เทปและกาวอุตสาหกรรม 3M สำหรับการยึดติดและการประกอบ

แรงยึดติดของกาว

การยึดติดด้วยเทปและกาวของ 3M มีคุณสมบัติพิเศษเมื่อเทียบกับการเชื่อมและการยึดติดเชิงกล โดยไม่ลดทอนความแข็งแรงในการยึดติด เรียนรู้วิธีการวัดและทดสอบแรงยึดติดของกาว และปัจจัยอื่นๆ ที่ควรพิจารณาเมื่อเลือกกาวสำหรับการใช้งาน

การวัดแรงยึดติดของกาว

 • กลไลการยึดติดแต่ละประเภทนั้นส่งผลต่อประสิทธิภาพการยึดติด นักวิทยาศาสตร์ด้านกาว ได้ค้นคว้าเกี่ยวกับแรงยึดติดเพื่อระบุความสามารถในการใช้งาน

  การวัด “แรงยึดติดของกาว” ช่วยระบุแรงการยึดติดที่เกิดขึ้นโดยใช้กาว วิธีการทั่วไปที่ใช้ในการวัดคือการดึงส่วนที่ยึดติดด้วยกาวออกจากกัน แรงที่ใช้ในการดึง ทำให้วิศวกรเข้าใจการทำงานของกาวในการใช้งานจริง

นักวิทยาศาสตร์สามารถวัดค่าการยึดติด (แรงยึดติดของกาว) โดยการดึงส่วนที่ยึดติดด้วยกาวออกจากกัน

ค่าความแข็งแรงของการยึดติด และค่าความแข็งแรงของเนื้อกาว ทำงานร่วมกันเพื่อสร้างการยึดติดที่แข็งแรง

 • แรงยึดติด

  แรงยึดติด คือ แรงยึดระหว่างกาวและพื้นผิววัสดุ ซึ่งเป็นสิ่งที่ควรคำนึงถึงเป็นอันดับแรก เมื่อนำไปใช้ในการออกแบบให้การยึดติดมีความแข็งแรง อย่างไรก็ตาม แรงยึดติดไม่ใช่ปัจจัยสำคัญเพียงปัจจัยเดียวในการสร้างแรงยึดติดที่มีประสิทธิภาพ แม้ว่าจะใช้กาวที่แข็งแรงที่สุดในโลก การยึดติดอาจหลุดออกได้หากกาวไม่ได้ยึดติดกับพื้นผิวของวัสดุ

 • ค่าความแข็งแรงของเนื้อกาว

  ค่าความแข็งแรงของเนื้อกาว คือ ความแข็งแรงภายในของเนื้อกาว - ค่าความสามารถในการยึดติดของเนื้อกาวเองภายใต้แรงเค้น ค่าความแข็งแรงของเนื้อกาวยิ่งมาก กาวก็จะให้แรงยึดติดแน่นขึ้น ค่าความแข็งแรงของเนื้อกาวสามารถระบุได้ด้วยส่วนประกอบทางเคมีของกาว แรงยึดระหว่างกาวและพื้นผิววัสดุมีช่วงความแข็งแรงที่กว้าง ตั้งแต่กาวที่ต้องการแรงกด ไปจนถึงกาวโครงสร้างสูตรอีพอกซี่และสูตรอะคริลิก

  การพิจารณาประเภทของแรงเค้นที่จะกระทำลงบนจุดยึดติดของกาวมีความสำคัญมาก แรงเค้นทั่วไปประกอบด้วยแรงเฉือน, แรงฉีก, แรงลอก และแรงดึง การทราบค่าแรงและความถี่ของแรงเค้นที่กระทำต่อพื้นผิวที่ทากาวนั้นมีประโยชน์ในการเลือกกาวให้ี่มีแรงยึดติดที่เหมาะสมกับการใช้งาน

พลังงานพื้นผิวของวัสดุนั้นสำคัญกับการเลือกกาว

 • พลังงานพื้นผิว คือ คุณสมบัติทางกายภาพของพื้นผิววัสดุที่จะกำหนดว่ากาวจะยึดติดได้ดีเพียงใด วัสดุที่มีพลังงานพื้นผิวสูง ของเหลวจะกระจายตัวออกบนพื้นผิวได้ดี วัสดุที่มีพลังงานพื้นผิวต่ำ ของเหลวจะไม่ไหลและมีรูปทรงเป็นหยดน้ำ กาวควรกระจายตัวออกบนวัสดุเพื่อให้มีการยึดติดที่ดี

  ในการเลือกกาวที่เหมาะสม ต้องมีความเข้าใจเรื่องพลังงานพื้นผิวของวัสดุทั้งหมดในการประกอบ และการกระจายตัวออกของกาวบนวัสดุแต่ละชนิดได้ดีเพียงใด ความสะอาดของพื้นผิวเป็นสิ่งที่ควรคำนึงถึง เนื่องจากกาวบางชนิดจำเป็นต้องติดลงบนวัสดุที่มีความสะอาดสูง


เพิ่มความสวยงามและประสิทธิภาพการทำงาน

เทปและกาวอุตสาหกรรมของ 3M สามารถใช้กับงานที่หลากหลาย และวัสดุหลายชนิด