อุปกรณ์ปกป้องระบบทางเดินหายใจ
3M Respiratory Protection Safety Expertise Center

ยินดีต้อนรับสู่ศูนย์อุปกรณ์ปกป้องระบบทางเดินหายใจ 3M

เครื่องมือแบบทีละขั้นตอนเพื่อช่วยให้แน่ใจว่าโครงการความปลอดภัยจะบรรลุเป้าหมายด้านความปลอดภัยของระบบทางเดินหายใจ

โครงการปกป้องระบบทางเดินหายใจของคุณเริ่มต้นที่นี่

ในฐานะผู้ดูแลความปลอดภัย การดำเนินโครงการปกป้องระบบทางเดินหายใจที่ประสบความสำเร็จหมายถึงการทำความเข้าใจกฎข้อบังคับที่ซับซ้อนและเตรียมรับมือกับอันตราย ให้เราเป็นแหล่งข้อมูลของคุณ เมื่อใดก็ตามที่คุณอยู่ในกระบวนการนี้ เราสามารถช่วยแนะนำข้อมูลและรายละเอียดที่คุณต้องการได้

เพื่อดำเนินโครงการปกป้องระบบทางเดินหายใจในสถานที่ทำงานให้ประสบความสำเร็จ คุณต้องเข้าใจและปฏิบัติตามมาตรฐานที่กำหนดโดยหน่วยงานของท้องที่และรัฐบาลกลาง เช่น สำนักงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (OSHA) หากคุณได้เริ่มต้นการค้นหาข้อมูลของคุณแล้ว ข้อมูลดังกล่าวอาจเยอะจนไม่สามารถเข้าใจได้ทั้งหมด เพื่อช่วยให้คุณเข้าใจได้ทั้งหมด เราได้สรุปองค์ประกอบหลักของมาตรฐานของรัฐบาลกลาง และสิ่งที่คุณต้องทำเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานแต่ละข้อไว้

 • Worker wearing 3M disposible respirator

  จุดเด่นของข้อบังคับ OSHA ว่าด้วยอุปกรณ์ปกป้องระบบทางเดินหายใจ

  เมื่อ OSHA กำหนดให้ต้องมีอุปกรณ์ปกป้องระบบทางเดินหายใจ ควรมีการกำหนดโปรแกรมการปกป้องระบบทางเดินหายใจไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งหมายความว่าผู้ดูแลระบบโปรแกรมที่กำหนดจะต้องดูแลสิ่งต่อไปนี้:
   

  • การประเมินการรับสัมผัสกับสารปนเปื้อนในอากาศ
  • การเลือกหน้ากากกรองอากาศที่เหมาะสม
  • การประเมินสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานเพื่อให้แน่ใจว่าสามารถสวมใส่หน้ากากกรองอากาศได้
  • การทดสอบความแนบสนิทของหน้ากากและการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ
  • การตรวจสภาพ, เปลี่ยนอะไหล่, ทำความสะอาด, จัดเก็บ และเปลี่ยนหน้ากากกรองอากาศตามความจำเป็น
  • ทบทวนโปรแกรมเป็นระยะเพื่อให้แน่ใจว่าโปรแกรมทำงานอย่างถูกต้อง
  • จดบันทึกสิ่งที่กล่าวมาทั้งหมดเป็นลายลักษณ์อักษร

  แต่ละส่วนของโปรแกรมอาจดูซับซ้อน แม้ว่าจะอยู่ในฐานะผู้ดูแลระบบความปลอดภัย คุณก็จะต้องปฏิบัติตามกฎและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เราได้สรุปประเด็นสำคัญไว้

  เพื่อช่วยคุณในการดำเนินการตามข้อบังคับเหล่านี้


ขั้นตอนทั่วไปในการจัดโปรแกรมป้องกันระบบทางเดินหายใจ


ทรัพยากรที่น่าสนใจ: การประเมินทางการแพทย์สำหรับหน้ากากกรองอากาศออนไลน์ของ OSHA

รูปแบบพื้นหลังสีส้ม
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วย

มีคำถาม? ติดต่อกับผู้เชี่ยวชาญด้านการปกป้องระบบทางเดินหายใจของเรา

ถามคำถามของคุณกับเรา