อุปกรณ์ปกป้องระบบทางเดินหายใจ
 • 3M Filter Replacement Program

  โปรแกรมการเปลี่ยนตลับกรองสารเคมีและแผ่นกรองอนุภาคสำหรับหน้ากากกรองอากาศ 3M

  โปรแกรมนี้จะช่วยปกป้องผู้ปฏิบัติงานด้วยการบริหารจัดการการเปลี่ยนตลับกรองสารเคมีและแผ่นกรองอนุภาคอย่างมีประสิทธิภาพ โปรแกรมนี้ช่วยคุณกำหนดระยะเวลาที่คุณสามารถใช้ 3M™ Gas & Vapor Respirator Cartridge ตลับกรองก๊าซและไอระเหยและ/หรือ 3M™ Particulate Filter แผ่นกรองอนุภาค อีกทั้งยังรวมถึงขั้นตอนและเทมแพลตที่จำเป็นในการจัดทำเอกสารสำหรับโปรแกรมการเปลี่ยนตลับกรองของคุณ ตารางการเปลี่ยนตลับกรองเป็นส่วนประกอบที่จำเป็นของ โครงการปกป้องระบบทางเดินหายใจ ตามที่ระบุไว้ในมาตรฐาน OSHA 29 CFR 1910.134

  ประโยชน์ของโปรแกรมประกอบด้วย:
  การประเมินสิ่งแวดล้อม
  การเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกัน
  การปรับปรุงการจัดการสินค้าคงคลังและความปลอดภัย

  เริ่มต้น:
  กระบวนการ 5 ขั้นตอนที่ออกแบบมาเพื่อช่วยพัฒนาและดำเนินการตามแผนเปลี่ยนตลับกรองสำหรับที่ทำงานคุณ


 • ขั้นตอนที่ 1: การวิเคราะห์โปรแกรมปัจจุบัน

  ขั้นตอนแรกคือต้องแน่ใจว่าคุณมีโปรแกรมหน้ากากกรองอากาศที่เป็นไปตามข้อกำหนดของ OSHA จากนั้นตรวจสอบขั้นตอนวิธีการเปลี่ยนตลับกรองสารเคมีและแผ่นกรองอนุภาคในที่ทำงานของคุณ กระบวนการนี้ควรเป็นไปตามหลักการที่ระบุไว้ใน มาตรฐาน OSHA 29 CFR 1910.134.

 • ขั้นตอนที่ 2: การระบุสารปนเปื้อน

  ขั้นตอนถัดไปคือการระบุสารปนเปื้อนในที่ทำงานของคุณโดยใช้หนึ่งในสามวิธีต่อไปนี้:

  การวิเคราะห์ข้อมูลที่มีอยู่: ตรวจสอบข้อมูลการตรวจวัดคุณภาพอากาศที่มีอยู่เพื่อทำความเข้าใจกับสารปนเปื้อนในที่ทำงานของคุณ หากไม่ทราบชนิดของสารปนเปื้อน โปรดอ่านเอกสารข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมี (MSDS) เพื่อประเมินความเป็นอันตรายที่อาจเกิดขึ้น

  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในที่ทำงาน: เมื่อตรวจพบสารปนเปื้อน สามารถใช้ 3M Diffusion and Detection Monitors can สำหรับสแกนการแพร่กระจายและตรวจจับเพื่อหาสารปนเปื้อนก๊าซหรือไอระเหยเพื่อกำหนดระดับความเข้มข้นเฉลี่ยในอากาศ

  การประเมินโดยที่ปรึกษา: สามารถดูบริษัทที่เชี่ยวชาญในการประเมินสารปนเปื้อนได้ที่ www.aiha.org โดยเลือก "รายชื่อที่ปรึกษา"

 • ขั้นตอนที่ 3: การเลือกหน้ากากกรองอากาศ/แผ่นกรองอากาศ

  ตามชนิดสารปนเปื้อนและความเข้มข้นที่บันทึกไว้ในขั้นตอนที่สอง ซอฟต์แวร์ 3M™ Select and Service Life และคู่มือการเลือกหน้ากากกรองอากาศ (PDF , 416 KB) จะช่วยพิจารณาว่าหน้ากากกรองอากาศชนิดใดที่ได้รับการแนะนำสำหรับสถานการณ์การรับสัมผัสนั้น ๆ เอกสารนี้ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมีกว่า 800 ชนิด รวมทั้งก๊าซ ไอระเหย และอนุภาคต่าง ๆ

 • ขั้นตอนที่ 4: แผนการเปลี่ยนตลับกรองสารเคมีและแผ่นกรองอนุภาคของหน้ากากกรองอากาศ

  แผนการเปลี่ยนตลับกรองสารเคมีและแผ่นกรองอนุภาคได้นำกระบวนการที่จะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานเปลี่ยนตลับกรองสารเคมีและแผ่นกรองอนุภาคในเวลาที่เหมาะสมมาใช้ หากต้องการกำหนดความถี่ในการเปลี่ยนตลับกรอง โปรดไปยังซอฟต์แวร์ 3M™ Select and Service Life. หากต้องการกำหนดความถี่ในการเปลี่ยนแผ่นกรองอนุภาค ให้ดาวน์โหลดเอกสารการทำความเข้าใจแผ่นกรองอนุภาค P-Series (PDF , 117 KB).

 • ขั้นตอนที่ 5: การตรวจสอบโปรแกรม

  การเก็บบันทึกอย่างต่อเนื่องเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการปฏิบัติตามกำหนดการเปลี่ยนขิ้นส่วนอุปกรณ์ในระยะยาว นอกจากนี้ ยังช่วยในการจัดซื้อและการจัดการสต็อคสินค้าอีกด้วย เทมเพลตการเก็บบันทึกนี้สามารถช่วยคุณรวบรวมและรักษาข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมด

  ดาวน์โหลดเทมเพลตการเก็บบันทึก (XLS , 22.50 KB)