ข้อมูลความปลอดภัยด้านการดูแลสุขภาพและ PPE สำหรับพยาบาล แพทย์ และบุคลากรของโรงพยาบาล

ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับการเลือก PPE การทดสอบความกระชับและความกระชับของหน้ากากกรองอากาศ และแหล่งข้อมูลทางการศึกษาอื่นๆ เกี่ยวกับอันตรายหลักๆ ที่ส่งผลด้านสุขภาพภายในสถานที่ทำงาน

เจ้าหน้าที่ดูแลสุขภาพหญิงสวมกระบังหน้าและหน้ากากกรองอากาศ
มาพูดถึงเรื่องที่สำคัญกัน

แม้ว่าการดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของบุคลากรทางการแพทย์ถือเป็นสิ่งสำคัญที่ดำเนินการมาโดยตลอด แต่พนักงานของคุณกลับยังคงมีความรู้สึกกังวลในเรื่องสุขภาพและความปลอดภัยในกิจกรรมการทำงานต่างๆ ด้วยความคาดหวังที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน คุณต้องการพันธมิตรที่คุณวางใจได้—นั่นคือ 3M

พนักงาน ผู้ป่วย และสถานพยาบาลของคุณล้วนจะได้รับประโยชน์จากการมีโปรแกรมด้านสุขภาพและความปลอดภัยที่ครอบคลุมรอบด้าน

การพัฒนาแบบแผนของโปรแกรมด้านสุขภาพที่ละเอียดและครอบคลุมเริ่มจากการไตร่ตรองถึงอันตรายในที่ทำงานทั่วทั้งสถานพยาบาลอย่างละเอียดถี่ถ้วน

 • ภาพประกอบของบุคลากรทางการแพทย์
  สำหรับพนักงานของคุณ
  • ช่วยลดความเสี่ยงต่อการรับสัมผัสกับอันตรายในสถานพยาบาล
  • ช่วยปรับปรุงความมีส่วนร่วม รวมถึงขวัญและกำลังใจของพนักงาน
 • ช่วยให้มั่นใจในคุณภาพของการดูแลรักษา
  สำหรับคนไข้ของคุณ
  • ช่วยให้มั่นใจในคุณภาพของการดูแลรักษา
 • ภาพประกอบของโรงพยาบาล
  สำหรับสถานพยาบาลของคุณ
  • ช่วยส่งเสริมความยืดหยุ่น
  • ช่วยรักษาประสิทธิภาพการทำงาน

หน้ากากกรองอากาศ แว่นตา และครอบตานิรภัยชนิดต่างๆ ที่มีให้เลือกใช้เพื่อป้องกันอันตรายทั่วไป

สำรวจผลิตภัณฑ์ PPE ของ 3M Healthcare

วิธีการเชิงรุกเพื่อบ่งชี้และควบคุมอันตราย ช่วยส่งเสริมให้โปรแกรมด้านสุขภาพและความปลอดภัยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

บุคลากรทางการแพทย์ในห้องผ่าตัดสวมหน้ากากกรองอากาศ
พื้นหลังสีขาว
เรามาพูดถึงวิธีการที่ 3M จะช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมาย

ข้อมูลการฝึกอบรมและให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันระบบทางเดินหายใจ

ศูนย์ปกป้องระบบทางเดินหายใจ

ข้อมูลที่จะช่วยฝึกอบรมและให้ความรู้แก่ทีมของคุณ ที่จัดทำโดยผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคของ 3M และผู้ฝึกสอน

 • ภาพระยะใกล้ของงานดูแลสุขภาพขณะใส่หน้ากากกรองอากาศ
  หน้ากากอนามัย vs. หน้ากากกรองอากาศ

  หน้ากากอนามัยและหน้ากากกรองอากาศแบบใช้แล้วทิ้งมีความแตกต่างกันอย่างมากทั้งในด้านการใช้งานและความกระชับ

  เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อแตกต่าง.

  อ่านบล็อก

 • ภาพประกอบคนงานสวมหน้ากากกรองอากาศประเภทต่างๆ
  การเลือกหน้ากากกรองอากาศ

  หน้ากากกรองอนุภาคแบบใช้แล้วทิ้งและผลิตภัณฑ์ PAPR ที่มีให้เลือกทางออนไลน์ ช่วยให้คุณค้นหาหน้ากากกรองอากาศที่เหมาะสมกับคุณได้

  ค้นหาหน้ากากกรองอากาศของฉัน

  คู่มือการเลือกหน้ากากที่แสดงผลในรูปแบบ PDF เหล่านี้มีประโยชน์ต่อทีมงานในสถานพยาบาล.

  ดาวน์โหลดคู่มือการเลือกหน้ากากกรองอากาศ (PDF, 1.04 MB)

 • ภาพประกอบการทดสอบความกระชับในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
  ความกระชับในการสวมใส่หน้ากากกรองอากาศและวิธีการทดสอบความแนบกระชับ

  ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทดสอบความแนบกระชับสำหรับทีมงานของคุณ การทดสอบความกระชับในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ และความสำคัญของความกระชับแบบของหน้ากากกรองอากาศ

  การทดสอบความแนบกระชับของหน้ากาก

 • ภาพประกอบสัญลักษณ์สำหรับข้อมูล
  เทมเพลตโปรแกรมระบบทางเดินหายใจ

  เทมเพลตตัวอย่างนี้รวมส่วนประกอบที่ระบุไว้ตามมาตรฐาน OSHA standard 29 CFR 1910.134 (PDF, 310 KB) สำหรับโปรแกรมการป้องกันระบบทางเดินหายใจที่เขียนขึ้นอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร.

  ดาวน์โหลดเทมเพลต (PDF, 684 KB)