อุปกรณ์ป้องกันการตก

การโรยตัวและการกู้ภัย

ดูผลิตภัณฑ์ทั้งหมด

ผู้ว่าจ้างต้องมีแผนป้องกันการตกและแผนช่วยเหลือที่ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถกู้ภัยได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่เกิดการพลัดตกจากที่สูง หรือช่วยให้พวกเขาสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ เพื่อดำเนินการตามแผนนี้ อาจต้องใช้ระบบกู้ภัยที่มีการออกแบบมาโดยเฉพาะ สำหรับลักษณะงานแต่ละชนิด

ผู้ปฏิบัติงานที่แขวนอยู่กับอุปกรณ์โรยตัวกับระบบการเข้าออกจากพื้นที่อับอากาศ
ระบบกู้ภัยและโรยตัวประเภทไหนที่ฉันต้องการ

การกู้ภัยและการโรยตัวแนวดิ่ง

การพิจารณาเมื่อเลือกระบบกู้ภัยและโรยตัวแนวดิ่ง

นอกจากการพิจารณาทางเทคนิคแล้ว การพิจาณาจากจำนวนการฝึกอบรมก็มีผลต่อการเลือกใช้อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพเช่นกัน โดยทั่วไปแล้ว อุปกรณ์โรยตัวประเภทอัตโนมัติต้องการการอบรมน้อยกว่าระบบที่มีคนคอยควบคุมแต่ไม่สามารถปรับให้เข้ากับประเภทงานที่หลากหลายได้ โปรดพิจารณาว่าสำหรับการปฏิบัติหน้าที่กู้ภัยในสถานที่ปฏิบัติงาน อุปกรณ์ดังกล่าวต้องใช้งานง่ายและใช้ได้ทันท่วงทีสำหรับทุกคน หรือใช้ได้เฉพาะบุคลากรที่ผ่านการฝึกแล้ว

 • ผู้ปฏิบัติงานที่แขวนอยู่กับอุปกรณ์โรยตัวแบบควบคุม
  การโรยตัวแบบระบบอัตโนมัติที่ควบคุมโดยคนหรือผู้ร่วมงาน

  ผู้ใช้แทบไม่ต้องฝึกอบรมหรือมีความรู้ในการใช้อุปกรณ์เพื่อการหลบหนีฉุกเฉินและการอพยพอัตโนมัติเลย บางระบบช่วยให้ผู้ใช้สามารถควบคุมการโรยตัวของตนเอง หรืออนุญาตให้ผู้ร่วมงานควบคุมการโรยตัวได้เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นมากขึ้น ระบบกู้ภัยแบบใดแบบหนึ่งอาจไม่เหมาะกับทุกสถานการณ์ บางระบบใช้งานง่ายสำหรับการใช้งานประเภทเดียว ในขณะที่ระบบอื่น ๆ จำเป็นต้องใช้ทักษะมากขึ้นแต่ก็สามารถประยุกต์ใช้ได้กับสถานการณ์มากมาย

 • ผู้ปฏิบัติงานช่วยผู้ร่วมงานบนที่สูงด้วยอุปกรณ์ขึ้นแนวดิ่งแบบควบคุม
  ผู้ใช้งานหรือผู้ร่วมงาน ควบคุมการขึ้นในแนวดิ่ง

  นอกจากประสิทธิภาพในการโรยตัว ระบบกู้ภัยบางชนิดยังสามารถใช้ในการยกผู้ใช้งานหรือผู้ประสบภัยขึ้นได้อีกด้วย ฟังก์ชันนี้ถูกใช้บ่อยในสถานการณ์ที่ผู้ปฏิบัติงานต้องได้รับการช่วยเหลือจากผู้ปฏิบัติงานอีกคน โดยทั่วไปเรียกว่า “การรับส่ง” ผู้กู้ภัยจะโรยตัวลงไปหาผู้ประสบภัยที่ตกอยู่เบื้องล่าง เชื่อมติดกับระบบของผู้ประสบภัย หลังจากนั้นจึงค่อย ๆดึงตัว ผู้ประสบภัยขึ้นเพื่อปลดการเชื่อมต่อระบบยับยั้งการตก ก่อนจะโรยตัวผู้ประสบภัยลงสู่ระดับล่างเพื่อสิ้นสุดการกู้ภัย

 • ผู้ปฏิบัติงานที่ห้อยตัวอยู่ปลายสายเคเบิลที่เชื่อมกับกังหันลม
  ความสูงที่สุดในการปฏิบัติงาน

  ต้องพินิจพิเคราะห์อย่างละเอียดในการเลือกระบบที่เหมาะสมซึ่งสามารถรองรับความสูงของการกู้ภัยหรือโรยตัวตามต้องการได้ โดยทั่วไปแล้วระบบจะมีความสูงที่ใช้ได้สูงสุดตามประสิทธิภาพและการออกแบบ ทั้งยังพิจารณาได้จากขนาดและน้ำหนักโดยรวมของทั้งระบบ รวมถึงประเภทและรูปแบบของสายช่วยชีวิต

