3M™ E-A-Rfit™ User Support

ข้อมูลสนับสนุน 3M™ E-A-Rfit™ Validation System Version 4

 • 3M™ E-A-Rfit™ Validation System ช่วยให้คุณสามารถระบุระดับการป้องกันที่ผู้ปฏิบัติงานได้รับจากอุปกรณ์ป้องกันการได้ยินของตน วัตถุประสงค์ของข้อมูลนี้คือเพื่อเป็นแหล่งข้อมูลการฝึกอบรมและซอฟต์แวร์สำหรับผู้ใช้งานระบบ ดูการเริ่มต้นใช้งานด้านล่าง.

  รายชื่อปลั๊กทดสอบสำหรับอเมริกาเหนือ

  หากคุณกำลังมองหาการสนับสนุนสำหรับระบบตรวจสอบความถูกต้อง 3M™ E-A-Rfit™ Dual-Ear โปรดคลิกที่นี่.


การเริ่มต้นใช้งาน

 • ในการใช้ 3M™ E-A-Rfit™ Validation System เพื่อวัดการลดเสียงของอุปกรณ์ป้องกันการได้ยิน คุณจะต้อง:

  1. ชุดอุปกรณ์ 3M™ E-A-Rfit™ Dual-Ear Validation System 393-1100 ประกอบด้วยฮาร์ดแวร์และอุปกรณ์เสริม E-A-Rfit ที่คุณจำเป็นในการเริ่มต้นใช้งานพร้อมตัวอย่างปลั๊กอุดหู สำหรับการทดสอบ เมื่อเริ่มใช้งานอุปกรณ์แล้ว คุณจะต้องซื้อที่ปลั๊กอุดหู สำหรับทำการทดสอบเพิ่มเติมเพื่อใช้ระหว่างการทดสอบ.
  2. ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ 3M™ E-A-Rfit™ เวอร์ชันปัจจุบันและคู่มือการติดตั้งโดยใช้ลิงก์ในหัวข้อคู่มือการติดตั้งและการดาวน์โหลดซอฟต์แวร์.
  3. 3M Technician Code Request.

 • การฝึกอบรมตอนที่ 1: บทนำ
 • การฝึกอบรมตอนที่ 2: ติดตั้ง
 • การฝึกอบรมตอนที่ 3: ไปที่การสร้าง
 • การฝึกอบรมตอนที่ 4: การเลือกผลิตภัณฑ์
 • การฝึกอบรมตอนที่ 5: การสวมใส่ปลั๊กอุดหู
 • การฝึกอบรมตอนที่ 6: การทดสอบการลดทอน
 • การฝึกอบรมตอนที่ 7: ผลและการรายงาน

ข้อมูลสนับสนุนด้านเทคนิค

ข้อความส่วนใหญ่จะได้รับการตอบกลับภายในสองวันทำการ อย่างไรก็ตาม การตอบกลับในบางครั้งอาจมีการสอบถามข้อมูลหรือขอข้อมูลเพิ่มเติม


การปรับเทียบและซ่อมแซมระบบ 3M™ E-A-Rfit™

 • นโยบายการปรับเทียบสำหรับ 3M™ E-A-Rfit™ Validation Systems (PDF, 30KB)

  ลูกค้าในสหรัฐฯ: 
  หากคุณต้องการขอรับบริการและ/หรือซ่อมแซมอุปกรณ์ 3M™ E-A-Rfit™ โปรดติดต่อฝ่ายบริการด้านเทคนิคของ 3M ที่ 1-800-243-4630.

  ลูกค้านอกสหรัฐฯ:
  โปรดติดต่อฝ่ายบริการด้านเทคนิคของ 3M ในพื้นที่ของคุณเพื่อประสานงานการบริการหรือซ่อมแซม.