อุปกรณ์ปกป้องระบบทางเดินหายใจ

การอบรมและการศึกษาด้านความปลอดภัย

วิดีโอเพื่อการศึกษาสำหรับโครงการปกป้องระบบทางเดินหายใจของคุณ

ในวิดีโอชุดนี้ เราจะกล่าวถึงข้อมูลต่าง ๆ เช่น ข้อพิจารณาในการประเมินการรับสัมผัส การทดสอบความแนบกระชับของหน้ากาก การเลือกหน้ากากกรองอากาศ และอื่น ๆ ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นส่วนประกอบของโครงการปกป้องระบบทางเดินหายใจของคุณ

Orange background pattern
เราพร้อมให้ความช่วยเหลือคุณ

มีคำถามใช่หรือไม่ ติดต่อกับผู้เชี่ยวชาญด้านอุปกรณ์ปกป้องระบบทางเดินหายใจของเรา

ถามคำถามของคุณกับเรา