เทปและกาวอุตสาหกรรม 3M สำหรับการยึดติดและการประกอบ
ผลิตภัณฑ์สำหรับยึดติดทำงานอย่างไร

วิทยาการแห่งการยึดติด

หาคำตอบว่าวิทยาการที่อยู่เบื้องหลังการยึดติดที่แข็งแรงของกาวและเทปอุตสาหกรรมของ 3M ช่วยสนับสนุนการออกแบบที่เป็นนวัตกรรมใหม่ของคุณได้อย่างไร

ผลิตภัณฑ์กลุ่มกาวและเทปอุตสาหกรรมของ 3M เทียบกับวิธีการต่อยึดแบบดั้งเดิม

สร้างงานออกแบบที่ก้าวล้ำอย่างมั่นใจและใช้งานได้ยาวนานด้วยหลากหลายทางเลือก ทดแทนวิธีการยึดติดด้วยน็อต สกรู และคลิปล็อคแบบดั้งเดิม โดยไม่จำเป็นต้องเตรียมพื้นผิวและการแต่งพื้นผิวอีกต่อไป ลดขั้นตอนการประกอบและการผลิตเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น อีกทั้งทำให้ได้ชิ้นงานที่เรียบร้อยสวยงาม นอกจากนี้เทปและกาวของ 3M ยังสามารถยึดติดวัสดุต่างชนิดเข้าด้วยกันอย่างง่ายดาย ซึ่งเป็นนวัตกรรมทางเลือกทำให้งานออกแบบของคุณมีชีวิตชีวา 

 • การยึดติดคืออะไรและประโยชน์ที่ได้จากการยึดติดมีอะไรบ้าง
  ประโยชน์ของผลิตภัณฑ์กลุ่มกาวและเทปอุตสาหกรรมของ 3M

  ออกแบบผลิตภัณฑ์ได้อย่างสร้างสรรค์และปรับปรุงกระบวนการประกอบของคุณด้วยกาวและเทปอุตสาหกรรมของ 3M ที่ให้ความแข็งแรงและความสวยงามแม้เมื่อทำการยึดติดและซีลวัสดุต่างชนิดเข้าด้วยกัน

 • การยึดติดด้วยโมเลกุลของกาวอุตสาหกรรมและพื้นผิว
  การยึดติดทำงานอย่างไร

  วิธีการยึดติดแบบใดที่ให้ความทนทานมากกว่าเมื่อยึดติดพลาสติกกับโลหะ - การยึดติดกันทางเคมีหรือการยึดติดกันด้วยการแพร่กระจาย มาทำความเข้าใจว่ากาวและเทปยึดติดกับพื้นผิวได้อย่างไร เพื่อเลือกผลิตภัณฑ์สำหรับการยึดติดที่เหมาะสมของ 3M

 • ระดับของแรงที่ใช้ดึงเพื่อให้กาวแยกออกจากกัน
  ความแข็งแรงของกาวอุตสาหกรรม

  กาวที่ติดได้แน่นหมายถึงการติดทนนานหรือไม่ ความแข็งแรงของกาวขึ้นอยู่กับชนิดของวัสดุที่ยึดติด และค่าแรงยึดติดของเนื้อกาวและชิ้นงาน (Adhesion) และค่าแรงยึดติดภายในของเนื้อกาว (Cohesion)


ปัจจัยที่มีผลต่อความแข็งแรงของกาวอุตสาหกรรม

 • ปัจจัยที่มีผลต่อการยึดติด

  ข้อกำหนดหลักเพื่อสร้างแรงยึดติดจากกาวคือ การยึดติดวัสดุสองชนิดเข้าด้วยกัน และสร้างความแข็งแรงต่อแรงเครียดได้ ซึ่งความแข็งแรงที่ได้รับอาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเภทของการใช้งาน กระบวนการเลือกใช้กาวจึงอาจจะไม่ได้ง่ายอย่างที่คุณคิดไว้: ต้องมีการนำวิทยาการแห่งการยึดติดเป็นสาขาหนึ่งของสหสาขาวิชาชีพที่ต้องการความรู้ด้านเคมีและฟิสิกส์ กลศาสตร์และการไหล การออกแบบและวิศวกรรม เข้ามาช่วยพิจารณาในการเลือกใช้ด้วย

