อุปกรณ์ปกป้องระบบทางเดินหายใจ

การอบรมและการศึกษาด้านความปลอดภัย

วิดีโอเพื่อการศึกษาสำหรับโครงการปกป้องระบบทางเดินหายใจของคุณ

ในวิดีโอชุดนี้ เราจะกล่าวถึงข้อมูลต่าง ๆ เช่น ข้อพิจารณาในการประเมินการรับสัมผัส การทดสอบความแนบกระชับของหน้ากาก การเลือกหน้ากากกรองอากาศ และอื่น ๆ ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นส่วนประกอบของโครงการปกป้องระบบทางเดินหายใจของคุณ

รูปแบบพื้นหลังสีส้ม
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วย

มีคำถาม? ติดต่อกับผู้เชี่ยวชาญด้านการปกป้องระบบทางเดินหายใจของเรา

ถามคำถามของคุณกับเรา