1. ไทย
 2. ความปลอดภัย
 3. ความปลอดภัยบนท้องถนน

ความปลอดภัยบนท้องถนน

 • Business Log-in

  Log-in to InfoDirect

  Log-inArrow

 • Road Safety Customer Support

  Get the help and answers you need from 3M
   

  Send us a messageArrow

 • กรุณากรอกข้อมูลของท่านให้ครบถ้วน.

 • 3M takes your privacy seriously. 3M and its authorized third parties will use the information you provided in accordance with our Privacy Policy to send you communications which may include promotions, product information and service offers. Please be aware that this information may be stored on a server located in the U.S. If you do not consent to this use of your personal information, please do not use this system.

 • ส่ง

ทางเราขออภัย...

มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นขณะส่งข้อมูล โปรดลองใหม่ในภายหลัง...

ขอขอบคุณ.

ส่งแบบฟอร์มของคุณเรียบร้อยแล้ว.

ความปลอดภัยบนท้องถนนของ 3เอ็ม

ที่ 3เอ็ม เราทุ่มเทเพื่อปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มความคล่องตัวด้านการขนส่ง เพื่อให้ผู้ขับขี่ยานยนต์สามารถเดินทางถึงจุดหมายปลายทางได้อย่างปลอดภัย วัสดุประสิทธิภาพสูงของเราผสมผสานกับระบบและการให้บริการที่เป็นนวัตกรรมใหม่ เพื่อช่วยทำให้ระบบถนนที่ดีที่สุดกลายเป็นจริง กว่า 80 ปี เราได้ร่วมมือในพันธกิจของคุณเพื่อทำให้ถนนปลอดภัยยิ่งขึ้น 


สามารถมองเห็นเครื่องหมายบนพื้นทาง ลูกศร และทางม้าลาย ในเวลากลางคืนขณะขับรถ

ดูวิดีโอความปลอดภัยบนท้องถนน

ลดการเสียชีวิตบนทางหลวง ถนนในเขตเมือง บริเวณทางแยก และในเขตก่อสร้างด้วย 3เอ็ม เรากำลังดำเนินการเพื่อให้มีผู้เสียชีวิตเป็นศูนย์ด้วยนวัตกรรม เช่น ผลิตภัณฑ์เทปเครื่องหมายจราจรสะท้อนแสงบนพื้นทางในสภาวะเปียกน้ำหรือฝนตกและป้ายถนนที่มองเห็นได้ชัดเจนขึ้น

การใช้งานผลิตภัณฑ์เพื่อความปลอดภัยบนท้องถนนเพื่อสร้างความปลอดภัยผลิตภัณฑ์ที่แนะนำและโปรโมชั่น

 • ผลิตภัณฑ์เพื่อความปลอดภัยบนท้องถนนของ 3เอ็ม
  แผ่นสะท้อนแสงประสิทธิภาพสูง

  ช่วยปรับปรุงความปลอดภัยบนท้องถนนด้วยป้ายจราจรที่มองเห็นได้ชัดเจน ทำให้ผู้ขับขี่มองเห็นสัญญาณที่ให้ข้อมูลที่สำคัญ โดยเฉพาะในเวลากลางคืน เช้าตรู่ และพลบค่ำ กำหนดมาตรฐานของคุณให้สูงด้วยแผ่นสะท้อนแสงแบบที่ 11

 • ค้นหาประโยชน์การใช้เครื่องหมายบนพื้นทางในสภาวะการใช้งานทั่วไป และฝนตก
  เครื่องหมายสะท้อนแสงแบบย้อนกลับในทิศทางเดิมในสภาวะเปียกน้ำหรือฝนตก

  ทัศนวิสัยคือสิ่งสำคัญ ช่วยนำทางผู้ขับขี่บนถนนที่มืดและมีฝนตกด้วยเครื่องหมายจราจรสะท้อนแสงแบบย้อนกลับในทิศทางเดิมบนพื้นทางในสภาวะเปียกน้ำหรือฝนตกที่ต่อเนื่องของเรา


สมัครรับจดหมายข่าวเกี่ยวกับความปลอดภัยบนท้องถนนของ 3เอ็ม

คลิกที่ปุ่มเพื่อสมัครและรับอีเมลเกี่ยวกับความปลอดภัยบนท้องถนนเพื่อติดตามกิจกรรม ข่าวสาร และโปรโมชั่นล่าสุด 

 • กรุณากรอกข้อมูลให้ครบทุกช่อง ยกเว้นช่องที่ระบุว่าเป็นทางเลือก

 •  
 •  
 •  

 •  
 • 3M คำนึงถึงความเป็นส่วนตัวของคุณอย่างจริงจัง 3M และบริษัทภายนอกที่ได้รับอนุญาตจะใช้ข้อมูลที่คุณระบุโดยปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา เพื่อส่งข้อมูลการสื่อสารต่างๆ ซึ่งอาจรวมถึงโปรโมชั่น ข้อมูลผลิตภัณฑ์ และข้อเสนอบริการ โปรดทราบว่าข้อมูลนี้อาจจัดเก็บไว้ในสหรัฐอเมริกา หากคุณไม่ยินยอมให้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในลักษณะนี้ โปรดอย่าใช้ระบบนี้

 • ส่ง