อุปกรณ์ปกป้องระบบทางเดินหายใจ
Respiratory Protection Fit Testing

การทดสอบความแนบกระชับ (Fit Test)

ศูนย์อุปกรณ์ปกป้องระบบทางเดินหายใจ 3M

ภาพรวมของกระบวนการทดสอบความแนบกระชับของหน้ากาก

หน้ากากกรองอากาศที่แนบกระชับต้องปิดสนิทไปกับใบหน้าของผู้สวมใส่เพื่อให้การป้องกันตามที่คาดการณ์ไว้ ซึ่งรวมถึงหน้ากากกรองอากาศแบบใช้แล้วทิ้ง (เรียกอีกอย่างว่า “หน้ากากกรองอากาศแบบ filtering facepieces”) ดังนั้น การทดสอบความแนบกระชับของหน้ากากจึงเป็นสิ่งจำเป็นต้องทำในสหรัฐอเมริกาซึ่ง Occupational Safety and Health Administration (OSHA) กำหนดไว้ก่อนที่ผู้ใช้จะสวมหน้ากากกรองอากาศที่จำเป็นในการทำงาน และต้องได้รับการประเมินเป็นประจำอย่างน้อยทุกปี นอกจากนี้ ควรทำการทดสอบความแนบกระชับของหน้ากาก:

 • เมื่อใดก็ตามที่มีการใช้หน้ากากกรองอากาศที่มีขนาด รูปแบบ หรือยี่ห้อหน้ากากกรองอากาศที่แตกต่างกัน
 • เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงใบหน้าที่อาจส่งผลต่อความแนบกระชับ เช่น น้ำหนักเปลี่ยนแปลงอย่างมากหรือเข้ารับบริการทางทันตกรรม

OSHA ไม่ได้กำหนดให้ผู้ดูแลระบบทดสอบความแนบกระชับของหน้ากากต้องได้รับใบรับรอง เพียงแต่ให้ทราบวิธีดำเนินการทดสอบ ทราบถึงการทดสอบที่ไม่ถูกต้อง และทราบวิธีการทำความสะอาดและบำรุงรักษาอุปกรณ์อย่างเหมาะสม อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรโตคอลการทดสอบความแนบกระชับของหน้ากากของ OSHA

การทดสอบมีสองประเภท: เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ

 • การทดสอบความแนบกระชับของหน้ากากเชิงคุณภาพ (QLFT)

  การทดสอบความกระชับเชิงคุณภาพ (QLFT) อาจนำมาใช้เพื่อทดสอบความกระชับกับหน้ากากต่อไปนี้เท่านั้น:
   

  • หน้ากากกรองอากาศชนิดกรองอากาศแรงดันลบ สำหรับการใช้งานเฉพาะในบรรยากาศที่มีสารอันตรายน้อยกว่า 10 เท่าของค่าความเข้มข้นของสารเคมีในบรรยากาศการทำงานที่อนุญาตให้มีได้ (PEL)
  • ส่วนครอบหน้าชนิดสวมใส่แนบสนิทกับใบหน้าที่ใช้ร่วมงานกับหน้ากากชนิดใช้พลังงานจากแบตเตอรี่และอุปกรณ์ส่งผ่านอากาศบริสุทธิ์จากแหล่งจ่ายอากาศ

  ผลการทดสอบ QLFT คือผ่าน/ไม่ผ่าน และอาศัยการรับสัมผัสของผู้ใช้งานจากการใช้สารทดสอบ 1 ใน 4 ชนิด ที่ OSHA ยอมรับ:

  • Isoamyl acetate (กลิ่นกล้วย); สำหรับการทดสอบหน้ากากกรองอากาศกับตลับกรองไอระเหยจากอินทรีย์เท่านั้น
  • Saccharin (สารละลายรสหวาน); สามารถทดสอบหน้ากากกรองอากาศกับตัวกรองอากาศชนิดกรองอนุภาคทุกชั้นคุณภาพ
  • Bitrex® (สารละลายรสขม); สามารถทดสอบหน้ากากกรองอากาศกับตัวกรองอากาศชนิดกรองอนุภาคทุกชั้นคุณภาพ
  •  ควันระคายเคือง (ผู้ถูกทดสอบตอบสนองด้วยการไอแบบไม่ตั้งใจ); สำหรับการทดสอบหน้ากากกรองอากาศที่มีตัวกรองแบบอนุภาคระดับ 100 เท่านั้น

  วิธีของ QLFT แต่ละวิธีจะใช้กิจกรรมทดสอบ 7 ท่าทาง โดยแต่ละท่าทางใช้เวลา 1 นาที:

  • การหายใจปกติ
  • การหายใจลึก ๆ
  • การเคลื่อนศีรษะไปด้านข้างสลับไปมาซ้ายขวา
  • การขยับศีรษะขึ้นและลง
  • การโค้งก้มตัว (หรือวิ่งเหยาะ ๆ อยู่กับที่ หากชุดทดสอบความแนบกระชับของหน้ากากไม่สามารถงอที่ส่วนเอวได้)
  • การพูด
  • การหายใจปกติอีกครั้ง

  อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรโตคอลการทดสอบความแนบกระชับของหน้ากากของ OSHA

 • การทดสอบความแนบกระชับของหน้ากากเชิงปริมาณ (QNFT)

  การทดสอบความแนบกระชับของหน้ากากเชิงปริมาณ (QNFT) ใช้เพื่อทดสอบการสวมใส่หน้ากากกรองอากาศแบบที่ต้องการความแนบกระชับไปกับใบหน้า (Tight-fitting respirator) ได้ทุกรุ่น ซึ่งการทดสอบนี้เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือวัดการรั่วบริเวณซีลรอบใบหน้า และให้ผลลัพธ์เป็นตัวเลขที่เรียกว่า " Fit facto" มีโปรโตคอลการทดสอบ QNFT ที่ยอมรับโดย OSHA 3 โปรโตคอล:


  • ละอองลอยที่สร้างขึ้น ใช้ละอองลอยที่ไม่เป็นอันตราย เช่น น้ำมันข้าวโพดที่สร้างขึ้นในห้องทดสอบ
  • เครื่องนับนิวเคลียสควบแน่น (CNC) ใช้ละอองลอยแขวนในบรรยากาศโดยรอบและไม่ต้องใช้ตู้ควบคุมสภาวะในการทดสอบ (Test chamber)
  • แบบควบคุมแรงดันลบ (CNP) ใช้การทดสอบที่สร้างสุญญากาศโดยการตัดอากาศออกชั่วคราว (นอกจากนี้ยังมีวิธีที่สี่ซึ่งเป็นเวอร์ชันย่อของวิธีนี้)

  QNFT จะใช้การดำเนินการเจ็ดขั้นตอนเดียวกันกับ QLFT แต่จะรวมถึงการทดสอบ "การทำหน้าตาบู้บี้" เพิ่มเติมโดยที่ผู้ทดสอบต้องยิ้มหรือขมวดคิ้วเป็นเวลา 15 วินาที

  หน้ากากกรองอากาศแบบครึ่งหน้าจำเป็นต้องมีค่าความแนบกระชับ (fit factor) ของหน้ากากอย่างน้อย 100 และหน้ากากกรองอากาศแรงดันลบแบบเต็มหน้าต้องมีค่าความแนบกระชับ (fit factor) ของหน้ากากขั้นต่ำที่ 500 

  เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการทดสอบความแนบกระชับเชิงปริมาณของหน้ากากกรองอากาศ (PDF, 346 KB)


ความสำคัญของความแนบกระชับของหน้ากาก

ความแนบกระชับของของหน้ากากกรองอากาศมีความสำคัญเนื่องจากเกี่ยวข้องกับปัญหาสำคัญหลายประการ:

 • การแนบสนิทกับผิวหน้า.
 • ความเข้ากันได้กับอุปกรณ์ PPE อื่น.
 • ความเสถียร.
 • Mask Man

  การแนบสนิทกับใบหน้าของหน้ากากกรองอากาศ

  ความแนบกระชับที่ดีหมายความว่าหน้ากากกรองอากาศจะแนบสนิทเข้ากับผิวหนังของคุณ หน้ากากกรองอากาศจะทำงานได้เมื่ออากาศถูกกรองผ่านตัวกรองเท่านั้น อากาศจะไหลผ่านช่องทางที่มีแรงต้านน้อยที่สุด ดังนั้นหากไม่มีความแนบสนิทที่ดี อากาศอันตรายที่อยู่รอบ ๆ อาจเล็ดรอดเข้าตามแนวขอบหน้ากากเข้าสู่ด้านในหน้ากาก แทนที่จะผ่านตัวหน้ากากซึ่งเป็นชั้นกรองอากาศ ทำให้ประสิทธิภาพการป้องกันลดลง

 • การตรวจสอบความกระชับโดยผู้ใช้: การทดสอบที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน

  ผู้ปฏิบัติงานที่สวมหน้ากากกรองอากาศแบบแนบกระชับกับใบหน้าพอดี ควรตรวจสอบความกระชับทุกครั้งที่สวมหน้ากากกรองอากาศ และต้องปฏิบัติตามข้อบังคับของ OSHA เว้นแต่จะเป็นการใช้งานโดยสมัครใจ การทดสอบความแนบกระชับของหน้ากากจะช่วยให้ผู้ใช้งานมั่นใจได้ว่าหน้ากากที่ใส่มีความกระชับกับใบหน้าและแนบสนิทกับใบหน้าเป็นอย่างดี แต่การตรวจสอบความแนบกระชับโดยผู้ใช้งานจะช่วยให้แน่ใจว่าหน้ากากได้ถูกสวมใส่อย่างถูกต้องในแต่ละครั้ง