 • กู้ภัยสองคนกับผู้ปฏิบัติงานที่บาดเจ็บที่อยู่บนแคร่ที่แขวนกับอุปกรณ์กู้ภัย
  จำนวนผู้ใช้สูงสุด

  ตามปกติแล้ว ระบบสามารถรองรับผู้ใช้ได้หนึ่งหรือสองคน (แบบพร้อมกัน) ดังนั้นจึงกลายเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งว่า จำเป็นต้องใช้ระบบเพื่อการอพยพ หรือจำเป็นต้องใช้ช่วยเหลือผู้ปฏิบัติงานที่ไม่ได้สติ หากช่วยเหลือผู้ร่วมงานในการใช้งานประเภท “การรับส่ง” ระบบต้องสามารถรองรับได้ทั้งผู้กู้ภัยและผู้ประสบภัย

การเข้าออกจากพื้นที่อับอากาศและการช่วยเหลือ

วิธีตัดสินใจเลือกชุดอุปกรณ์กู้ภัยในที่อับอากาศ ที่คุณต้องการ

พื้นที่อับอากาศมักจะมีขนาดและรูปทรงที่หลากหลาย ดังนั้นอุปกรณ์สำหรับทำงานในที่อับอากาศของคุณควรมีคุณสมบัติปรับเปลี่ยนได้ตามลักษณะงาน ควรให้ความสำคัญกับการพิจารณาขนาดของช่องและรูปร่างของที่อับอากาศที่คุณต้องเข้าไปทำงาน และเลือกใช้อุปกรณ์ที่มีความยืดหยุ่น สามารถปปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์

 • คนงานที่ใช้อุปกรณ์เข้าไปในพื้นที่อับอากาศในแนวนอนที่ช่องเปิดด้านข้างของแทงก์ใหญ่
  การเข้าไปปฏิบัติงานในแนวนอนหรือแนวดิ่ง

  หากการเข้าไปในพื้นที่ เช่น ท่อระบายน้ำตามถนน ก็ต้องใช้ระบบแนวดิ่ง บางพื้นที่ต้องใช้ทางเข้าจากด้านข้าง เช่น แทงก์น้ำ ดั้งนั้นคุณต้องใช้ระบบประเภทแนวนอนหรือทางเข้าด้านข้าง

 • ผู้ปฏิบัติงานกู้ภัยที่ใช้แขนเดวิทสำหรับพื้นที่อับอากาศในแนวดิ่ง
  ความคล่องตัวและความสามารถในการดัดแปลง

  ขาตั้งสามขา (Tripods)สามารถใช้งานและติดตั้งได้ง่ายมาก ทั้งยังเหมาะแก่การใช้งานที่หลากหลายอีกด้วย ระบบแขนเดวิทแบบหลายชิ้นมักมีความซับซ้อนมาก แต่ก็ยังมีความคล่องตัวที่เหนือชั้นขึ้นด้วยขนาดของแขนและฐานที่หลากหลาย

 • คนงานที่สาธิตการใช้ไตรพอดแบบเคลื่อนย้ายได้สำหรับการดึงตัวออกจากพื้นที่อับอากาศ
  ระบบถาวรหรือเคลื่อนย้ายได้

  งานชั่วคราวต้องใช้อุปกรณ์สำหรับการทำงานในที่อับอากาศที่มีน้ำหนักเบา ใช้งานง่าย โดยสามารถเคลื่อนย้ายจากตำแหน่งหนึ่งไปยังอีกตำแหน่งได้ หากต้องเข้าออกพื้นที่ปฏิบัติงานที่มีอันตรายบ่อย ๆ เช่น ถังน้ำหรือแทงก์ ระบบแขนเดวิทที่มีฐานติดตั้งถาวรอาจเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุด

 • ภาพระยะใกล้ของเครื่องกว้านสายช่วยชีวิตแบบกล
  ระบบเครื่องกล

  ความยาวและประเภทของสายช่วยชีวิตมีตัวเลือกให้พิจารณาไม่มากนัก เครื่องมือกลทั่วไปประกอบด้วยกว้านหมุนด้วยมือและรอกช่วยชีวิตแบบดึงสายกลับได้อัตโนมัติ 3 ทิศทาง พร้อมระบบป้องกันการตกและความสามารถในการช่วยเหลือฉุกเฉิน ในบางสถานการณ์อาจต้องใช้ระบบสำรอง

 • ผู้ปฏิบัติงานที่ใช้เครื่องกว้านบนแขนเดวิทสำหรับการดึงตัวออกในแนวดิ่ง
  การใช้งานง่าย

  ระบบของคุณต้องให้ความสามารถในการจัดการวิกฤตได้อย่างง่ายดาย มีประสิทธิภาพ และทันท่วงที ภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉิน เวลาเป็นสิ่งสำคัญ เลือกระบบที่มีคุณภาพสูงของเราเพื่อประสิทธิภาพการทำงานสูงสุดเมื่อความปลอดภัยเป็นสิ่งที่ต้องมาเหนือสิ่งอื่นใด

