3M กาวยึดติดโครงสร้าง

49 สินค้า

ดูสินค้า (49)

49 สินค้า

กาวชนิดละลายเมื่อให้ความร้อน

กาวชนิดละลายเมื่อให้ความร้อน

กาวยึดติดโครงสร้างสองส่วน

กาวยึดติดโครงสร้างสองส่วน

กาวยึดติดโครงสร้างหนึ่งส่วน

กาวยึดติดโครงสร้างหนึ่งส่วน

กาวแห้งเร็ว

กาวแห้งเร็ว

หมวดหมู่

อุตสาหกรรม

ตราสินค้า

3M™ Scotch-Weld™ กาวโครงสร้างอะคริลิค DP8810NS 3M™ Scotch-Weld™ กาวโครงสร้างอะคริลิคสูตรติดพลาสติก DP8010 3M™ Scotch-Weld™ กาวอีพอกซี่ DP420 3M™ Scotch-Weld™ กาวโครงสร้างอะคริลิค DP8405NS 3M™ Scotch-Weld™ กาวอีพอกซี่ DP100 3M™ Scotch-Weld™ กาวพ็อตติ้ง DP270 กาวอีพอกซี่ 460 3M™ Scotch-Weld™ กาวอีพอกซี่ 2216 สีเทา ส่วน B, 2 fl oz Kit, 6/กล่อง 3M™ Scotch-Weld™ กาวอีพอกซี่ 2216 สีเทา ส่วน B, 1 Quart Kit, 6/กล่อง 3M™ Scotch-Weld™ กาวอีพอกซี่ 2216 สีเทา ส่วน B, 1 Gallon Kit, 2/กล่อง 3M™ Scotch-Weld™ กาวอีพอกซี่ 2216 สีโปร่งแสง แบบแพคคู่ส่วน B ขนาด 2 fl oz 6 แพคคู่ต่อกล่อง 3M™ Scotch-Weld™ กาวอีพอกซี่ EC-2216 สีเทา, 43 มิลลิลิตร, 12/กล่อง 3M™ Scotch-Weld™ กาวอีพอกซี่ 2216 สีเทา ส่วน B, 1 Pint Kit, 6/กล่อง 3M™ Scotch-Weld™ กาวอีพอกซี่ 2216, สีโปร่งแสง, ส่วน B, 1 Pint Kit, 6/กล่อง 3M™ Scotch-Weld™ กาวอีพอกซี่ 2216 สีเทา ส่วน A ขนาด 5 แกลลอนต่อถัง 3M™ Scotch-Weld™ กาวอีพอกซี่ 2216 สีเทา ส่วน B ขนาด 5 แกลลอนต่อถัง 3M™ Scotch-Weld™ กาวโครงสร้างสูตรติดพลาสติก DP8005 3M™ Scotch-Weld™ กาวโครงสร้างสูตรติดพลาสติก DP8805 3M™ Scotch-Weld™ กาวโครงสร้างอะคริลิคสูตรกลิ่นน้อย DP810 แบบหลอดคู่ สีน้ำตาล ขนาด 48.5มิลลิลิตร 12หลอดต่อกล่อง 3M™ Scotch-Weld™ กาวอีพอกซี่ DP460NS 3M™ Scotch-Weld™ กาวอีพอกซี่ DP110 3M™ Scotch-Weld™ กาวอีพอกซี่ DP100NS 3M™ Scotch-Weld™ กาวอีพอกซี่ 110 สีโปร่งแสง 3เอ็ม กาวอีพอกซี่ DP490 แบบหลอดคู่ สีดำ
Next