ผลิตภัณฑ์สำหรับการยึดติดและการประกอบ
3M Bonding and Assembly banner to show all products in IATD

All Bonding and Assembly Solutions

From adhesives to tapes, 3M provides solutions for clean, strong, long-lasting bonds. Find your solution using our Product Selector, or browse our full range of product categories below.

GO TO PRODUCT SELECTOR

Product Categories

  • Provides immediate strength
  • Long-lasting bonds that build strength over time
  • Impact, vibration, and harshness resistance
  • Meets specific design and manufacturing needs
  • Bond layers and even contours without liquids
  • Clear tapes for display panels and graphics
  • Provides immediate strength
  • Long-lasting bonds that build strength over time
  • Detachable, invisible, lightweight alternatives to metal fasteners
  • Durable for repeated opening and closing – hundreds or thousands of times
  • Excels in industrial, transportation and construction applications
  • Fills gaps while maintaining weather, saltwater and UV resistance
  • Applies easily and with virtually no odour
  • Hardens and reaches bond strength within seconds for faster assembly moving

3M product selector icon
Product Selector

Research and compare products for use in your design. Narrow your search by material and application details.
 

GO TO PRODUCT SELECTOR

ออกแบบอย่างมั่นใจโดยใช้โซลูชั่นที่เชื่อถือได้

สร้างผลิตภัณฑ์แห่งนวัตกรรมได้อย่างแม่นยำ รวดเร็ว และแข็งแรง ติดต่อกับผู้เชี่ยวชาญของเราเพื่อปรึกษา และรับคำแนะนำเกี่ยวกับโซลูชั่นที่เหมาะกับงานประกอบและยึดติดที่คงทนของคุณ