อุตสาหกรรมแปรรูปโลหะ

เรียนรู้เกี่ยวกับ 3เอ็ม ผลิตภัณฑ์งานขัดด้วยมือ

  • บางครั้ง เครื่องมือไฟฟ้าก็ไม่เหมาะกับงานที่ต้องการความละเอียดและแม่นยำอย่างที่คุณต้องการ 3เอ็ม จึงนำเสนอผลิตภัณฑ์งานขัดด้วยมือที่จะช่วยให้คุณเก็บงานในส่วนที่ยากต่อการเข้าถึงได้สะดวกขึ้น ผลิตภัณฑ์กระดาษทรายและแผ่นใยขัด 3เอ็ม ช่วยให้คุณสามารถขัดชิ้นงานในบริเวณที่เข้าถึงได้ยากที่สุดได้อย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพ สามารถใช้งานได้หลากหลาย ตั้งแต่งานขัดอเนกประสงค์และงานเตรียมพื้นผิวไปจนถึงงานบำรุงรักษาในชีวิตประจำวัน ผลิตภัณฑ์งานขัดของเราช่วยให้คุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ประเภทของผลิตภัณฑ์ในกลุ่มผลิตภัณฑ์งานขัดด้วยมือ