  วิทยาการแห่งการยึดติดหรือการศึกษาเรื่องการยึดติดประกอบด้วยสามส่วนที่สำคัญ – รูปทรงของจุดต่อ คุณสมบัติทางเคมีของกาว และพื้นผิวของวัสดุ ความเข้าใจในปัจจัยเหล่านี้เป็นพื้นฐานของการเลือกกาวและงานวิศวกรรมกาว ทั้งยังมีบทบาทสำคัญต่อความมีประสิทธิภาพสูงสุดของงานประกอบที่ยึดติดกัน

 • การเตรียมพื้นผิวและองค์ประกอบอื่นๆ
  วิทยาศาสตร์พื้นผิว

  องค์ประกอบทางเคมีของพื้นผิวเป็นตัวกำหนดว่ากาวจะสร้างหน้าสัมผัสได้เพียงพอเพื่อสร้างแรงยึดติดหรือไม่ ปัจจัยเฉพาะ เช่น ความสะอาดและลักษณะพื้นผิวของวัสดุจะส่งผลต่อประสิทธิภาพของการยึดติดของกาว วิทยาการแห่งพื้นผิวจะช่วยให้เข้าใจคุณสมบัติเหล่านี้และคุณสมบัติอื่น ๆ ที่ส่งผลต่อพื้นผิวของวัสดุ

  การจัดหมวดหมู่พลังงานพื้นผิว

  ข้อควรพิจารณาเกี่ยวกับความขรุขระของพื้นผิว

 • แรงเครียดของจุดต่อ
  รูปทรงของจุดต่อ

  รูปทรงของพื้นที่ที่ใช้ยึดติด รวมถึงทิศทางและระดับแรงเครียดที่มากระทำจะส่งผลต่อประสิทธิภาพของแรงยึดติด กาวไม่เพียงแต่ให้การตอบสนองต่อแรงเครียดได้แตกต่างจากตัวต่อยึดทางกลหรือตัวต่อยึดแบบใช้ความร้อนเท่านั้น แต่สูตรกาวที่ต่างกันก็ให้การตอบสนองที่ต่างกันในแต่ละชนิดของวัสดุอีกด้วย

  ประเภทแรงเครียดของจุดต่อกา

  การออกแบบจุดต่อกาวเพื่อลดแรงเครียด

 • คุณสมบัติทางเคมีของกาว
  คุณสมบัติทางเคมีของกาว

  กาวแต่ละชนิดมีคุณสมบัติทางเคมีที่มีลักษณะเฉพาะซึ่งจะเป็นตัวกำหนดว่ามีความเหมาะสมกับงานที่จะยึดติดหรือไม่ สูตรทางเคมีของกาวไม่เพียงแต่จะมีบทบาทต่อความสามารถของกาวในการยึดติดกับพื้นผิวเท่านั้น แต่เคมีที่แตกต่างกันจะตอบสนองต่อแรงเครียดน้ำหนัก อุณหภูมิ หรือสภาพแวดล้อม ที่แตกต่างกันด้วย

  คุณสมบัติทางเคมีทั่วไปของกาวเหลว

  คุณสมบัติทางเคมีของเทปกาวไวต่อแรงกด


สร้างการยึดติดที่คงทน – ลดการใช้สกรูและหมุดย้ำ

 • การประกอบด้วยกาวอุตสาหกรรม
 • เลือกใช้ผลิตภัณฑ์เพื่อการยึดติดที่เหมาะสมจาก 3M เพื่อสร้างแรงยึดติดที่แข็งแรงให้งานของคุณ มาค้นพบว่าผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้ช่วยปรับปรุงกระบวนการประกอบและเพิ่มความสวยงามให้กับผลิตภัณฑ์ของคุณได้อย่างไร