นที่มีความเสี่ยงสูง


การป้องกันการแอบดูข้อมูล

การส่งเสริมความตระหนักในความเป็นส่วนตัวจากสายตาในที่ทำงานและการติดหน้าจอด้วยผลิตภัณฑ์ป้องกันการแอบมองจากด้านข้างของ 3M เป็นวิธีที่ดีในการช่วยลดความเสี่ยงในการแอบดู

 • ทำให้ผู้แอบดูมองเห็นเป็นจอมืด

  ทำให้ผู้แอบดูมองเห็นเป็นจอมืด

  ผลิตภัณฑ์ป้องกันการแอบมองจากด้านข้างและป้องกันหน้าจอของ 3M ใช้เทคโนโลยี Microlouver ขั้นสูงเพื่อป้องกันมุมมองจากด้านข้างในขณะที่ให้มุมมองที่คมชัดสำหรับผู้ใช้ที่ตรงตามเจตนา