เทปตีเส้นเพื่อไว้ใช้เว้นระยะห่างทางสังคม
กลุ่มผลิตภัณฑ์บำรุงรักษาและซ่อมแซมระดับอุตสาหกรรมสำหรับ: พื้นผิว
ขอรับการทดลองและสาธิตสินค้า

การซ่อมแซม บำรุงรักษา และปกป้องพื้นผิว

ผนังและพื้นไม่ได้เป็นแค่ผนังและพื้น แต่เป็นรากฐานของอาคาร การดูแลรักษาพื้นและผนังให้มีสภาพดี เป็นระเบียบ สะอาด และเข้าถึงง่ายช่วยให้คุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและรักษาความปลอดภัยภายในสถานที่ นั่นเป็นเหตุผลที่คุณไว้วางใจในคุณภาพและความน่าเชื่อถือของกลุ่มผลิตภัณฑ์บำรุงรักษาและซ่อมแซมระดับอุตสาหกรรมของ 3M ซึ่งจะช่วยให้คุณทำงานเสร็จได้อย่างรวดเร็วและถูกต้องตั้งแต่ครั้งแรก ไม่ว่าคุณจะต้องการซ่อมรอยร้าวผนัง ใช้สารเคลือบพื้นปูน หรือซ่อมแซมพื้นโรงงาน 3M ก็พร้อมที่จะช่วยคุณ


ด้วยความรู้ความชำนาญและทุกอย่างที่ 3M มอบให้ คุณจะได้สิ่งที่จำเป็นต่อการรับมือกับความท้าทายเหล่านี้ เมื่อทำงานร่วมกัน เราสามารถช่วยให้คุณดำเนินงานได้อย่างราบรื่น มีประสิทธิภาพ และปลอดภัย โดยมอบกลุ่มผลิตภัณฑ์เฉพาะให้แต่ละงานของคุณ

กราฟิกตาข่าย Trifecta สีฟ้า
กลุ่มผลิตภัณฑ์สำหรับปกป้องพื้น

ปกป้องพื้นและพื้นที่การทำงานจากสิ่งสกปรก เศษผง และของเหลวที่ไม่ต้องการ

 • 3M Self Stick Liquid Protection Fabric ผ้าป้องกันของเหลวแบบมีกาวในตัว

  ปกป้องพื้นผิวและทำความสะอาดง่าย

  3M™ Self-Stick Liquid Protection Fabric ผ้าป้องกัน ของเหลวแบบมีกาว ในตัว

  วัสดุรองมีกาวด้านหลังที่ บางและเบาช่วยป้องกันจาระบี คราบสกปรก สารละลาย และของเหลวอื่น ๆ ไม่ให้ซึมลงไป ทำ ลายพื้นผิวข้างใต้ แถมยังดักจับฝุ่นผงอีกด้วย

  • กาวด้านหลังยึดวัสดุไว้อย่างแน่นหนาและช่วยให้ติดได้ง่าย และรวดเร็ว
  • ติดกับพื้นผิวเรียบหรือขรุขระ
  • การใช้งาน: พื้น บนโต๊ะ แผ่นปู พรม ขาตั้งชิ้นส่วน ท่ออ่อน ลูกกลิ้งเครื่องจักร และอีกมากมาย
 • 3M Clean Walk Mat Track แผ่นปูพื้นดักฝุ่นเพื่อความสะอาด

  ลดฝุ่นผง เศษดิน และสิ่งสกปรกจากภายนอก

  3M™ Clean-Walk Mat แผ่นปูพื้นเพื่ อ ความสะอาด ซีรีส์ 5730

  แผ่นปูเหนียวหลายชั้นดักจับฝุ ่ นผงทันทีที่ สัมผัสก่อนที่ ฝุ่นผง จะถูกลากจากที่ หน่งึ ไปยังอีกทึ่หน่งึ

  • ยืดอายุการใช้งานและสภาพของพื้นและพรม และลดการ บำ รุงรักษาและการทำ ความสะอาดสถานที่
  • แผ่นปูพื้นแบบบางลดอันตรายจากการสะดุดหกล้ม
  • ติดเข้ากับพื้นผิวเรียบและสะอาดได้อย่างแน่นหนา
 • 3M Nomad Medium Traffic Carpet Matting พรมปูพื้นสำหรับพื้นที่ที่มีการสัญจรปานกลาง

