ความปลอดภัยบนท้องถนน

ช่องทางจักรยานที่มีการป้องกัน

 • การค้นหาวิธีปกป้องผู้ขี่จักรยานในเขตเมืองถือเป็นความท้าทายที่ยาวนานสำหรับนักวางผังเมือง การขี่บนทางเท้าอาจเป็นอันตรายต่อคนเดินเท้า การใช้ถนนร่วมกันกับผู้ขับขี่อาจทำให้ผู้ขี่จักรยานเสียชีวิตได้ เนื่องจากพื้นที่ในเมืองมีประชากรหนาแน่นมากขึ้น ความท้าทายด้านความปลอดภัยในการขี่จักรยานนี้ก็มีแต่จะเพิ่มมากขึ้น ช่องทางจักรยานที่มีการป้องกันและมีการทำเครื่องหมายไว้อย่างชัดเจนเป็นวิธีที่ง่ายต่อการติดตั้งและประหยัดค่าใช้จ่ายที่มอบเส้นทางที่ปลอดภัยให้กับผู้ขี่จักรยานและส่งเสริมการเดินทางด้วยจักรยาน


ผู้ชายที่กำลังขี่สกู๊ตเตอร์ไปตามแบรีเออร์แบ่งช่องทางจักรยาน
พื้นที่ปลอดภัยสำหรับผู้ขี่จักรยาน ถนนในเขตเมืองที่ดีขึ้นสำหรับทุกคน

จากข้อมูลขององค์กรบริหารความปลอดภัยบนท้องถนนของสหรัฐอเมริกา (National Highway Traffic Safety Administration, NHTSA) พบว่ามีผู้เสียชีวิตที่เป็นผู้ขี่จักรยานจำนวน 859 คน ในปี 2018 ซึ่งถือเป็นสิ่งที่อันตรายที่สุดในช่วง 30 ปีที่ผ่านมา

ผลิตภัณฑ์เพื่อความปลอดภัยในเขตเมือง: ช่องทางจักรยานที่มีการกำหนดการป้องกัน และมีประสิทธิภาพ

การเดินทางด้วยจักรยานอย่างปลอดภัยช่วยส่งเสริมให้กลายเป็นเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและช่วยให้มีสุขภาพที่ดีขึ้น

การใช้จักรยานที่เพิ่มขึ้นสามารถให้ประโยชน์อย่างมากสำหรับพื้นที่ในเมืองใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คือ ช่วยให้ความแออัดของยานยนต์น้อยลง มลพิษน้อยลง และกลายเป็นเมืองที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและช่วยให้มีสุขภาพที่ดีขึ้น ปัจจัยสำคัญในการใช้จักรยานคือความปลอดภัยในการขี่จักรยาน ผู้ขี่จักรยานต้องรู้สึกสบาย มั่นใจ และปลอดภัยเมื่อขี่จักรยานรอบเมือง การจัดหาช่องทางจักรยานที่มีการกำหนดและมีการป้องกันไว้ให้ผู้ขี่จักรยานสามารถช่วยให้บรรลุเป้าหมายนี้ได้

 • การออกแบบช่องทางจักรยานสำหรับจอด

  กรณีศึกษา: เนเธอร์แลนด์กลายเป็นเมืองหลวงแห่งการขี่จักรยานของโลกได้อย่างไร

  ในช่วงทศวรรษ 1970 คนส่วนใหญ่ในเนเธอร์แลนด์เดินทางโดยรถยนต์ และจำนวนผู้เสียชีวิตจากการจราจรและมลภาวะต่างๆ กลายเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ ดังนั้น นักเคลื่อนไหวจึงดำเนินการโดยส่งเสริมการขี่จักรยานเป็นทางเลือก จากความพยายามของพวกเขา เมืองต่างๆ เริ่มทำงานเพื่อให้ถนนของพวกเขาเป็นมิตรกับจักรยานมากขึ้น ในที่สุด กระทรวงคมนาคมของเนเธอร์แลนด์ก็ได้กำหนดยุทธศาสตร์ระดับชาติ — "แผนจักรยานในเมืองของชาวดัตช์" - เพื่อ:
    

  • เพิ่มการใช้จักรยาน
  • ลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านจักรยาน
  • ส่งเสริมความเชื่อมั่นของประชาชน

  ขณะนี้ เนเธอร์แลนด์มีเส้นทางจักรยานโดยเฉพาะ 22,000 ไมล์ และ 27% ของการเดินทางใช้จักรยาน


