การสนับสนุนอุปกรณ์นิรภัย

  • ขอขอบคุณที่ให้ความสนใจกับผลิตภัณฑ์และบริการความปลอดภัยด้านอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยส่วนบุคคลจาก 3M โปรดกรอกแบบฟอร์มด้านล่างนี้เพื่อขอรับการสนับสนุนจากเจ้าหน้าที่ด้านอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยส่วนบุคคลจาก 3M ข้อความส่วนใหญ่จะได้รับการตอบกลับภายในสองวันทำการ อย่างไรก็ตาม การตอบกลับในบางครั้งอาจมีการสอบถามข้อมูลหรือขอทราบการชี้แจ้งเพิ่มเติม

    ฝ่ายบริการลูกค้า  +66 2 260 8577


  • กรอกทุกช่องเว้นแต่จะระบุเป็นอย่างอื่น

  •  
  • ในการสมัครรับข้อมูล คุณตกลงที่จะรับโปรโมชั่นข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการจาก 3M และยอมรับการเก็บรักษาใช้และถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดย 3M เพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวตามนโยบายความเป็นส่วนตัว ของ 3M

  • ยืนยันการสมัคร