1. ประเทศไทย
  2. ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของ 3เอ็ม

3M การกรองและการแยกส่วน

สำหรับ โซลูชั่นเพื่อการพาณิชย์

32 สินค้า

ดูสินค้า (32)

32 สินค้า

การกรองน้ำ

การกรองน้ำ

ตลับกรองและสารกรอง

ตลับกรองและสารกรอง

ส่วนประกอบของเครื่องกรองของเหลว

ส่วนประกอบของเครื่องกรองของเหลว

หมวดหมู่

อุตสาหกรรม

3M™ High Flow Series System for Ice Applications, Model ICE190-S, 5616403 ไส้กรองน้ำรุ่น 3M™ Water Filtration Products High Flow Series Model HF95 Replacement Cartridge, 5613507 ไส้กรองน้ำ HF90-S สำหรับรุ่น ICE190-S 3M™ High Flow Series System for Cold Beverage Applications featuring Valve-in-Head Design, Model BEV130, 5616101 3M™ Water Filtration Products High Flow Series Model HF20-MS Replacement Cartridge, 5615109 ไส้กรองน้ำ HF8-S หัวกรองน้ำ 1/2 3M™ Water Filtration Products High Flow Series Model HF20-S Replacement Cartridge, 5615103 3M™ Water Filtration Products High Flow Series System สำหรับใช้กับเครื่องดื่มเย็น ด้วยเทคโนโลยี "I.M.P.A.C.T.", เทคโนโลยี, ออกแบบด้วยระบบวาล์วปิดน้ำในตัว (Valve-in-head), การลดซีสต์และแบคทีเรีย 3M™ Water Filtration Products Drop-In Style Single Prefilter Systems เครื่องกรองหยาบ แบบหัวกรองปิดวาล์วน้ำในตัวและตัวกระบอกกรองเป็นแบบใส ไส้กรองน้ำ สำหรับรุ่น ใต้ซิงค์ ขนาดใหญ่ (160-L ctg) ไส้กรองน้ำ รุ่น HF90 CTG 5613503 3M™ Water Filtration Products Drop-In Style Single Prefilter Systems Featuring Pressure Relief Valve & Transparent Sump,5558902 ไส้กรองน้ำรุ่น 3M™ Water Filtration Products High Flow Series Model HF30 Replacement Cartridge, 5615105 ผลิตภัณฑ์ รุ่น 3M™ Water Filtration Products Model TFS450 Reverse Osmosis Membrane, Pre & Post Filters Replacement Cartridge Cartpak Kit, 5624801 3M™ High Flow Series System for Ice Applications featuring Valve-in-Head Design, Model ICE120-S, 5616003 ไส้กรองน้ำ รุ่น 3M™ ScaleGard™ Pro Series Replacement Cartridge, Model P195BN, 5633101 3M™ Water Filtration Products High Flow Series Non-Valved Filter Heads ไส้กรองน้ำ Cartpak สำหรับรุ่น DP190 3M™ Water Filtration Products High Flow Series Model HF30-MS Replacement Cartridge, 5615111 3M™ High Flow Series System for Cold Beverage Applications, Model BEV190, 5616401 เครื่องกรองน้ำ รุ่น 3M™ ScaleGard™ Pro Hardness Reduction Systems for Espresso Applications featuring Valve-in-Head Design, Model SGP195BN-T, 5633301 ไส้กรองน้ำ HF10-MS 3M™ Water Filtration Products High Flow Series System สำหรับใช้กับเครื่องดื่มเย็น ด้วยเทคโนโลยี "I.M.P.A.C.T.", เทคโนโลยีที่ช่วยลดเชื้อโปรโตซัว ซีสต์และแบคทีเรีย
Next