ผลิตภัณฑ์สำหรับการยึดติดและการประกอบ
การยึดติดของเทปและกาวทำงานอย่างไร
วิทยาการสำหรับการยึดติด 

มารู้จักวิทยาการเบื้องหลังที่ทำให้เทปและกาวอุตสาหกรรมของ 3M ให้ค่าแรงยึดติดที่แข็งแรง และสามารถรองรับการออกแบบที่สร้างสรรค์ของคุณ ได้อย่างไร 

กาวและเทปสำหรับอุตสาหกรรมของ 3M เปรียบเทียบกับวิธีการยึดติดแบบดั้งเดิม 

สร้างงานออกแบบที่ก้าวล้ำอย่างมั่นใจและใช้งานได้ยาวนานด้วยหลากหลายทางเลือก ทดแทนวิธีการยึดติดด้วยน็อต สกรู และคลิปล็อคแบบดั้งเดิม โดยไม่จำเป็นต้องเตรียมพื้นผิวและการแต่งพื้นผิวอีกต่อไป ลดขั้นตอนการประกอบและการผลิตเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น อีกทั้งทำให้ได้ชิ้นงานที่เรียบร้อยสวยงาม นอกจากนี้เทปและกาวของ 3M ยังสามารถยึดติดวัสดุต่างชนิดเข้าด้วยกันอย่างง่ายดาย ซึ่งเป็นนวัตกรรมทางเลือกทำให้งานออกแบบของคุณมีชีวิตชีวา 

 • เทปและกาวอุตสาหกรรมของ 3M ช่วยสร้างสรรค์งานออกแบบและลดกระบวนการประกอบ ที่ให้ทั้งความแข็งแรงและความสวยงาม แม้จะเป็นการยึดติด หรืออุดรอยรั่วระหว่างวัสดุต่างชนิดเข้าด้วยกัน

 • คุณคิดว่าวิธีการยึดติดแบบใดที่ให้ความคงทน เมื่อใช้ยึดติดพลาสติกกับโลหะ ระหว่างการยึดติดด้วยพันธะทางเคมีของเนื้อกาวหรือด้วยการแพร่กระจายของกาวไปตามพื้นผิวของชิ้นงาน มาทำความเข้าใจว่า เทปและกาวสามารถยึดติดเข้ากับวัสดุได้อย่างไร เพื่อหาวิธีการยึดติดที่เหมาะสม

 • คุณคิดว่าความแข็งแรงของกาวส่งผลต่อความทนทานหรือไม่ ? ความแข็งแรงของกาวขึ้นอยู่กับชนิดของวัสดุที่ยึดติด และค่าแรงยึดติดของเนื้อกาวและชิ้นงาน (Adhesion) และค่าแรงยึดติดภายในของเนื้อกาว (Cohesion)


ปัจจัยที่ส่งผลต่อความแข็งแรงของการยึดติดด้วยกาว 

 • ปัจจัยที่ส่งผลต่อการยึดติดด้วยกาว

  หน้าที่ของกาวนอกจากจะใช้ยึดติดวัสดุสองชนิดเข้าด้วยกันแล้ว ยังต้องสามารถทนต่อแรงเค้นที่มากระทำต่อวัสดุนั้นได้ การเลือกใช้กาวไม่ใช่เรื่องง่ายอย่างที่คิด วิทยาการการยึดติดด้วยกาวต้องประกอบจากความรู้ทางเคมีและทางฟิสิกส์ รวมไปถึงการออกแบบและวิศวกรรมด้านกลศาสตร์และสมบัติของไหล

  วิทยาการการยึดติดด้วยกาวประกอบด้วยปัจจัยหลัก 3 ประการ ได้แก่ รูปทรงของรอยต่อ คุณสมบัติทางเคมีของกาว และ ชนิดของวัสดุที่ยึดติด การทำความเข้าใจปัจจัยเหล่านี้เป็นจะพื้นฐานในการเลือกใช้กาวและวิศวกรรมด้านการยึดติด ซึ่งมีส่วนสำคัญต่อการทำให้เกิดการยึดติดที่มีประสิทธิภาพสูงสุด


สร้างการยึดติดที่ทนนาน โดยไม่ต้องใช้สกรูและหมุด

 • industrial adhesive assemblies
 • สร้างการยึดติดที่แข็งแรงในงานของคุณ ได้ด้วยการเลือกใช้วิธีการและผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมจาก 3M มาร่วมค้นหากระบวนการประกอบที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นและช่วยให้ได้ชิ้นงานที่มีความสวยงามยิ่งขึ้น