1. ไทย
 2. ความปลอดภัย
 3. ความปลอดภัยบนท้องถนน
 4. แหล่งข้อมูล
 5. การคำนวณเปรียบเทียบต้นทุนของแผ่นสะท้อนแบบไดมอนด์เกรดคิวบ์ (3M™ Diamond Grade™ DG³)
ความปลอดภัยบนท้องถนน

แผ่นสะท้อนแสง แบบไดมอนด์เกรดคิวบ์ (3M™ Diamond Grade™ DG³)

การคำนวณเปรียบเทียบต้นทุนของแผ่นสะท้อนแบบไดมอนด์เกรดคิวบ์ (3M™ Diamond Grade™ DG³)

คุณสามารถประหยัดเงินได้ในระยะยาวเนื่องจากแผ่นสะท้อนแบบไดมอนด์เกรดคิวบ์ (3M™ Diamond Grade™ DG³) อาจมีราคาน้อยกว่าที่คุณคิด

A calculator rests on a table.

ความปลอดภัย ความคุ้มค่า และความทนทาน มาลองคำนวณกันเถอะ

การคำนวณการอัปเกรดของเราจะแสดงต้นทุนและมูลค่าในการอัปเกรดป้ายของคุณเป็นแผ่นสะท้อนแบบไดมอนด์เกรดคิวบ์ (3M™ Diamond Grade™ DG³) (ซึ่งสูงกว่าข้อกำหนด ASTM D4956 ประเภทที่ 11)

 
 • ขั้นตอนที่ 1: รายละเอียดของป้าย

  แก้ไข

  ป้อนคุณสมบัติของป้ายปัจจุบันของคุณ

  ป้อนประเภทของแผ่นสะท้อนแสงในปัจจุบันของคุณเพื่อให้เราสามารถแสดงให้คุณเห็นว่าการอัปเกรดเป็นแผ่นสะท้อนแบบไดมอนด์เกรดคิวบ์ (3M™ Diamond Grade™ DG³) (ตามมาตรฐาน ASTM D4956 แบบที่ 11) มีค่าใช้จ่ายเท่าใด

  ต้องกรอกข้อมูลทุกช่อง ยกเว้นช่องที่ระบุว่า "ไม่ระบุก็ได้"
  • A roll of sign sheeting
   ประเภทของแผ่นสะท้อนแสง
  •  
    
  • A ruler
   ขนาดป้าย (นิ้ว)
   
   
  • A printer printing an image
   vวิธีการผลิตภาพ
  •  
    
  • ประเภทวัสดุ
   
   
  • The number symbol
   จำนวนป้ายทั้งหมด

  ประเภทแผ่น: ; ขนาดป้าย: ; วิธีการผลิตภาพ: ; ประเภทวัสดุ: ; จำนวนป้ายทั้งหมด:

 • ขั้นตอนที่ 2: ค่าใช้จ่ายโครงการ

  แก้ไข

  เก็บค่าใช้จ่ายที่ใส่ไว้ล่วงหน้าหรือแก้ไข

  • A stack of paper currency
   ค่าแผ่นสะท้อนแสง (ต่อตารางฟุต)
   ค่าใช้จ่ายสำหรับการใช้ฟิล์มใสเคลือบทับ (ต่อตารางฟุต)
   การเปลี่ยนแปลงของค่าวัสดุ ค่าแรงงาน และค่าติดตั้งป้ายจะสะท้อนให้เห็นทั้งสองด้านของการเปรียบเทียบเพื่อแยกความแตกต่างของค่าแผ่นสะท้อนแสง
   การเปลี่ยนแปลงของค่าวัสดุ ค่าแรงงาน และค่าติดตั้งป้ายจะสะท้อนให้เห็นทั้งสองด้านของการเปรียบเทียบเพื่อแยกความแตกต่างของค่าแผ่นสะท้อนแสง
   A Route 66 highway sign
   ค่าวัสดุ (แผ่นเรียบ) (ต่อป้าย)
   ค่าวัสดุ (แผ่นอัดรีด) (ต่อป้าย)
   ค่าเสาป้ายหรือโครงสร้าง (ต่อป้าย)
   ค่าผลิตภาพโดยประมาณ (ต่อป้าย)
    
   A worker with a hardhat
   ค่าแรงในการทำป้าย (ต่อป้าย)
   ค่าติดตั้ง (ต่อป้าย)
    
   A shining lightbulb
   ไฟฟ้า (รายปี)
   การบำรุงรักษาไฟ (รายปี)
    
   A stack of paper currency
   ค่าใช้จ่ายโครงการทั้งหมด
   งบประมาณการขนส่งประจำปี
  • -VS-
  • -VS-
  • 3M™ Diamond Grade™ DG³ (ASTM แบบที่ XI)
   A stack of paper currency
   ค่าแผ่นสะท้อนแสง (ต่อตารางฟุต)
   ค่าใช้จ่ายสำหรับการใช้ฟิล์มใสเคลือบทับ (ต่อตารางฟุต)
    
