3M Center for Hearing Conservation

ขอต้อนรับสู่ศูนย์อนุรักษ์การได้ยินของ 3เอ็ม

เครื่องมือและแหล่งข้อมูลที่จะช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายของโครงการอนุรักษ์การได้ยิน

โครงการอนุรักษ์การได้ยินของคุณเริ่มต้นที่นี่

นายจ้างจะต้องจัดให้มี "โครงการอนุรักษ์การได้ยินที่มีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง" สำหรับพนักงานที่ต้องเผชิญกับเสียงรบกวนที่เป็นอันตรายตาม OSHA ของสหรัฐอเมริกา แต่จริง ๆ แล้วสิ่งนี้หมายถึงอะไร ไม่ว่าคุณจะจัดตั้งโครงการอนุรักษ์การได้ยินเป็นครั้งแรกหรือต้องการปรับปรุงโครงการที่มีอยู่ 3เอ็ม ก็สามารถช่วยได้

 • หนทางสู่การป้องกัน

  เมื่อคุณมุ่งมั่นที่จะป้องกันการสูญเสียการได้ยิน พนักงานของคุณมีแนวโน้มที่จะแบ่งปันความทุ่มเทของคุณและปกป้องการได้ยินของพวกเขา ด้วยผลิตภัณฑ์การตรวจจับ การป้องกัน การสื่อสาร และการตรวจสอบที่ได้รับการพิสูจน์แล้วระดับโลก ผลิตภัณฑ์ป้องกันการได้ยินของ 3เอ็ม จึงถือเป็นพันธมิตรที่คุณต้องการในทุกก้าวเดิน

3M - Seven Elements of Hearing Conservation

องค์ประกอบของการอนุรักษ์การได้ยิน 7 ประการ

 • 3M Noise Measurement
  การวัด

  การวัดที่แม่นยำของการสัมผัสกับเสียงที่เป็นอันตรายของพนักงานเป็นสิ่งสำคัญ การทำแบบสำรวจเสียงโดยใช้ผลิตภัณฑ์ตรวจจับของ 3เอ็ม สามารถช่วยให้คุณระบุได้ว่าใครบ้างที่มีความเสี่ยง กำหนดว่าใครจะต้องเข้าร่วมในโครงการของคุณ และเลือกการควบคุมและอุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสมเพื่อช่วยลดความเสี่ยง

  เรียนรู้เกี่ยวกับการวัดเสียงรบกวน

 • 3M Noise Control
  การควบคุม

  การปฏิบัติงานและเครื่องจักรบางอย่างทำให้เกิดเสียงรบกวนในระดับสูง แต่จำเป็นต้องเสียงดังเหรอ อุปกรณ์และกระบวนการต่าง ๆ สามารถออกแบบหรือปรับเปลี่ยนให้เงียบขึ้นได้ ซึ่งจะช่วยลดจำนวนพนักงานในโครงการอนุรักษ์ของคุณ

  เรียนรู้เกี่ยวกับการควบคุมเสียงรบกวน

 • 3M Hearing Protectors
  การปกป้อง

  อุปกรณ์ป้องกันการได้ยินมีบทบาทสำคัญในการอนุรักษ์การได้ยิน ต้องสวมใส่สบาย พอดี และมีการป้องกันเสียงสภาพแวดล้อมอย่างเพียงพอ ความเข้ากันได้กับ PPE อื่น ๆ และความสามารถในการสื่อสารของพนักงานจะต้องได้รับการพิจารณาด้วยเช่นกัน การรวมการทดสอบความพอดีของปลั๊กลดเสียงและที่ครอบหูลดเสียงในโปรแกรมของคุณสามารถช่วยให้คุณให้ความรู้แก่พนักงานของคุณเกี่ยวกับความสำคัญของการป้องกันการได้ยินและตรวจสอบค่าการลดเสียงส่วนบุคคล (PAR) ที่พนักงานแต่ละคนทำได้

  เรียนรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ป้องกันการได้ยิน

  การเลือกอุปกรณ์ป้องกันการได้ยิน

  การใช้และการดูแลอุปกรณ์ป้องกันการได้ยิน

 • 3M Hearing Checks
  การตรวจสอบ

  พนักงานของคุณแสดงให้เห็นถึงอาการสูญเสียการได้ยินที่เกิดจากการสัมผัสเสียงดังหรือไม่ สิ่งสำคัญคือต้องใช้ขั้นตอนการวัดที่เป็นมาตรฐานเป็นประจำเพื่อตรวจสอบการได้ยินเพื่อตรวจจับและบันทึกการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้คุณสามารถดำเนินการเพื่อป้องกันการสูญเสียการได้ยินอย่างถาวรได้