  ดักจับฝุ่นผงและความชื้นไม่ให้เข้าไป

  3M™ Nomad™ Matting System ระบบปูพื้น

  พื้นสะอาดมากขึ้น ดูแลรักษาง่ายขึ้น และลดโอกาสที่ พ้นื จะ ชำ รุดจากฝุ ่ นผงที่ ถูกลากเข้ามา 

  • ดักจับและซ่อนฝุ ่ นผงและความชื้นเพื่ อให้พื้นผิวสะอาด เรียบร้อยอยู่เสมอ
  • โฟมรองด้านหลังลดการขยับเขยื้นและทำ ให้เหยียบแล้ว รู้สึกสบาย
  • มีให้เลือกสำ หรับใช้ในพื้ นที่ ที่ มีการสัญจรปานกลาง มาก และมากพิเศษ
กราฟิกตาข่าย Trifecta สีฟ้า
กลุ่มผลิตภัณฑ์สำหรับบำรุงรักษาพื้น

ทำให้พื้นดูดีและอยู่ในสภาพดีที่สุด

 • Scotch Brite Clean Shine Pad แผ่นใยขัดทำความสะอาดพื้น

  การทำความสะอาดและขัดเงา 

  Scotch-Brite™ Clean & Shine Pad แผ่นขัดพื้น

  แผ่นขัดพื้นสองหน้าช่วยทำ ความสะอาดและขัดเงาในขั้น ตอนเดียว

  • ขจัดคราบสีดำ ออกได้เร็วกว่าแผ่นทำ ความสะอาดแบบ เดิมถึง 3 เท่า
  • ประหยัดต้นทุนและแรงงานได้โดยลดขั้นตอนขัดเงาหรือ ไม่ต้องมีขั้นตอนนี้ เลย
  • ใช้ได้ผลดีกับพื้ นแข็งทั้งแบบเคลือบและไม่เคลือบโดยใช้ ร่วมกับนำ ้ หรือนำ้ ยาทำ ความสะอาดชนิดเป็นกลางเท่านั้น
 • Scotch Brite SPP Floor Pads แผ่นขัดเตรียมพื้น

  การขัดพื้นผิวด้านบนและการทำความสะอาดสำหรับงานหนัก 

  Scotch-Brite™ Surface Preparation Pads แผ่นขัดเตรียม พ้นื ผิว

  ทำ ความสะอาดและขัดพื้นไม้ กระเบื้องไวนิล แผ่นไวนิล หินอ่อน เทอร์ราซโซ และคอนกรีต ได้อย่างทั่วถึงและ หมดจด

  • ขจัดสารเคลือบบนพื้นผิวโดยใช้เพียงนำ ้ ยาทำ ความ สะอาดชนิดเป็นกลางหรือนำ้ เท่านั้น
  • ลดความจำ เป็นในการใช้นำ ้ ยาลอกแว็กซ์
  • ใช้กับงานที่้ ต้องออกแรงขัดและการทำ ความสะอาด อย่างทั่วถึงและหมดจดสำ หรับดคอนกรีตเปลือย
กราฟิกตาข่าย Trifecta สีฟ้า
ผลิตภัณฑ์กลุ่มความปลอดภัยสำหรับพื้น

ช่วยป้องกันการบาดเจ็บ ควบคุมการสัญจร และให้ความสบายแก่พนักงาน

 • 3M Floor Marking Tapes เทปตีเส้นพื้น

  การทำเครื่องหมายเพื่อความปลอดภัยและตีเส้นพื้น 

  3M™ Ultra Durable Floor Marking Tape เทป ตีเส้น รุ่นทนทาน พิเศษ เบอร์ 971

  สำ หรับพื้ นที่ท ี่ม ีการสญั จรมากและต้องการความคงทน ทนต่อการขูดขีดสงู และทนจากการยกและการลากพาเลตของ