  ผู้ใช้สามารถทำการตรวจสอบความแนบสนิทของหน้ากากแบบแรงดันบวกหรือแรงดันลบ:

  • การตรวจสอบแบบแรงดันบวกหมายถึงการปิดกั้นวาล์วหายใจออกบนหน้ากากกรองอากาศแบบครึ่งหน้าหรือแบบเต็มหน้า หรือปิดพื้นผิวหน้ากากกรองอากาศบนตัวกรองอากาศ โดยปกติแล้วจะใช้มือปิดและพยายามหายใจออก หากหน้ากากพองออกเล็กน้อย แสดงว่าอากาศไม่รั่วไหลรอบขอบหน้ากากกรองอากาศ
  • การตรวจสอบแบบแรงดันลบจะเกี่ยวข้องกับการปิดกั้นวาล์วอากาศเข้าบนหน้ากากกรองอากาศแบบครึ่งหน้าหรือแบบเต็มหน้า หรือปิดพื้นผิวบนตัวกรองอากาศโดยทั่วไปจะใช้มือปิดและพยายามหายใจเข้า หากไม่มีอากาศเข้าไป แสดงว่าการปิดผนึกแน่นดีแล้ว

  ดูคำแนะนำผู้ใช้ผลิตภัณฑ์หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม

 • การใช้งานร่วมกับ PPE อื่น ๆ

  แว่นตานิรภัย, อุปกรณ์ป้องกันการได้ยิน, กระบังหน้า, หมวกนิรภัยและชุดป้องกันฝุ่นและสารเคมีทั้งหมดอาจเข้ากันไม่ได้กับหน้ากากกรองอากาศสำหรับการใช้บนใบหน้า ศีรษะ หรือลำตัวของบุคคลได้ ตัวอย่างเช่น หากสวมหน้ากากกรองอากาศแบบครึ่งหน้าที่ไม่พอดีกับใบหน้า (โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ามีขนาดใหญ่เกินไป) ก็อาจทับซ้อนกับแว่นตาได้ ยิ่งซ้อนกันมากเท่าไร แว่นก็จะยิ่งเกิดฝ้ามากขึ้นเท่านั้น และมีโอกาสมากที่จะขัดขวางความแนบสนิทของหน้ากากกรองอากาศ

  เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นระหว่างทำงาน OSHA กำหนดให้มีการทดสอบความกระชับของหน้ากากก่อนการทำงานทุกครั้ง โดยให้สวม PPE ใด ๆ ที่อาจขัดขวางความกระชับของหน้ากากร่วมด้วย

Fit Hero Video

ข้อมูลฉบับย่อเกี่ยวกับการทดสอบความแนบกระชับของหน้ากาก

การทดสอบความแนบกระชับของหน้ากากไม่ได้เป็นเพียงสิ่งที่ U.S. Occupational Safety and Health Administration (OSHA) กำหนดเพียงเท่านั้น แต่ยังมีความสำคัญต่อความปลอดภัยของระบบทางเดินหายใจด้วย รายการนี้จะแสดงสาเหตุและวิธีการทดสอบความแนบกระชับของหน้ากากบางส่วน


บันทึกการทดสอบความแนบกระชับของหน้ากาก

 • Fit Test Record

  บันทึกการทดสอบความแนบกระชับของหน้ากาก คือเอกสารประกอบของนายจ้างที่ระบุว่าทำการทดสอบความแนบกระชับของหน้ากากเรียบร้อยและผ่านเกณฑ์สำหรับผู้ปฏิบัติงานแล้ว บันทึกนี้ต้องเก็บไว้กับเอกสารในโครงการปกป้องระบบทางเดินหายใจจนกว่าจะมีการทดสอบความแนบกระชับของหน้ากากในครั้งถัดไป


บัตรพกพาผลการทดสอบความแนบกระชับของหน้ากาก

 • Wallet Card

  บัตรพกพาผลการทดสอบความแนบกระชับของหน้ากากเป็นเอกสารประกอบที่ออกแบบมาเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานใช้เพื่อเก็บบันทึกการทดสอบความแนบกระชับของหน้ากาก ผลการทดสอบความแนบกระชับของหน้ากากไม่ได้ผูกติดอยู่กับนายจ้าง ดังนั้นผู้ปฏิบัติงานจึงสามารถโอนการทดสอบความแนบกระชับของหน้ากากที่ถูกต้องไปยังงานอื่นได้ ตราบใดที่มีการใช้หน้ากากกรองอากาศยี่ห้อและรุ่นเดียวกัน


ดูขั้นตอนถัดไปเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของโครงการปกป้องระบบทางเดินหายใจของคุณ  


Orange background pattern
เราพร้อมให้ความช่วยเหลือคุณ

มีคำถามใช่หรือไม่ ติดต่อกับผู้เชี่ยวชาญด้านอุปกรณ์ปกป้องระบบทางเดินหายใจของเรา

ถามคำถามของคุณกับเรา