  เรียนรู้เกี่ยวกับการตรวจการได้ยิน

  พื้นฐานการตรวจสอบสมรรถภาพการได้ยิน

 • 3M Hearing Conservation Training Programs
  การฝึกอบรม

  เนื่องจากการสูญเสียการได้ยินที่เกิดจากการสัมผัสเสียงดังมักจะค่อย ๆ เกิดขึ้นและมีอาการไม่ชัดเจนเสมอไป จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้ความรู้แก่พนักงานเกี่ยวกับผลกระทบของการสัมผัสเสียงดังและฝึกอบรมให้พนักงานใช้อุปกรณ์ป้องกันการได้ยินอย่างเหมาะสม คุณอาจสามารถปรับปรุงความสำเร็จของความพยายามในการป้องกันการสูญเสียการได้ยินของคุณได้ โดยการเสริมสร้างการฝึกอบรมพนักงานและโครงการสร้างแรงจูงใจ

  เรียนรู้เกี่ยวกับโปรแกรมการฝึกอบรม

 • 3M Hearing Conservation Recordkeeping
  การบันทึก

  การเก็บบันทึกการสำรวจเสียงรบกวนที่ถูกต้องที่เป็นความลับ การดำเนินการ การสอบเทียบเครื่องมือ การทดสอบทางเสียง การวัดค่าประสิทธิภาพการลดเสียง และการฝึกอบรมจะช่วยให้คุณจัดการและตรวจสอบโครงการของคุณได้ และช่วยปกป้องบริษัทและพนักงานของคุณในระยะยาว.

  เรียนรู้เกี่ยวกับการบันทึก

 • 3M Hearing Conservation Program Evaluation
  การประเมิน

  ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโครงการอนุรักษ์การได้ยินของคุณทำงานร่วมกับการประเมินโครงการตามปกติ ซึ่งรวมถึงข้อเสนอแนะของพนักงาน การทบทวนความรับผิดชอบ และการวิเคราะห์ต้นทุน ซึ่งจะระบุแนวโน้ม ขยายแง่มุมของปัญหา และผลักดันให้เกิดการปรับปรุง

  เรียนรู้เกี่ยวกับการประเมินโครงการ

 • 3M WHS US Center for Hearing Conservation Glossary
  อภิธานศัพท์ของศูนย์อนุรักษ์การได้ยิน

  หากต้องการเข้าถึงรายการคำศัพท์สำคัญเกี่ยวกับการอนุรักษ์การได้ยินทั้งหมดที่ครอบคลุมศูนย์อนุรักษ์การได้ยิน โปรดดาวน์โหลดอภิธานศัพท์ของศูนย์อนุรักษ์การได้ยินของ 3M

  ดาวน์โหลดอภิธานศัพท์ (PDF, 369.50 KB)

จุดเด่นของศูนย์ความเชี่ยวชาญนี้
 • 3M Center for Hearing Conservation

  การใช้ศูนย์

  ในขณะที่คุณศึกษาองค์ประกอบทั้ง 7 ประการของการอนุรักษ์การได้ยินในสถานที่ทำงาน คุณจะพบข้อมูลและแหล่งข้อมูลในแต่ละหมวดหมู่เหล่านี้:

  • ประเด็นสำคัญ – จุดสำคัญในแต่ละหัวข้อ
  • คำศัพท์สำคัญ– คำจำกัดความของแนวคิดและคำศัพท์ที่ใช้
  • การเริ่มต้นใช้งาน – ขั้นตอนในการนำองค์ประกอบของโครงการแต่ละรายการไปใช้
  • ข้อกำหนด–สรุปสิ่งที่นายจ้างต้องทำเพื่อปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
  • เพิ่มเติมจากข้อมูลพื้นฐาน – แนวคิดในการเสริมสร้างโครงการ
  • คุณได้คำนึงถึงสิ่งเหล่านี้หรือไม่? – คำถามเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพของโครงการหรือไม่
  • แหล่งที่มาของข้อมูล—ลิงค์ไปยังบทความ เครื่องมือ และเอกสารอ้างอิง

หมายเหตุสำคัญ

ข้อมูลเหล่านี้อ้างอิงมาจากข้อกำหนดของประเทศที่เลือกในปัจจุบัน ข้อกำหนดของประเทศหรือท้องถิ่นอื่น ๆ อาจแตกต่างกัน โปรดศึกษาคำแนะนำสำหรับผู้ใช้งานและปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับในแต่ละประเทศเสมอ เว็บไซต์นี้แสดงภาพรวมของข้อมูลทั่วไปและไม่ควรนำไปใช้ในการตัดสินใจเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง การอ่านข้อมูลนี้ไม่ได้รับรองความเชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยและสุขภาพ  ข้อมูลนี้เป็นปัจจุบัน ณ วันที่เผยแพร่ และข้อกำหนดอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคต ไม่ควรใช้ข้อมูลนี้แยกจากกันเนื่องจากเนื้อหามักจะมาพร้อมกับข้อมูลเพิ่มเติมและหรือคำชี้แจงเพิ่มเติม จำเป็นต้องปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องทั้งหมด