• All fields are required unless indicated optional

 •  
 • ส่ง

ขอบคุณ

ส่งแบบฟอร์มของคุณเรียบร้อยแล้ว

ทางเราขออภัย...

มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นขณะส่งข้อมูล โปรดลองใหม่ในภายหลัง...

เครื่องหมายจราจรสะท้อนแสงบนพื้นทาง สำหรับสภาวะเปียกน้ำหรือฝนตก

ช่วยให้ผู้ขับขี่เดินทางกลับบ้านได้อย่างปลอดภัยทั้งในเวลากลางวันและกลางคืน และในช่วงที่ฝนตก ด้วยเครื่องหมายจราจรสะท้อนแสงที่ช่วยให้มองเห็นเส้นจราจรได้อย่างต่อเนื่องแม้พื้นถนนอยู่ในสภาวะเปียกน้ำ

กลุ่มผลิตภัณฑ์สำหรับการใช้งานในทุกสภาพอากาศ เพื่อช่วยให้การเดินทางกลับบ้านได้อย่างปลอดภัย

ความเชี่ยวชาญในกลุ่มผลิตภัณฑ์สำหรับการใช้งานในทุกสภาพอากาศ ไม่มีข้อจำกัดของช่วงเวลา ไม่ว่าจะเป็นเวลากลางวันหรือกลางคืน แดดออกหรือฝนตก ที่สามารถช่วยให้ถนนมีความปลอดภัยมากขึ้น ติดต่อขอรับตัวอย่างการสาธิตเพื่อดูว่าผลิตภัณฑ์ สามารถช่วยให้การเดินทางมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นได้อย่างไร
 

กดปุ่มเพื่อรับหนังสืออิเล็กทรอนิคส์

ในสภาวะพื้นถนนที่เปียก หรือมีฝนตกในเวลากลางคืน เครื่องหมายจราจรบนผิวทางทั่วไป จะไม่สามารถสะท้อนแสงในสภาวะเปียกน้ำ ทำให้ทัศนวิสัยของผู้ขับขี่ลดลง ในสหรัฐฯ การเดินทางเพียง 25% เท่านั้นที่เกิดขึ้นในเวลากลางคืน แต่ในปี 2017 เราพบว่า 55% ของอุบัติเหตุร้ายแรง 9,952 ครั้งเกิดขึ้นในเวลากลางคืน หรือในสภาพที่มีแสงสว่างน้อย ซึ่งได้คร่าชีวิตผู้คนไป 3,811 ราย

 • A photo of a man speaking about wet retroreflective pavement markings.
  กรมการขนส่งจอร์เจีย

  เรียนรู้ว่า GADOT ช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ขับขี่ได้อย่างไร  โดยการใช้เครื่องหมายจราจรสะท้อนแสงบนพื้นถนนที่อยู่ในสภาวะเปียกน้ำ เพื่อช่วยลดอุบัติเหตุในสภาวะฝนตกในช่วงเวลากลางคืน

 • A graphic of a blue car in the rain at night, with its headlights illuminating the road markings ahead.
  วิทยาศาสตร์การหักเหของแสง สะท้อนกลับของวัสดุสะท้อนแสง ในสภาวะเปียกน้ำ

  ดูศาสตร์เบื้องหลังการทำงานของเครื่องหมายจราจรบนพื้นทางของเม็ดลูกแก้วแบบมาตรฐานทั่วไป กับเม็ดลูกแก้วที่มีค่าดัชนีหักเหแสง 2.4 ในสภาวะเปียกน้ำ   
   

 • เครื่องหมายจราจรบนพื้นผิวถนน
  ดาวน์โหลดการศึกษาเรื่องประสิทธิภาพอนุภาคสะท้อนแสงในสภาวะเปียกน้ำของ 3เอ็ม

  การศึกษาแสดงให้เห็นถึงความทนทานของผลิตภัณฑ์อนุภาคสะท้อนแสงสำหรับการใช้งานในทุกสภาพอากาศของ 3เอ็ม ซึ่งจะช่วยเพิ่มทัศนวิสัยและความปลอดภัยให้กับระบบกล้องตรวจจับของรถยนต์ และผู้ขับขี่ที่เป็นมนุษย์

 • โซลูชั่นเครื่องหมายนำทางบนถนน

  ค้นหาเพิ่มเติมผลิตภัณฑ์เครื่องหมายจราจรบนพื้นทางของ 3เอ็ม เพื่อสร้างความปลอดภัยในการเดินทางในทุกสภาวะ


การมองเห็นที่ชัดเจนขึ้นเพื่อการนำไปสู่การเดินทางที่ปลอดภัยที่มากขึ้นให้กับทุกคน
 • ช่วยกันสร้างถนนที่มีความปลอดภัยให้เป็นจริง

  ทัศนวิสัย ความคับคั่งของการจราจร และการเกิดอุบัติเหตุล้วนเป็นความท้าทายในการสร้างความปลอดภัยบนท้องถนน ผลิตภัณฑ์เม็ดอนุภาคสะท้อนแสง (  3M™ Connected Roads All Weather Elements.) ที่ทำให้มองเห็นเส้นจราจรได้อย่างชัดเจนในทุกสภาวะ ช่วยให้ผู้ขับขี่เดินทางกลับบ้านได้อย่างปลอดภัย

 • wet reflective road marking paint
  ค้นหาข้อมูล E-book เพิ่มเติม วัสดุเพื่อการสะท้อนแสง ในสภาวะเปียกน้ำ

  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์นี้จะแสดงให้เห็นคุณประโยชน์ของผลิตภัณฑ์เครื่องหมายบนพื้นทาง ที่มองเห็นได้แม้ฝนตกนี้ ซึ่งมีความสอดคล้องกับมาตรฐาน และจะเห็นได้ว่าการเลือกใช้มีความสำคัญกับสถานะการณ์ปัจจุบัน

  กดรับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อดูรายละเอียดวิทยาศาสตร์ของเทคโนโลยีสะท้อนแสงช่วยทำให้ผู้ขับขี่กลับบ้านได้อย่างปลอดภัยได้อย่างไร

Close  
 • All fields are required unless indicated optional

 •  
 • 3เอ็ม ดำเนินการเก็บรวบรวม ดูแล ใช้และถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว โดยเป็นไปตามนโยบายนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคลของ3เอ็ม.

 • ส่ง

ขอบคุณ ส่งแบบฟอร์มของคุณเรียบร้อยแล้ว

ทางเราขออภัย... มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นขณะส่งข้อมูล โปรดลองใหม่ในภายหลัง...


Close  
 • All fields are required unless indicated optional

 •  
 • ส่ง

ขอบคุณ

ส่งแบบฟอร์มของคุณเรียบร้อยแล้ว

ทางเราขออภัย...

มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นขณะส่งข้อมูล โปรดลองใหม่ในภายหลัง...