อุปกรณ์ปกป้องระบบทางเดินหายใจ

อุปกรณ์ปกป้องระบบทางเดินหายใจสำหรับพื้นที่อับอากาศ

 • พื้นที่อับอากาศมักทำให้เกิดความท้าทายที่มองไม่เห็น พื้นที่อับอากาศคือพื้นที่ที่มีลักษณะตามเกณฑ์ทั้งหมดต่อไปนี้:

  • ใหญ่เพียงพอให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าและทำงานบางอย่างได้
  • จำกัดทางเข้าหรือออก
  • ไม่ได้ออกแบบมาสำหรับการเข้าไปอยู่อย่างต่อเนื่อง
Industrial worker wearing breathing aperatus descending into a storage tank.
เข้าไปทำงานได้ง่าย ออกมาได้อย่างปลอดภัย

ความรู้ในการปฏิบัติงานในไซต์งานที่เป็นพื้นที่อับอากาศ

ขอรับบริการเยี่ยมชมไซต์งาน

พื้นที่อับอากาศ ความท้าทายที่ไม่เหมือนใคร

ดาวน์โหลดแค็ตตาล็อกผลิตภัณฑ์สำหรับพื้นที่อับอากาศ (PDF, 10.4MB)

ไม่มีพื้นที่อับอากาศแห่งใดที่มีลักษณะเหมือนกันทั้งหมด ประเภท ขนาด และอันตรายจะแตกต่างกันอย่างมาก รวมถึงมาตรฐาน ข้อบังคับ และนโยบายของบริษัทที่สามารถนำไปใช้กับสภาพแวดล้อมการทำงานแต่ละข้อกำหนดก็แตกต่างกัน

 • Man in a confined space wearing 3M Respiratory protection

  ประเภทพื้นที่อับอากาศทั่วไป

  การจัดการทางเข้าและทางออกอย่างปลอดภัยเริ่มต้นด้วยการระบุพื้นที่ทำงานของคุณ:

  • ถังเก็บและจ่าย
  • ท่อระบายน้ำ
  • อุโมงค์
  • เพลาลิฟต์
  • ท่อ
  • เทรนช์บ็อกซ์
  • ช่องยูทิลิตี้

  พบได้ที่ใด

  การทำงานอย่างปลอดภัยในพื้นที่อับอากาศเป็นเรื่องที่พบได้ทั่วไป แต่อุตสาหกรรมที่แตกต่างกันก็มีความท้าทายในแบบของตนเอง:

  • การผลิตในอุตสาหกรรมเภสัชกรรม
  • การผลิตในอุตสาหกรรมเคมี
  • การผลิตอาหารและเครื่องดื่ม
  • การผลิตน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ
  • การบำบัดน้ำเสีย

การพัฒนาแผนสำหรับพื้นที่อับอากาศ

เตรียมตัวให้พร้อมก่อนเริ่มงาน เพื่อให้ทีมของคุณสามารถจัดการทางเข้าและทางออกทั้งหมดได้อย่างปลอดภัย

ผลิตภัณฑ์หน้ากากกรองอากาศสำหรับพื้นที่อับอากาศ

พื้นที่อับอากาศมักจะมีสภาพแวดล้อมที่ท้าทายที่สุด เมื่อคุณอยู่ในบรรยากาศที่เป็นพิษและมีความเป็นอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจ เช่น ฝุ่นที่ติดไฟได้ สารเคมีอันตราย หรือการขาดออกซิเจน คุณต้องมีอุปกรณ์ปกป้องระบบทางเดินหายใจที่จะช่วยสนับสนุนคุณได้

 • Person wearing 3M Supplied Air System, looking down into a confined space
  ระบบส่งผ่านอากาศบริสุทธิ์
  อากาศที่สะอาดและหายใจได้นี้จะถูกส่งไปยังหมวกคลุมศีรษะ หมวกแข็งนิรภัย หน้ากากแบบเต็มหน้า หน้ากากแบบครึ่งหน้า และหน้ากากแบบคลุมศีรษะชนิดหลวม 3M หน้ากากกรองอากาศแบบส่งผ่านอากาศนั้นต้องการแหล่งอากาศสำหรับหายใจเกรด D ที่สะอาด เช่น ระบบจ่ายอากาศในโรงงานหรืออากาศบรรจุขวด
 • Closeup of person wearing 3M Industrial SCBA
  เครื่องช่วยหายใจชนิดมีถังอากาศติดตัว

  เมื่ออันตรายนั้นมีความเข้มข้นหรือเป็นพิษมากจนไม่สามารถทำให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้แม้ใช้อุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจประเภทอื่น หรือหากคุณไม่สามารถบันทึกระดับความเป็นอันตรายในที่ทำงานได้อย่างแน่นอน คุณอาจต้องใช้เครื่องช่วยหายใจชนิดมีถังอากาศติดตัว

 • Man wearing 3M Respirator
  หน้ากากกรองอากาศ

  หากคุณทราบถึงอันตรายในที่ทำงานและระดับการป้องกันที่คุณต้องมี การใช้หน้ากากกรองอากาศแบบแรงดันลบอาจเป็นทางเลือกหนึ่ง

รูปแบบพื้นหลังสีส้ม
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วย

มีคำถาม? ติดต่อกับผู้เชี่ยวชาญด้านการปกป้องระบบทางเดินหายใจของเรา

ถามคำถามของคุณกับเรา

ข้อควรพิจารณาอื่น ๆ เกี่ยวกับอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยส่วนบุคคล PPE สำหรับพื้นที่อับอากาศ