 • แขนเดวิทแนวดิ่งที่ติดตั้งกับราวสะพานแขวน
  ความแข็งแรง

  ระบบต้องสอดคล้องกับการใช้งานของคุณ เช่น การยับยั้งการตก การกู้ภัย การนั่งของผู้ใช้ หรือการจับยึดวัสดุ จงเลือกระบบที่เพิ่มความแข็งแรงและลดน้ำหนักได้สูงสุด ความหลากหลายของพื้นที่ปฏิบัติงานคือสิ่งสำคัญที่สุด เพราะฉะนั้นระบบของคุณจึงต้องสามารถรองรับสถานการณ์ในสภาพแวดล้อมการทำงานประเภทต่างๆได้

 • ระบบบันไดที่ติดตั้งตรงช่องทางเข้าพื้นที่อับอากาศในแนวดิ่ง
  ความทนทาน

  องค์ประกอบทั้งหมดของระบบต้องทำจากวัสดุที่มีคุณภาพแข็งแรงพอที่จะทนต่อการใช้งานที่หนักหน่วงและการสัมผัสกับสภาพอากาศต่าง ๆ ได้ โครงสร้างอะลูมิเนียมเคลือบด้วยสีฝุ่นและอะโนไดซ์มอบความทนทานและลดน้ำหนักโดยรวมเพื่อให้ใช้งานง่ายยิ่งขึ้น

ภาพแบนเนอร์เมชสีส้ม

ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่ ติดต่อทีมงานของเรา

ทีมงานที่ดูแลอุปกรณ์ป้องกันและยับยั้งการตกของเรามีประสบการณ์หลายปีและพร้อมให้ความช่วยเหลือแก่คุณ

ถามคำถามกับเรา

วิธีการเลือกอุปกรณ์ป้องกันการตกจากที่สูงอื่น ๆ

 • ค้นหาจุดยึดเกี่ยวชนิดที่เหมาะสมที่สุดสำหรับความต้องการของคุณ: พุกเหล็ก พุกคอนกรีต และพุกนิรภัยแบบพิเศษ เช่น พุกสุญญากาศของเรา หรือระบบอื่น ๆ ที่ออกแบบมาสำหรับการใช้งานพื้นฐานจนถึงการใช้งานเฉพาะทาง

  เรียนรู้เพิ่มเติม

 • พบกับชุดสายรัดนิรภัยแบบเต็มตัวสำหรับยับยั้งการตกจากที่สูงที่หลากหลายของเรา ซึ่งออกแบบด้วยเทคโนโลยีล่าสุด อุปกรณ์ออกแบบมาเพื่อให้อิสระในการเคลื่อนไหวและให้ความยืดหยุ่นในการทำงานในลักษณะที่สะดวกสบายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

  เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ ชุดสายรัดนิรภัยชนิดเต็มตัว

  เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ ชุดสายรัดนิรภัยชนิดเต็มตัว ยี่ห้อ Protecta

 • ประเภทของอุปกรณ์ต่อเชื่อมต่อหรือเชือกนิรภัยแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับว่าผู้ปฏิบัติงานต้องการการเชื่อมต่อสำหรับการยับยั้งการตกส่วนบุคคล หรือการทำงานเฉพาะจุดและจำกัดระยะการทำงาน

  เรียนรู้เพิ่มเติม

 • วัตถุที่ตกจากที่สูงอาจส่งผลให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้อื่นในสถานที่ทำงานได้รับบาดเจ็บ ตลอดจนอุปกรณ์เสียหาย เมื่อวางแผนเพื่อความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน อย่าลืมว่าการป้องกันและยับยั้งการตกเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับคุณ การป้องกันวัตถุตกหล่นเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับผู้คนรอบตัวคุณ

  เรียนรู้เพิ่มเติม

 • การเลือกสายช่วยชีวิตทั้งแบบถาวรและชั่วคราว แนวนอน และแนวตั้งที่หลากหลายของเรามีประโยชน์ที่สำคัญในด้านความปลอดภัยและประสิทธิภาพการทำงาน รวมถึงได้รับการออกแบบทางวิศวกรรมที่แม่นยำสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย

  เรียนรู้เพิ่มเติม

 • พื้นที่อับอากาศแต่ละแห่งนั้นแตกต่างกัน ประเภท ขนาด และอันตรายแตกต่างกันอย่างมาก ควบคู่ไปกับมาตรฐาน ระเบียบข้อบังคับ และนโยบายของบริษัทที่แตกต่างกัน ซึ่งสามารถนำไปใช้กับสภาพแวดล้อมการทำงานแต่ละอย่างได้

  เรียนรู้เพิ่มเติม

 • การทำงานในสภาพแวดล้อมที่ระดับความสูงใดก็ตามที่บุคคลอาจตกลงมาจนทำให้เกิดการบาดเจ็บได้ ซึ่งรวมถึงการทำงานบนบันได นั่งร้าน หลังคาเรียบหรือลาดเอียง ใกล้ขอบหรือช่องเปิดในพื้นหรือผนัง และอื่น ๆ อีกมากมาย

  เรียนรู้เพิ่มเติม