  • รถโฟรก์ ลฟิ ต์ สีสนั ยงั คงสดใสแมผ้ า่ นการขูดขีดอยา่ งหนักหนว่ ง
  • แกะออกได้งา่ ย ไมท่ ้งิ คราบกาว แมว้ า่ หลังจากใช้งานมา ยาวนาน
  • ส ำ หรบั การตีเสน้ ตรง
 • 3M Flexible Floor Marking Tapes เทปตีเส้นพื้นแบบยืดหยุ่น

  การทำเครื่องหมายแสดงเขตพื้นที่เพื่อปลอดภัย

  3M™ Vinyl Tape เทปไวนิล รุ่น 471และ 
  3M™ Safety Stripe Tapes แถบ ความปลอดภัย รุ่น 5702

  สำ หรับพื้นที่ มีการสัญจรเป็นประจำ ทุกวัน ตัวเลือกที่ ยอดเยี่ ยมสำ หรับทุกงาน ยกเว้นพื้นที่ ที่
  มีการ สัญจรสูงและการทำ เครื่องหมายความปลอดภัย

  • ทนทาน แปะติดได้ทันทีและแกะออกได้ไม่ทิ้งคราบกาว แม้ใช้งานมายาวนาน
  • ยืดหยุ่นเข้ากับพื้นผิวขรุขระหรือไม่สม ำ่ เสมอเสมอ
  • สำ หรับเส้นตรงหรือเส้นโค้ง
 • เทปไวนิลติดบนทางเดินในร้ายขายของชำ

  การทำ เครื่องหมายเพื่อความปลอดภัยและตีเส้นพื้น

  3M™ Vinyl Tape เทป ไวนิล รุ่น T76

  สำ หรับพื้นที่ ที่ มีการสัญจรน้อย ทนต่อการสึกหรอ สภาพอากาศ และการขูดขีดแบบเบาใน ขณะที่ ยึดเกาะได้ดีในทันที

  • สีสันยังคงสดใสแม้ถูกขูดขีดหรือโดนสารละลาย
  • ยืดหยุ่นเข้ากับพื้นผิวขรุขระหรือไม่สม ำ่ เสมอ
  • สำ หรับเส้นตรงหรือเส้นโค้ง
 • 3M General Purpose Tapes and Treads เทปและดอกยางอเนกประสงค์

  ช่วยป้ องกันการบาดเจ็บจากการลื่นล้มและสะดุด

  3M™ Safety-Walk™ Slip-Resistant Tapes and Treads เทป และดอกยางกันลื่น

  วัสดุกันลื่นที่ เคลือบด้วยแร่มีพื้นผิวที่ ทนทานสูง เพื่อรองรับการขยับ อุปกรณ์ไปมา

  • ติดง่าย ดีไซน์เรียบ
  • การใช้งาน: พื้นผิวเรียบ ขั้นบันได ทางเข้า ทางลาด บันไดปีน อุปกรณ์สนามหญ้า เครื่องจักร และยานพาหนะ
  • การรับรองแรงลากสูงจาก NFSI
  • ซีรีส์ 600: อเนกประสงค์
  • ซีรีส ์ 500: ยืดหยุ่นเข้ากับมุม ส่วนโค้ง และพื้นผิวไม่สม ำ่ เสมอ
  • ซีรีส์ 700: ป้องกันการอุดตันในการใช้งานที่ สกปรกและมัน
 • 3M Medium Capacity Sorbent ตัวดูดซับประสิทธิภาพระดับกลาง

  จำ กัดพื้นที่ การหยดและกระเด็น

  3M™ Maintenance Sorbent Products ผลิตภัณฑ์ดูดซับ สำ หรับการบำ รุงรักษา

  ตัวดูดซับประสิทธิภาพสูงบุผ้าฝ้ ายไว้หน่งึ หรือสองด้าน เพื่ อเพิ่มความแข็งแรงและช่วยขจัดขุยผ้า

