ข้อมูลด้านเทคนิค

การเลือกใช้วัสดุที่มีคุณภาพอย่างระมัดระวังในระหว่างขั้นตอนการคิดค้นสามารถลดความเสี่ยงของความล่าช้าในกระบวนการพัฒนาได้ ด้วย 3เอ็ม คุณจะได้รับความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคการออกแบบตั้งแต่เริ่มต้น เพื่อให้กระบวนการเลือกวัสดุของคุณง่ายขึ้นมาก ใช้เครื่องมือเลือกเอกสารด้านล่างเพื่อรับข้อมูลด้านเทคนิคเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของเราเนื้อหาสารยึดติดทางการแพทย์ที่แนะนำ

  • ผู้ผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์และวิศวกรจำเป็นต้องใช้สารละลายเพื่อการเชื่อมติดในระยะยาว ซึ่งจะเพิ่มความสะดวกสบายให้แก่ผู้ป่วย และแรงยึดที่แข็งแรงและน่าเชื่อถือในการใช้งานที่ท้าทายเมื่อติดบนผิวหนัง


    นั่นคือเหตุผลที่เราออกแบบเทปทางการแพทย์เพื่อติดบนร่างกายได้เป็นเวลานาน เพื่อเพิ่มไปยังพอร์ตโฟลิโอของกลุ่มผลิตภัณฑ์สำหรับอุปกรณ์ใช้งานเพื่อติดบนร่างกายได้


แหล่งข้อมูล


ให้เราเป็นพันธมิตรของคุณตั้งแต่เริ่มต้น

เมื่อคุณออกแบบอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ต้องติดบนผิวหนังของผู้ป่วย มีหลายสิ่งที่ขึ้นอยู่กับกลุ่มผลิตภัณฑ์สารยึดติดที่คุณเลือก อุปกรณ์จะอยู่บนร่างกายของผู้ป่วยนานเท่าใด จะเจอประเภทผิวหรือสภาพแบบใดบ้าง สารยึดติดจะเข้ากันได้กับวัสดุที่ติดตั้งและผู้ป่วยของคุณหรือไม่

เราจะเป็นพันธมิตรของคุณเพื่อช่วยให้คุณผ่านกระบวนการคัดเลือกวัสดุและนำทางคุณออกสู่ตลาด