การสนับสนุนอุปกรณ์นิรภัย

  • ขอขอบคุณที่ให้ความสนใจกับผลิตภัณฑ์และบริการความปลอดภัยด้านอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยส่วนบุคคลจาก 3M โปรดกรอกแบบฟอร์มด้านล่างนี้เพื่อขอรับการสนับสนุนจากเจ้าหน้าที่ด้านอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยส่วนบุคคลจาก 3M ข้อความส่วนใหญ่จะได้รับการตอบกลับภายในสองวันทำการ อย่างไรก็ตาม การตอบกลับในบางครั้งอาจมีการสอบถามข้อมูลหรือขอทราบการชี้แจ้งเพิ่มเติม

    ฝ่ายบริการลูกค้า  +66 2 260 8577


  • กรอกทุกช่องเว้นแต่จะระบุเป็นอย่างอื่น

  • 3M takes your privacy seriously. 3M and its authorized third parties will use the information you provided in accordance with our Privacy Policy to send you communications which may include promotions, product information and service offers. Please be aware that this information may be stored on a server located in the U.S. If you do not consent to this use of your personal information, please do not use this system.

  • ส่ง

ทางเราขออภัย...

มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นขณะส่งข้อมูล โปรดลองใหม่ในภายหลัง...

ขอขอบคุณ.

ส่งแบบฟอร์มของคุณเรียบร้อยแล้ว