   การเปลี่ยนแปลงของค่าวัสดุ ค่าแรงงาน และค่าติดตั้งป้ายจะสะท้อนให้เห็นทั้งสองด้านของการเปรียบเทียบเพื่อแยกความแตกต่างของค่าแผ่นสะท้อนแสง
   A Route 66 highway sign
   ค่าวัสดุ (แผ่นเรียบ) (ต่อป้าย)
   ค่าวัสดุ (แผ่นอัดรีด) (ต่อป้าย)
   ค่าเสาป้ายหรือโครงสร้าง (ต่อป้าย)
   ค่าผลิตภาพโดยประมาณ (ต่อป้าย)
    
   A worker with a hardhat
   ค่าแรงในการทำป้าย (ต่อป้าย)
   ค่าติดตั้ง (ต่อป้าย)
    
   A shining lightbulb
   ไฟฟ้า (รายปี)
   การบำรุงรักษาไฟ (รายปี)
    
   A stack of paper currency
   ค่าใช้จ่ายโครงการทั้งหมด
   งบประมาณการขนส่งประจำปี
  • :

   ค่าแผ่นสะท้อนแสง:


  • แผ่นสะท้อนแสงไดมอนด์เกรดคิวบ์ 3เอ็ม (ASTM Type 11):

   ค่าแผ่นสะท้อนแสง:

  ค่าใช้จ่ายสำหรับการใช้ฟิล์มใสเคลือบทับ: ; ค่าวัสดุ (แผ่นเรียบ): ; ค่าวัสดุ (แผ่นอัดรีด): ; ค่าเสาป้ายหรือโครงสร้าง: ; ต้นทุนส่วนการผลิตภาพ: ; ค่าแรงในการทำป้าย: ; ค่าติดตั้ง: ; ค่าไฟรายปี: ; ค่าบำรุงรักษาไฟประจำปี: ; ค่าใช้จ่ายโครงการทั้งหมด: ; ประมาณการณ์ค่าขนส่ง:

 • ขั้นตอนที่ 3: ผลการคำนวน

  เปลี่ยนแปลงต้นทุนโครงการของท่าน

  vs. แผ่นสะท้อนแสงไดมอนด์เกรดคิวบ์ 3เอ็ม (ASTM Type 11)

  • กับแผ่นสะท้อนแสงไดมอนด์เกรดคิวบ์ 3เอ็ม
   Two stacks of coins
     แสดงผล
   แสดงผล
   (ต้นทุนการติดตั้งทั้งหมด () / รับประกันปี) - (ต้นทุนการติดตั้งทั้งหมด (ASTM Type 11) / รับประกันปี) + (ไฟฟ้า (ประจำปี) (ถ้ามี) + การบำรุงรักษาไฟ (ประจำปี)) (ถ้ามี) * 12
   แสดงผล
   (ต้นทุนการติดตั้งทั้งหมด () / รับประกันปี) - (ต้นทุนการติดตั้งทั้งหมด (ASTM Type 11) / รับประกันปี) + (ไฟฟ้า (ประจำปี) (ถ้ามี) + การบำรุงรักษาไฟ (ประจำปี)) (ถ้ามี) * 12
  • ไฟล์ข้อมูลเพิ่มเติม
   จำนวนปีการรับประกันที่เพิ่มขึ้น เมื่อใช้แผ่นสะท้อนแสงไดมอนด์เกรดคิวบ์ 3เอ็ม
   A wall calendar
     แสดงผล
   แสดงผล
   = ปีที่
   vs.
   แผ่นสะท้อนแสงไดมอนด์เกรดคิวบ์ 3เอ็ม = ปีที่
   แสดงผล
   = ปีที่
   vs.
   แผ่นสะท้อนแสงไดมอนด์เกรดคิวบ์ 3เอ็ม = ปีที่
   
  •  
   ต้นทุนการติดตั้งทั้งหมด
  • $
  • -VS-
  • แผ่นสะท้อนแสงไดมอนด์เกรดคิวบ์ 3เอ็ม (ASTM Type 11)
   $
  • % ต้นทุนส่วนแผ่นสะท้อนแสง เมื่อเปรียบเทียบกับมูลค่าป้ายสำเร็จ
  • %
  • %
  • % ต้นทุนส่วนแผ่นสะท้อนแสง เมื่อเปรียบเทียบกับมูลค่างานรวมติดตั้ง
  • %
  • %
  • % ต้นทุนส่วนแผ่นสะท้อนแสง เมื่อเปรียบเทียบกับมูลค่าโครงการ
  • % ต้นทุนส่วนแผ่นสะท้อนแสง เมื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน
  • ต้นทุนการติดตั้งทั้งหมด
  • $
  • % ต้นทุนส่วนแผ่นสะท้อนแสง เมื่อเปรียบเทียบกับมูลค่าป้ายสำเร็จ
  • %
  • % ต้นทุนส่วนแผ่นสะท้อนแสง เมื่อเปรียบเทียบกับมูลค่างานรวมติดตั้ง
  • %
  • % ต้นทุนส่วนแผ่นสะท้อนแสง เมื่อเปรียบเทียบกับมูลค่าโครงการ
  • % ต้นทุนส่วนแผ่นสะท้อนแสง เมื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน
  • -VS-
  • แผ่นสะท้อนแสงไดมอนด์เกรดคิวบ์ 3เอ็ม (ASTM Type 11)
  • ต้นทุนการติดตั้งทั้งหมด
  • $
  • % ต้นทุนส่วนแผ่นสะท้อนแสง เมื่อเปรียบเทียบกับมูลค่าป้ายสำเร็จ
  • %
  • % ต้นทุนส่วนแผ่นสะท้อนแสง เมื่อเปรียบเทียบกับมูลค่างานรวมติดตั้ง
  • %
  • % ต้นทุนส่วนแผ่นสะท้อนแสง เมื่อเปรียบเทียบกับมูลค่าโครงการ
  • % ต้นทุนส่วนแผ่นสะท้อนแสง เมื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน
   