  • ใช้ดูดซับของเหลวชนิดไม่กัดกร่อนส่วนใหญ่
  • มีประสิทธิภาพการดูดซับสูง เป็นแผ่นเรียบ ไม่มี ลักษณะเป็นก้อน จึงไม่ทำ ลายอุปกรณ์ของโรงงาน
  • เหมาะสำ หรับเช็ดทำ ความสะอาดของเหลวที่ หกหรือ วางรอบเครื่องจักรหรือในถาดรอง
  • มีให้เลือกหลายขนาดและรูปแบบ
 • 3M Safety Walk Cushion Matting พรมลดความเมื่อยและกันลื่น

  เพิ่มความสบายและลดความอ่อนล้าของพนักงาน

  3M™ Safety- Walk™ Cushion Matting แผ่นรอง กันกระแทก รุ่น

  เป็นพื้นผิวที่ สบายสำ หรับเดินหรือยืน

  • ไวนิลขดลวดสปริงกดลงเป็นเอกภาพและต่อเนื่ อง เพื่ อช่วยให้ ความสบายมากขึ้ นและอ่อนลา้ น้อยลง
  • พื้นผิวเป็นลวดลายกันลคื่ น — การรบั รองแรงลากสงู จาก NFSI
  • เหมาะสำ หรับพื้ นที่ แห้งที่มีการเดินไปมาสงู
  • มีตัวเลือกสำ หรับพื้ นที่ เปียก (รุ่น 5100)
กราฟิกตาข่าย Trifecta สีฟ้า
กลุ่มผลิตภัณฑ์สำหรับการซ่อมแซมและบำรุงรักษาผนัง
 • 3M Concrete Repair การซ่อมคอนกรีต

  ซ่อมแซมรอยแตกร้าวในคอนกรีตแนวตั้ง ผนังอิฐ และผนังหิน

  3M™ Scotch-Weld™ Concrete Repair ก ซ่อมคอนกรีต รุ่น DP600NS

  เซตตัวในเวลาน้อย เพียงแค่ 5 นาที แห้งสนิทใน 1 ชั่วโมง

  • ความหนืดต่ำ เพื่อให้เกลี่ยได้ง่าย
  • นอนนิวโตเนียน: ไม่ไหลเหมาะสำ หรบั งานแนวตั้ง
  • เกลี่ยง่ายจากระบบตลับ Duo-Pak
 • การซ่อมรูขนาดเล็ก

  ซ่อมแซมรูในผนังและเพดาน

  3M™ High Strength Large Hole Repair วัสดุแข็ง แรงสูงสำ หรับอุดรู ขนาดใหญ่

  สำ หรับรูและรอยแตกร้าวที่ มีเส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด 5 นิ้ว

  • ซ่อมแซมเร็วกว่า 5 เท่าเมื่อเทียบกับไวนิลอุดรอยแบบ ดั้งเดิม
  • สำ หรับผนังเบา ปูนพลาสเตอร์ คอนกรีต และไม้
  • มีเส้นใยเสริมความแข็งแรง
  • ไม่หด แตกร้าว หรือหยดย้อย
 • การซ่อมรูขนาดเล็ก

  ซ่อมแซมพื้นที่รอยแตกขนาดเล็ก

  3M™ High Strength Small Hole Repair วัสดุ แข็งแรงสูงสำ หรับ อุดรูขนาดเล็ก

  สำ หรับรอยบิ่นและรอยแตกร้าวที่ มีเส้นผ่าน ศูนย์กลางสูงสุด 3 นิ้ว

  • ซ่อมแซมเร็วกว่า 3 เท่าเมื่อเทียบกับไวนิลอุดรอย แบบดั้งเดิม
  • ไม่ทำ ให้สีไม่สม่ำ เสมอหลังจากทาสีทับ
  • ยึดตะปูและสกรูไว้แน่นหนาหลังจากซ่อมแซม
 • High Strength 90 Spray Adhesive กาวสเปรย์ความแข็งแรงสูง

  ประสานและยึดรวดเร็ว

  3M™ Hi-Strength 90 Spray Adhesive กาวสเปรย์ความแข็ง 90 แรงสูง

  สเปรย์กาวอเนกประสงค์สูง แห้งเร็ว ที่ ประสานเข้ากับวัสดุหลาย ชนิดอย่างแข็งแรง

  • ความแข็งแรงระดับอุตสาหกรรม ยึดติตแน่นเหมาะสำ หรับงานที่ต้องการความคงทน
  • ประสานลามิเนต ไม้ คอนกรีต โลหะ พลาสติก และอีกมากมาย
  • ทนต่ออุณหภูมิและความชื้นสูง
 • 3M General Purpose Masking Tape กระดาษกาวย่นอเนกประสงค์

