ความปลอดภัยบนท้องถนน
ป้ายเขตโรงเรียนสีเหลืองในสิงคโปร์

การเพิ่มความปลอดภัยในเขตโรงเรียนทั่วทั้งเอเชีย

การสร้างเขตโรงเรียนที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น

 • ปรับปรุงความปลอดภัยบนท้องถนนของเขตโรงเรียนสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
  ช่วยชีวิตของเด็กๆ ด้วย 'Yellow Carpet' ในเกาหลี

  โครงการริเริ่มที่นำโดยเด็กและชุมชนเพื่อปรับปรุงความปลอดภัยบนท้องถนน กรณีศึกษานี้สำรวจอุบัติเหตุบนท้องถนนที่เกี่ยวข้องกับเด็กและผลกระทบของ Yellow Carpet ต่อทัศนวิสัยของผู้ขับขี่ เพื่อสร้างเขตโรงเรียนที่ปลอดภัยยิ่งขึ้นสำหรับเด็ก

 • รูปภาพนักเรียนชาวอินเดียนำเสนอวิสัยทัศน์ด้านความปลอดภัยในเขตโรงเรียน
  ส่งเสริมผู้นำด้านความปลอดภัยรุ่นใหม่ในอินเดีย

  โปรแกรมมุ่งเน้นไปที่การสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ โดยปลูกฝังจิตสำนึกความรับผิดชอบทางสังคมในฐานะพลเมืองที่มีต่อถนนและส่งเสริมให้พวกเขาทำหน้าที่เป็นทูตด้านความปลอดภัยบนท้องถนน กรณีศึกษานี้สำรวจปัญหาต่างๆ ด้านความปลอดภัยบนท้องถนนที่สำคัญรอบๆ เขตโรงเรียน และเสนอแนวทางแก้ไขเพื่อปรับปรุงความปลอดภัย


 • ดาวน์โหลดกรณีศึกษาของเราเพื่อดูว่าเหตุใด 3M™ จึงสามารถตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของคุณได้ เมื่อเป็นเรื่องการสร้างถนนที่ปลอดภัยยิ่งขึ้นสำหรับทุกคน

  กรุณากรอกข้อมูลของท่านให้ครบถ้วน

 • 3M takes your privacy seriously. 3M and its authorized third parties will use the information you provided in accordance with our Privacy Policy to send you communications which may include promotions, product information and service offers. Please be aware that this information may be stored on a server located in the U.S. If you do not consent to this use of your personal information, please do not use this system.

 • ส่ง