1. ประเทศไทย
  2. ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของ 3เอ็ม

3M การกรองและการแยกส่วน

สำหรับ การดูแลสุขภาพ

52 สินค้า

ดูสินค้า (52)

52 สินค้า

การกรองน้ำ

การกรองน้ำ

ตลับกรองและสารกรอง

ตลับกรองและสารกรอง

ส่วนประกอบของเครื่องกรองของเหลว

ส่วนประกอบของเครื่องกรองของเหลว

หมวดหมู่

อุตสาหกรรม

ตราสินค้า

ไส้กรองหยาบ 1 ไมครอน รุ่น RT09Y 3M™ High Flow Series System for Ice Applications, Model ICE190-S, 5616403 ไส้กรองน้ำรุ่น 3M™ Water Filtration Products High Flow Series Model HF95 Replacement Cartridge, 5613507 ไส้กรองน้ำ HF90-S สำหรับรุ่น ICE190-S 3M™ High Flow Series System for Cold Beverage Applications featuring Valve-in-Head Design, Model BEV130, 5616101 3M™ Water Filtration Products High Flow Series Model HF20-MS Replacement Cartridge, 5615109 3M™ High Flow Series System for Brewed Coffee & Hot Tea Applications featuring Valve-in-Head Design, Model BREW120-MS, 5616001 ไส้กรองน้ำ HF8-S หัวกรองน้ำ 1/2 ไส้กรองหยาบ AP110 เครื่องกรองหยาบ AP102T ไส้กรองน้ำ สำหรับรุ่นใต้ซิงค์ 3M™ Water Filtration Products High Flow Series Model HF20-S Replacement Cartridge, 5615103 3M™ Water Filtration Products High Flow Series System สำหรับใช้กับเครื่องดื่มเย็น ด้วยเทคโนโลยี "I.M.P.A.C.T.", เทคโนโลยี, ออกแบบด้วยระบบวาล์วปิดน้ำในตัว (Valve-in-head), การลดซีสต์และแบคทีเรีย 3M™ Water Filtration Products Drop-In Style Single Prefilter Systems เครื่องกรองหยาบ แบบหัวกรองปิดวาล์วน้ำในตัวและตัวกระบอกกรองเป็นแบบใส ไส้กรองน้ำ สำหรับรุ่น ใต้ซิงค์ ขนาดใหญ่ (160-L ctg) เครื่องกรองหยาบ AP11T 3M™ Aqua-Pure™ Whole House Water Filtration Systems- AP900 Series, Model AP902 เครื่องกรองน้ำใช้สำหรับทั้งบ้าน ไส้กรองน้ำ รุ่น HF90 CTG 5613503 ไส้กรองหยาบ 5 ไมครอน รุ่น RP19B 3M™ Water Filtration Products Drop-In Style Single Prefilter Systems Featuring Pressure Relief Valve & Transparent Sump,5558902 ไส้กรองหยาบ AP811-2 3M™ High Flow Series Multi-Equipment System for Ice, Coffee & Cold Beverage Applications, Model DP190, 5624301 ไส้กรองน้ำรุ่น 3M™ Water Filtration Products High Flow Series Model HF30 Replacement Cartridge, 5615105
Next