สอบถามเกี่ยวกับอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยส่วนบุคคล

  • ขอขอบคุณที่ท่านให้ความสนใจในผลิตภัณฑ์และบริการด้านอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยส่วนบุคคลจาก 3M โปรดกรอกแบบฟอร์มด้านล่างนี้เพื่อสอบถามเกี่ยวกับอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยส่วนบุคคลจากผู้เชี่ยวชาญของ 3M ข้อความส่วนใหญ่จะได้รับการตอบกลับภายในสองวันทำการ อย่างไรก็ตาม การตอบกลับในบางครั้งอาจมีการสอบถามข้อมูลหรือขอทราบการชี้แจ้งเพิ่มเติม


    ฝ่ายบริการลูกค้า  +66 2 666 3666