โซลูชันผลิตภัณฑ์สำหรับยานยนต์ OEM และระดับ Tier

ลดน้ำหนักรถยนต์และเพิ่มค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานในยานยนต์ด้วย 3เอ็ม


ต้องการความช่วยเหลือในการค้นหาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมหรือไม่

3เอ็ม ทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความท้าทายที่เปลี่ยนแปลงไปของ OEM ยานยนต์และซัพพลายเออร์ระดับ Tier ทั่วโลก หากคุณต้องการความช่วยเหลือในการค้นหาผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่หรือต้องการพูดคุยเกี่ยวกับแนวคิดเฉพาะที่คุณกำลังดำเนินการอยู่ โปรดติดต่อเรา