1. ไทย
 2. ความปลอดภัย
 3. ความปลอดภัยบนท้องถนน
 4. โซลูชั่น
 5. เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง
 6. เครื่องหมายจราจรแบบสะท้อนแสงบนพื้นถนนในสภาวะเปียกน้ำหรือฝนตก
ความปลอดภัยบนท้องถนน
 • กรุณากรอกข้อมูลของท่านให้ครบถ้วน

 •  
 • ส่ง

ส่งแบบฟอร์มของคุณเรียบร้อยแล้ว!

สามารถดาวน์โหลด E-book ได้ที่นี่

อีเมลที่มีลิงก์ E-Book ถูกส่งไปยังกล่องจดหมายของคุณแล้ว

ทางเราขออภัย...

มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นขณะส่งข้อมูล โปรดลองใหม่ในภายหลัง...

 • กรุณากรอกข้อมูลของท่านให้ครบถ้วน

 •  
 • 3เอ็ม ดำเนินการเก็บรวบรวม ดูแล ใช้และถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว โดยเป็นไปตามนโยบายนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคลของ 3เอ็ม

 • ส่ง

ขอบคุณ

ส่งแบบฟอร์มของคุณเรียบร้อยแล้ว

ทางเราขออภัย...

มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นขณะส่งข้อมูล โปรดลองใหม่ในภายหลัง...

เครื่องหมายจราจรสะท้อนแสงบนพื้นทาง สำหรับสภาวะเปียกน้ำหรือฝนตก

ช่วยให้ผู้ขับขี่เดินทางกลับบ้านได้อย่างปลอดภัยทั้งในเวลากลางวันและกลางคืน และในช่วงที่ฝนตก ด้วยเครื่องหมายจราจรสะท้อนแสงที่ช่วยให้มองเห็นเส้นจราจรได้อย่างต่อเนื่องแม้พื้นถนนอยู่ในสภาวะเปียกน้ำ

ทำไมจึงต้องเลือกใช้เครื่องหมายบนพื้นทางที่เห็นได้ในสภาพถนนเปียก หรือฝนตก

อ่านข้อมูล E-book เพื่อทำความเข้าใจเพิ่มเติม  ทำไมจึงต้องเลือกใช้เครื่องหมายบนพื้นทางที่เห็นได้ในสภาพถนนเปียก หรือฝนตก ซึ่งช่วยสนับสนุน กิจกรรมงานอำนวยความปลอดภัย ลดโอกาสการตายจากอุบัติเหตุ 

กดปุ่มเพื่อรับหนังสืออิเล็กทรอนิคส์

ในสภาวะพื้นถนนที่เปียก หรือมีฝนตกในเวลากลางคืน เครื่องหมายจราจรบนผิวทางทั่วไป จะไม่สามารถสะท้อนแสงในสภาวะเปียกน้ำ ทำให้ทัศนวิสัยของผู้ขับขี่ลดลง ในสหรัฐฯ การเดินทางเพียง 25% เท่านั้นที่เกิดขึ้นในเวลากลางคืน แต่ในปี 2017 เราพบว่า 55% ของอุบัติเหตุร้ายแรง 9,952 ครั้งเกิดขึ้นในเวลากลางคืน หรือในสภาพที่มีแสงสว่างน้อย ซึ่งได้คร่าชีวิตผู้คนไป 3,811 ราย

 • A photo of a man speaking about wet retroreflective pavement markings.
  กรมการขนส่งจอร์เจีย

  เรียนรู้ว่า GADOT ช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ขับขี่ได้อย่างไร  โดยการใช้เครื่องหมายจราจรสะท้อนแสงบนพื้นถนนที่อยู่ในสภาวะเปียกน้ำ เพื่อช่วยลดอุบัติเหตุในสภาวะฝนตกในช่วงเวลากลางคืน

 • A graphic of a blue car in the rain at night, with its headlights illuminating the road markings ahead.
  วิทยาศาสตร์การหักเหของแสง สะท้อนกลับของวัสดุสะท้อนแสง ในสภาวะเปียกน้ำ

  ดูศาสตร์เบื้องหลังการทำงานของเครื่องหมายจราจรบนพื้นทางของเม็ดลูกแก้วแบบมาตรฐานทั่วไป กับเม็ดลูกแก้วที่มีค่าดัชนีหักเหแสง 2.4 ในสภาวะเปียกน้ำ   
   

 • โซลูชั่นเครื่องหมายนำทางบนถนน

  ค้นหาเพิ่มเติมผลิตภัณฑ์เครื่องหมายจราจรบนพื้นทางของ 3เอ็ม เพื่อสร้างความปลอดภัยในการเดินทางในทุกสภาวะ


การมองเห็นที่ชัดเจนขึ้นเพื่อการนำไปสู่การเดินทางที่ปลอดภัยที่มากขึ้นให้กับทุกคน
 • ท่านต้องการความช่วยเหลือ ในการเลือกใช้เครื่องหมายจราจรบนพื้นทาง

  เรียนรู้โซลูชั่นเครื่องหมายบนพื้นทางที่เห็นได้ในทุกสภาพอากาศ  เพื่อการกลับบ้านอย่างปลอดภัย ติดต่อผู้เชี่ยวชาญ 3เอ็ม เพื่อการนำเสนอความสว่างของวัสดุสะท้อนแสงสำหรับการเลือกใช้ในสภาวะต่างๆ

 • wet reflective road marking paint
  ค้นหาข้อมูล E-book เพิ่มเติม วัสดุเพื่อการสะท้อนแสง ในสภาวะเปียกน้ำ

  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์นี้จะแสดงให้เห็นคุณประโยชน์ของผลิตภัณฑ์เครื่องหมายบนพื้นทาง ที่มองเห็นได้แม้ฝนตกนี้ ซึ่งมีความสอดคล้องกับมาตรฐาน และจะเห็นได้ว่าการเลือกใช้มีความสำคัญกับสถานะการณ์ปัจจุบัน

  กดรับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อดูรายละเอียดวิทยาศาสตร์ของเทคโนโลยีสะท้อนแสงช่วยทำให้ผู้ขับขี่กลับบ้านได้อย่างปลอดภัยได้อย่างไร

Close  
 • All fields are required unless indicated optional

 •  
 • 3เอ็ม ดำเนินการเก็บรวบรวม ดูแล ใช้และถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว โดยเป็นไปตามนโยบายนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคลของ3เอ็ม.

 • ส่ง

ขอบคุณ ส่งแบบฟอร์มของคุณเรียบร้อยแล้ว

ทางเราขออภัย... มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นขณะส่งข้อมูล โปรดลองใหม่ในภายหลัง...


Close  
 • All fields are required unless indicated optional

 •  
 • ส่ง

ขอบคุณ

ส่งแบบฟอร์มของคุณเรียบร้อยแล้ว

ทางเราขออภัย...

มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นขณะส่งข้อมูล โปรดลองใหม่ในภายหลัง...