   
  • $
  •  
  • การเปรียบเทียบต้นทุนนี้ เป็นเพียงการประมาณการณ์ ซึ่งอาจมีแปรผันตามโครงการ ไม่สามารถนำเอาตัวเลขนี้ไปเพื่อการตั้งงบประมาณ หรือเสนอราคาได้

  •  
  • ความสว่างและความทนทาน

   แผ่นชีท Type XI ของ 3M มีประสิทธิภาพดีกว่าแผ่นชีท Type IX, IV และ I ของ 3M ตลอดอายุการใช้งานที่รับประกัน แม้จะผ่านไป 12 ปี, แผ่นชีท Type XI ของ 3M รับประกันว่าประสิทธิภาพยังสูงกว่าแผ่นชีท Type IX, IV และ I ของ 3M อักษรย่อ ประสิทธิภาพ.

   Line graph showing Type XI sheeting is more retroreflective than Type IX, Type IV and Type I sheeting over 12 years.
   1. ค่าสัมประสิทธิการสะท้อนแสง ตามมาตรฐาน ASTM D4956-19 ที่วัดได้ ในปีที่ 1
   2. ค่าสัมประสิทธิการสะท้อนแสง ที่้มุมสังเกตุ 0.2° และมุมที่แสงตกกระทบ -4°
   3. ค่าสัมประสิทธิการสะท้อนแสงป้ายแนะนำสีขาว ที่้มุมสังเกตุ 0.2° และมุมที่แสงตกกระทบ -4°
   4. ค่าสัมประสิทธิการสะท้อนแสง จะเป็นไปตามเงื่อนไขการรับประกัน แต่โดยทั่วไปแล้วค่าที่วัดได้จริง มักมีค่าที่สูงกว่าเสมอ
 

ดาว์นโหลดรายงานการเปรียบเทียบ

ท่านสามารถดาว์นโหลดรายงานการเปรียบเทียบนี้ และสามารสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากฝ่ายขาย ของ 3เอ็ม

กรุณาตอบให้ครบทุกช่อง ยกเว้นช่องที่ระบุว่าเป็นทางเลือกที่ไม่จำเป็น

 • First Name
 • Last Name
 • Business Email Address
 • Business Phone
 • Company
 • Country/Region
 • State or Province

3M takes your privacy seriously. 3M and its authorized third parties will use the information you provided in accordance with our Privacy Policy to send you communications which may include promotions, product information and service offers.


Please be aware that this information may be stored on a server located in the U.S. If you do not consent to this use of your personal information, please do not use this system.

คำแนะนำในการใช้เครื่องคำนวณ

การคำนวณเปรียบเทียบต้นทุนแผ่นสะท้อนแสงแบบไดมอนด์เกรดคิวบ์ จะประมาณค่าใช้จ่ายและการประหยัดที่อาจเกิดขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปในการอัปเกรดป้ายของคุณเป็น 3M™ Diamond Grade™ DG³ เพียงเลือกแผ่นสะท้อนแสงที่คุณใช้ในปัจจุบัน ขนาดป้าย วิธีการผลิตภาพ และจำนวนป้ายเพื่อคำนวณผลลัพธ์ของคุณ แก้ไขค่าที่แนะนำเพื่อให้การเปรียบเทียบมีความเฉพาะเจาะจงกับโครงการของคุณมากขึ้น

เพื่อเริ่มต้น...

 •  
 • นี่คือรายการข้อมูลที่คุณต้องการสำหรับเครื่องคำนวณ คุณยังสามารถใช้ค่าที่ใส่ไว้ล่วงหน้าของเราเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่รวดเร็ว

  • •  ขนาดป้าย
  • •  แบบและเกรดของแผ่นสะท้อนแสงปัจจุบัน
  • •  วิธีการผลิตภาพ
  • •  จำนวนป้าย
  • •  ค่าแผ่นสะท้อนแสงและค่าผลิตภาพ
  • •  ค่าวัสดุของป้าย
  • •  ค่าแรงและค่าติดตั้ง
 • การปฏิเสธความรับผิด:
  แบรนด์ที่ระบุไว้ข้างต้นเป็นเครื่องหมายการค้าของ 3เอ็ม