การทดสอบความกระชับของหน้ากากกรองอากาศ

  • การทดสอบความกระชับของหน้ากากเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องทำสำหรับหน้ากากที่ต้องมีการสวมใส่ให้กระชับกับใบหน้า และแนะนำสำหรับใช้โดยสมัครใจ OSHA 1910.134(f) ระบุว่า: “นายจ้างจะต้องแน่ใจว่าพนักงานที่ใช้หน้ากากกรองอากาศที่ต้องมีการสวมใส่ให้กระชับกับใบหน้านั้น จะต้องผ่านการทดสอบความกระชับก่อนการใช้งานหน้ากากเป็นครั้งแรกเสมอ หรือเมื่อใดก็ตามที่มีการเปลี่ยนหน้ากากใหม่ (ทั้งในด้านขนาด รูปแบบ รุ่น หรือวัสดุ) และควรต้องมีการทดสอบอย่างน้อยทุกปี ปีละหนึ่งครั้งหลังจากนั้น” พนักงานที่ได้รับหน้ากากกรองอากาศชนิดใช้เครื่องกรองอากาหรือชนิดส่งผ่านอากาศที่มีส่วนครอบใบหน้าแบบหลวม ฮู้ดหรือหมวกครอบศีรษะนั้น ไม่ต้องทำการทดสอบความกระชับของหน้ากาก


วิดีโอการฝึกอบรมการทดสอบความกระชับของหน้ากาก

วิธีการทดสอบความกระชับโดยใช้ชุดทดสอบความกระชับจาก 3M™ FT-10, FT-20 หรือ FT-30