  สำ หรับเตรียมก่อนลงสี (คอนกรีตหรืออิฐ)

  3M™ General Purpose Masking Tape เทปกระดาษ กาวอเนกประสงค์ รุ่น 203

  ความแข็งแรงระดับอุตสาหกรรมมีกาวติดได้ทันที มอบ พลังการยึดติดที่ คุณไว้ใจได้

  • เข้ารูปและปิดผนึกรอบ ๆ มุมและพื้นผิวที่ ไม่สม่ำ เสมอ ช่วยสร้างแนวการทาสีที่ แม่นยำ
  • ลอกออกไม่ทิ้งคราบกาวจากวัสดุรองส่วนใหญ่ แม้ติดไว้ นานสูงสุด 3 วันสำ หรับในอาคารและ 24 ชั่วโมงสำ หรับนอกอาคาร
  • ฉีกได้ด้วยมือ
  • การใช้งานอื่น ๆ: มัด
 • Scotch Blue 2090 Tape เทปกาว

  สำ หรับเตรียมก่อนลงสี (ผนังเบา ผนังเรียบ)

  ScotchBlue™ Original Painter’s Tape เทปช่างสีแบบ ดั้งเดิม

  เทปที่ ช่างสี DIY และมืออาชีพชื่นชอบมากว่า 30 ปี

  • ออกแบบมาสำ หรับใช้บนผนัง ขอบ บัวเชิงผนัง กระเบื้ อง และแก้วแบบเรียบหรอื มีลายเลก็ น้อย
  • ลอกออกไมท่ ิ้งคราวกาวแมติ้ดไวถึ้ง 14 วนั ไมมี่ความ เสียหายหรอื ไมมี่คราบเหนียว
  • ทนแสงยูวีและแสงแดด
  • มีใหเ้ ลอื กหลายขนาดและความยาว
 • General Purpose Vinyl Tape เทปไวนิลอเนกประสงค์

  ทำ เครื่องหมายเพื่อการมองเห็นและความปลอดภัย

  3M™ Vinyl Tape เทปไวนิล รุ่น T76

  เทปที่ เหมาะสำ หรับการทำ เครื่องหมายความปลอดภัยและ ติดรหัสสีบนผนังและท่อ

  • มีให้เลือกในหลากหลายสีสัน
  • เข้ารูปกับพื้นผิวที่ไม่สม่ำ เสมอ
  • กาวยางติดได้ทันที
  • มีเทปทำ เครื่องหมายอันตรายแบบลายทางให้เลือก
 • General Purpose Scouring Sponges ฟองน้ำขัดอเนกประสงค์

  ทำ ความสะอาดผนังและพื้นผิวแนวตั้ง

  Scotch-Brite™ General Purpose Scouring Sponges ฟองนำ ้ ขัด อเนกประสงค์ รุ่น 74

  ฟองนำ้ ทำ ความสะอาดสำ หรับงานปานกลางสองหน้า เพื่ อการทำ ความสะอาดในทุกวัน

  • ด้านหนึ่งมีแผ่นขัดสำ หรับงานปานกลาง (เบอร์ 96)สำ หรับการขัดและทำ ความสะอาด
  • ฟองนำ้ เซลลูโลสสำ หรับเช็ดของเหลวหกและสิ่งสกปรกอื่น ๆ
กราฟิกตาข่าย Trifecta สีฟ้า
กลุ่มผลิตภัณฑ์สำหรับแขวนและจัดระเบียบ
 • VHB Heavy Duty Mounting Tape เทปติดสำหรับงานหนัก

