ความปลอดภัยบนท้องถนน

การลงทะเบียนรับประกันสินค้า 3เอ็ม แถบสะท้อนแสงสำหรับยานพาหนะ

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน สำหรับการลงทะเบียนรับประกันสินค้า 3เอ็ม แถบสะท้อนแสงสำหรับยานพาหนะ

 ติดต่อเรา

Phone # โทรศัพท์ 0-2666-3666

Fax # โทรสาร 0-2261-7535

 ที่อยู่

88 อาคาร เดอะปาร์ค ชั้น 14 ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพฯ 10110
88 14th Fl, The PARQ , Ratchadaphisek Rd, Khlong Toei, Bangkok 10110
โทรศัพท์ 0-2260-8577 โทรสาร 0-2261-7535
www.3M.com

การลงทะเบียนการรับประกัน

  • กรุณากรอกข้อมูลของท่านให้ครบถ้วน

  • ติดตั้งแถบสะท้อนแสง 3M รุ่น

    (สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)  • สำหรับใบแจ้งหนี้หรือใบเสร็จรับเงินกรุณาส่งมาที่ th-trafficsafety@mmm.com

  • 3M takes your privacy seriously. 3M and its authorized third parties will use the information you provided in accordance with our Privacy Policy to send you communications which may include promotions, product information and service offers. Please be aware that this information may be stored on a server located in the U.S. If you do not consent to this use of your personal information, please do not use this system.

  • ส่ง

ทางเราขออภัย...

มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นขณะส่งข้อมูล โปรดลองใหม่ในภายหลัง...

ขอขอบคุณ.

ส่งแบบฟอร์มของคุณเรียบร้อยแล้ว.