3M กาวยึดติดโครงสร้างสองส่วน

58 สินค้า

ดูสินค้า (58)

58 สินค้า

อุตสาหกรรม

ตราสินค้า

Container Size (Metric)

Product Color

Set Time

3M™ Scotch-Weld™ กาวโครงสร้างอะคริลิค DP8810NS 3M™ Scotch-Weld™ กาวโครงสร้างอะคริลิคสูตรติดพลาสติก DP8010 3M™ Scotch-Weld™ กาวอีพอกซี่ 420 สีขาวขุ่น ส่วน A ขนาด 5แกลลอน/ถัง 3M™ Scotch-Weld™ กาวอีพอกซี่ DP420 3M™ Scotch-Weld™ กาวอีพอกซี่ DP420 แบบหลอดคู่ สีขาวขุ่น ขนาด 50มิลลิลิตร 12หลอดต่อกล่อง 3M™ Scotch-Weld™ กาวอีพอกซี่ DP420 สีขาวขุ่น แบบหลอดคู่ขนาด 400มิลลิลิตร 6หลอด/กล่อง 3M™ Scotch-Weld™ กาวอีพอกซี่ 420 สีขาวขุ่น ส่วน B ขนาด 5แกลลอน/ถัง 3M™ Scotch-Weld™ กาวโครงสร้างอะคริลิค DP8405NS 3M™ Scotch-Weld™ กาวอีพอกซี่ DP100 3M™ Scotch-Weld™ กาวพ็อตติ้ง 270 สีดำ ส่วน A/B แพคคู่ขนาด 1แกลลอน 2 คู่/กล่อง 3M™ Scotch-Weld™ กาวพ็อตติ้ง DP270 3M™ Scotch-Weld™ กาวพ็อตติ้ง 270 สีดำ ขนาด 48.5มิลลิลิตร แบบหลอดคู่ 12หลอดต่อกล่อง กาวอีพอกซี่ 460 3M™ Scotch-Weld™ กาวอีพอกซี่ 2216 สีเทา ส่วน B, 2 fl oz Kit, 6/กล่อง 3M™ Scotch-Weld™ กาวอีพอกซี่ 2216 สีเทา ส่วน B, 1 Quart Kit, 6/กล่อง 3M™ Scotch-Weld™ กาวอีพอกซี่ 2216 สีเทา ส่วน B, 1 Gallon Kit, 2/กล่อง 3M™ Scotch-Weld™ กาวอีพอกซี่ 2216 สีโปร่งแสง แบบแพคคู่ส่วน B ขนาด 2 fl oz 6 แพคคู่ต่อกล่อง 3M™ Scotch-Weld™ กาวอีพอกซี่ EC-2216 สีเทา, 43 มิลลิลิตร, 12/กล่อง 3M™ Scotch-Weld™ กาวอีพอกซี่ 2216 สีเทา ส่วน B, 1 Pint Kit, 6/กล่อง 3M™ Scotch-Weld™ กาวอีพอกซี่ 2216, สีโปร่งแสง, ส่วน B, 1 Pint Kit, 6/กล่อง 3M™ Scotch-Weld™ กาวอีพอกซี่ 2216 สีเทา ส่วน A ขนาด 5 แกลลอนต่อถัง 3M™ Scotch-Weld™ กาวอีพอกซี่ 2216 สีเทา ส่วน B ขนาด 5 แกลลอนต่อถัง 3M™ Scotch-Weld™ กาวโครงสร้างสูตรติดพลาสติก DP8005 3M™ Scotch-Weld™ กาวโครงสร้างสูตรติดพลาสติก DP8005 สีดำ แบบหลอดคู่ขนาด 45มิลลิลิตร 12หลอดต่อกล่อง
Next
Most two-part epoxy adhesives are thermally conductive and can maintain lasting bonds at high and low temperatures.
กาวอีพอกซี่แบบสองส่วน

สูตรที่ติดแน่นสามารถใช้แทนการเชื่อมและตัวยึดติดเชิงกลได้

สูตรที่ถูกพัฒนาให้ได้ตามข้อกำหนดด้านประสิทธิภาพและแรงยึดติดโดยเฉพาะ

  • กาวอีพอกซี่แบบสองส่วนมีหลายประเภทตั้งแต่แบบแข็ง แบบยืดหยุ่นได้ ไปจนถึงสูตรที่ถูกออกแบบมาให้เป็นพิเศษมีความทนทานต่อความล้าได้ เช่นเดียวกับกาวอีพอกซี่แบบหนึ่งส่วน กาวจะมีความทนทานต่อความร้อน ความเย็น ความชื้น สารทำละลายหลายชนิด และสภาวะที่มีความรุนแรงสูง  กาวอีพอกซี่แบบสองส่วนสูตรต่าง ๆ จะมอบประสิทธิภาพที่แตกต่างกันสำหรับการใช้งานของคุณ:

    • กาวอีพอกซี่แบบแข็งจะมีความต้านทานแรงดึงสูงเมื่อถูกยืดดึงเพียงเล็กน้อย ทำให้มีประสิทธิภาพในการยึดติดยาวนานมากขึ้น
    • กาวอีพอกซี่แบบยืดหยุ่นจะมีความต้านทานแรงดึงต่ำกว่าเมื่อถูกยืดดึงมากกว่า เป็นคุณสมบัติที่ทำให้ชิ้นส่วนที่ถูกยึดติดสามารถทนต่อการเคลื่อนที่แบบต่าง ๆ ได้ ทำให้ได้ความแข็งแรงแบบแรงลอกที่สูงขึ้น และค่ากาวที่สูงขึ้นทำให้ติดกับพลาสติกวิศวกรรมส่วนใหญ่ได้
    • กาวอีพอกซี่แบบทนทานจะมีความต้านทานแรงดึงสูงกว่าเมื่อถูกยืดดึงเล็กน้อยเพื่อทนทานต่อความล้าได้ ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับแรงเค้นแบบไม่คงที่ ทำให้กาวมีความสามารถในการยึดติดได้ยาวนาน ทั้งยังทนต่อแรงลอกสูง และทนทานต่อแรงปะทะ แรงสั่นสะเทือน และแรงกระแทกได้อย่างดีเยี่ยม

    3M™ Scotch-Weld™ กาวโครงสร้าง โดยรวม


เราพร้อมให้ความช่วยเหลืออยู่เสมอ

ต้องการความช่วยเหลือค้นหากาวอีพอกซี่ที่เหมาะกับโครงการของคุณหรือไม่ ติดต่อเราหากคุณต้องการคำแนะนำผลิตภัณฑ์ เชิงเทคนิค หรือการใช้งาน หรือต้องการทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคของ 3เอ็ม


แหล่งข้อมูล