  อุปกรณ์ยึดและแขวนแบบทนทานสูง

  3M™ VHB™ Tape เทปไว นิล รุ่น 5952

  เทปประสานถาวรที่ เร็วและใช้งานง่ายที่ ให้ความแข็งแรงสูง และความทนทานยาวนาน

  • ยึดติดแบบแทบมองไม่เห็น ทำ ให้พื้นผิวราบเรียบ
  • ใช้แทนที่ อุปกรณ์ยึดเชิงกล (หมุด ลวด สกรู) หรอกาวนำ้ ได้
  • ประสานได้กับวัสดุหลากหลายชนิด รวมถึงสีพ่นแบบฝุ่น และพื้นผิวที่ ไม่สม่ำ เสมอ
  • 0.045 นิ้ว (1.1 มม.) มีให้เลือกในสีดำ หรือสีขาว
 • การใช้งานตะขอ

  จัดระเบียบโดยไม่ต้องเจาะ

  ผลิตภัณฑ์ Command™ Products

  ไม่ต้องเจาะรู ทำ รอย หรือทิ้งคราบเหนียวไว้บนผนัง ประตู ตู้ หรือตู้เสื้อผ้า

  • กาวยึดบนพื้ นผวิ หลายชนิดได้อยา่ งม่นั คง รวมทั้งสี ไม้ กระเบื้ อง และอีกมากมาย
  • ใช้งานง่ายและลอกออกไมท่ ิ้งคราบกาว
  • มีหลายตัวเลือก: Designer Hooks ตะขอดีไซน์ Utility Hooks ตะขออเนกประสงค์ หรอื Wire Hooks ตะขอแกนเหลก็(รองรบั สงู สดุ 5 ปอนด์)
  • Picture Hanging Strips แถบแขวนกรอบรูป (รองรบั สงู สดุ 16 ปอนด์)
  • Broom Gripper ที่แขวนไมก้ วาด (รองรบั สงู สดุ 4 ปอนด์)
  • Cord Bundlers ที่แขวนสายไฟ (รองรบั สงู สดุ 2 ปอนด์)
 • 3M Reclosable Fasteners เทปหัวเห็ด

  ยึดติดได้อย่างมั่นคง แม้จะใช้ติดและแกะออกหลายครั้ง

  3M™ Dual Lock™ Reclosable Fasteners แถบยึด ติดแบบติดซำ้ ได้ รุ่น SJ3550CF

  ทางเลือกที่ สะดวกสบายแทนที่วธิ ีการยดึ ติดแบบเดิม ๆ

  • หวั ลอ็ กประสานแบบหวั เหด็ (ความหนาแน่น 250 ต่อตารางน้วิ ) สามารถเปิดและปิดได้ หลายคร้งั
  • ประสานเขา้ กับวสั ดรุ องหลายชนิด รวมถึงโลหะ แก้ว พลาสติก เช่น อะครลิ กิ โพลคิ ารบ์ อเนต และ ABS
  • มีเสียงคลิกเพื่ อยนื ยนั การยดึ ติด
Blue trifecta banner
สุขภาพและความปลอดภัยสำหรับผู้ปฏิบัติงาน
 • การใช้งานหน้ากาก 3M™ Aura™ (9322)

  อุปกรณ์ปกป้องระบบทางเดินหายใจอุ

  หน้ากากกรอง อนุภาค รุ่น 3M™ Aura™ (9322)

  • หน้ากากมีค่าต้านทานการหายใจต่ำ ด้วยเทคโนโลยีประจุไฟฟ้ าสถิตบน เสน้ ใยของ 3M
  • มีประสทิ ธภิ าพการกรองสงู แต่ยงั คงหายใจได้อยา่ งสบาย
  • 3M Cool Flow™ Valve ช่วยระบายความรอ้ นสะสมในหน้ากากได้ดี
  • ใช้งานได้สะดวก สามารถพบั ได้ เก็บรกั ษาได้ง่าย
  • บรรจุแยกซองละชิ้น ป้ องกันหน้ากากสกปรกปนเปื้ อนก่อนใช้งาน
  • มีแผน่ รองใต้คาง (chin tab) ช่วยใหส้ วมใสแ่ ละปรบั ตำ แหน่งให้ กระชับได้ง่ายขึ้น
  • แนวของหน้ากากโค้งเขา้ กับรูปจมูกและโหนกแก้ม ปรบั เขา้ กับรูปจมูก ได้ง่าย ช่วยให้มีพื้นที่ในการสวมใส่แวน่ ตานิรภัยได้แนบกระชับพอดี
 • การใช้งานที่อุดหู 3M™ E-A-R™ Flexible Fit 328-1000

