อุตสาหกรรมแปรรูปโลหะ
แบนเนอร์ตาข่ายสีเทา

ผลิตภัณฑ์แปรรูปโลหะและอุปกรณ์ความปลอดภัย

ทำงานของคุณให้เสร็จอย่างรวดเร็วและปลอดภัยด้วย 3M

  • คุณขึ้นอยู่กับการมีอุปกรณ์ที่เหมาะสมสำหรับงาน 3M นำเสนอด้วยสายพานขัด ดิสก์ ล้อ และ PPE ที่ขับเคลื่อนโดยเทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรมใหม่เพื่อช่วยให้กระบวนการผลิตของคุณปลอดภัยและมีประสิทธิภาพมากขึ้น


รายการผลิตภัณฑ์สำหรับงานอุตสาหกรรมแปรรูปโลหะ