  อุปกรณ์ป้องกันการสูญเสียการได้ยิน

  ปลั๊กอุดหูลดเสียง รุ่น 3M™ E-A-R™ Flexible Fit 328-1000 (ไร้สาย) และ 328-1001 (มีสาย)

  • ผลิตจากอีลาสโตมิทริค โพลีเมอร์ ล้างและใช้ซ้ำ  ได้
  • สวมใส่ได้ทันทีไม่ต้องคลึงหรือปั้น (No Roll Down)
  • สามารถสวมใส่ทั้งแบบใช้มอื เดียวหรือสองมือก็ได้ ซึ่งถือเป็นเทคโนโลยีเฉพาะของโฟมปลั๊กรุ่นนี้
  • เหมาะสำ หรับการทำ งานที่ ต้องสวมใส่ถุงมือ หรือมือสกปรก
  • ค่าการลดเสียง Noise Reduction Rating (NRR) 30 dB (สวมใส่แบบสองมือ) และ 25dB (สวมใส่แบบมือเดียว)
 • การใช้งาน 3M™ SecureFit™ 3700

  อุปกรณ์ปกป้องดวงตา

  ครอบแว่นสายตา นิรภัย รุ่น 3M™ SecureFit™ 3700

  • ขาแวน่ ปรบั ได้ 5 ระดับ
  • เทคโนโลยีลดแรงกดบริเวณขมับ สวมใส่กระชับ ใส่สบายตลอดทั้ง วัน
  • เลนสโ์ พลีคารบ์ อเนต ป้องกันการกระแทกได้ดี
  • ป้อกันรงั สี UVA และ UVB 99.9%
  • ผา่ นการรบั รองตามมาตรฐาน ANSI Z87.1-2015
  • เคลือบ Scotchgard™ สารกันฝ้ าที่ดีที่สดุ ของ 3M
 • การใช้งานชุดป้องกันฝุ่น 3M™ 4510

  ชุดป้ องกันฝุ่นและสารเคมี

  ชุดป้ องกันฝุ่น ละออง สารเคมี รุ่น 3M™ 4510

  • สำ หรับป้ องกันฝุ่นและการกระเซ็นของของเหลว ตามการ ทดสอบตามาตรฐานยุโรป CE Type 5/6
  • ผลิตจากวัสดุประเภทลามิเนสไมโครพอรัส (Laminated microporous)
  • ข้อมือ ข้อเท้า และเอวเป็นยางยืดเพื่อความกระชับ
  • วัสดุปลดปล่อยเส้นใยต่ำ มาก (Super low-linting)
  • เคลือบสารป้องกันไฟฟ้าสถิต ตามมาตรฐาน EN1149
 • การใช้งานแว่นตา 3M™ GG501

  อุปกรณ์ปกป้องดวงตาจากการกระเซ็นของ สารเคมี เช่น กรด/นำ้ ยาซักล้าง/สารเคมี ทำ ความสะอาดฆ่าเชื้อหรือสารทำ ละลา

  แว่นครอบตา นิรภัย ป้องกัน ฝุ่น ละออง สาร เคมี รุ่น 3M™ GG501

  • ขนาดกระทัดรัด นำ้ หนักเพียง 48 กรัม
  • เคลือบสารป้องกันการเกิดฝ้า Scotchgard™
  • ล้างทำ ความสะอาดได้มากถึง 25 ครั้งโดยประสิทธิภาพการกันฝ้าไม่ลดลง
  • เลนส์โพลีคาร์บอเนตแบบแข็ง ทนทานทั้งการป้ องกันฝุ่นและสารเคมี
  • มาตรฐาน ANSI Z87.1-2015, D3 (droplet and splash), D4(dust) และ D5 (fine dust)

ใบปลิวชุดเทปไวนิล
กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่เป็นคำตอบสำหรับทุกงาน
ขอรับการทดลองและสาธิตสินค้า