การออกแบบและสร้างช่องทางจักรยานที่มีการป้องกันอย่างมีประสิทธิภาพ

องค์ประกอบที่สำคัญสองประการสำหรับช่องทางจักรยานที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัย คือ การออกแบบถนนเชิงกลยุทธ์และอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยด้านการจราจรที่ชัดเจนและมองเห็นได้ชัดเจน ต่อไปนี้คือแนวคิดบางประการที่จะช่วยให้คุณเริ่มต้นได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่คู่มือการออกแบบทางจักรยานในเขตเมืองของสมาคมกรมการขนส่งในเมืองแห่งชาติ (National Associate of City Transportation Officials’ (NACTO) Urban Bikeway Design Guide).

 • การลดช่องทางเดินรถบนท้องถนนสำหรับโครงสร้างพื้นฐานที่ปลอดภัยยิ่งขึ้นบนถนนในเขตเมือง
  การลดช่องทางเดินรถบนท้องถนน

  การลดช่องทางเดินรถบนท้องถนนเป็นมาตรการรับมือด้านความปลอดภัยที่ FHWA แนะนำ ซึ่งจะช่วยลดจำนวนช่องจราจรที่กำหนดไว้สำหรับการจราจรของยานพาหนะ โดยทั่วไปจากสี่ช่องเหลือเป็นสามช่อง การลดช่องทางเดินรถบนท้องถนนสามารถช่วยสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่ปลอดภัยบนถนนในเขตเมืองของคุณสำหรับช่องทางจักรยานที่มีการป้องกันและผู้ขี่จักรยานบนท้องถนน

 • ช่องทางจักรยานที่มีการป้องกันด้วยเสาจราจรและเครื่องหมายนำทางที่ติดตั้งไว้
  เสาจราจรและเครื่องหมายนำทาง

  ติดตั้งเสาจราจรเพื่อแยกช่องทางจักรยานออกจากการจราจรของยานพาหนะ สิ่งนี้ทำให้เกิดทั้งความแตกต่างด้านการมองเห็นและรั้วกั้นระหว่างช่องทางจักรยานและช่องจราจรยานพาหนะ แผ่นสะท้อนแสงแบบย้อนกลับในทิศทางเดิมที่มองเห็นได้ชัดเจนบนเสาจราจร เครื่องหมายนำทาง และเสากั้นสามารถช่วยให้ผู้ขับขี่มองเห็นภาพที่สำคัญเหล่านี้ได้ในสภาพแวดล้อมต่างๆ รวมถึงในเวลากลางคืน รุ่งเช้า และพลบค่ำ

 • มั่นใจในความปลอดภัยของผู้ขี่จักรยานด้วยอุปกรณ์แบ่งช่องทางจักรยาน
  ป้ายจราจรที่ที่มองเห็นได้ชัดเจน

  แผ่นป้ายจราจรที่กำหนดและสื่อสารข้อมูลช่องทางจักรยาน การหยุด ทางเลี้ยว ฯลฯ ช่วยเพิ่มความปลอดภัยและความคล่องตัวสำหรับผู้เดินทางทุกคนในเขตเมือง แผ่นป้ายจราจรสะท้อนแสงแบบย้อนกลับในทิศทางเดิมที่มองเห็นได้ชัดเจน โดยเฉพาะป้าย ASTM แบบที่ 11 จะสะท้อนแสงไปยังผู้ขับขี่และผู้ขี่จักรยานได้มากขึ้น ซึ่งช่วยให้มองเห็นป้ายจากระยะทางที่ไกลขึ้นในสภาวะต่างๆ และทำให้มีเวลาตอบสนองมากขึ้น     

 • ป้ายช่องทางจักรยาน
  เครื่องหมายช่องทางจักรยาน

  สัญลักษณ์ ข้อความ เครื่องหมายบอกช่องจราจร และแชร์โรว์ช่วยให้ผู้ขี่จักรยานสามารถขี่ได้ทั้งในช่องทางจักรยานที่มีการป้องกันและช่องทางจักรยานที่ใช้ร่วมกัน ซึ่งเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้ขี่จักรยานและช่วยให้ผู้ขับขี่มองเห็นช่องทางจักรยาน เครื่องหมายสะท้อนแสงแบบย้อนกลับในทิศทางเดิมจะมองเห็นได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืนและเครื่องหมายสะท้อนแสงแบบย้อนกลับในทิศทางเดิมสำหรับสภาวะฝนตกหรือเปียกน้ำช่วยเพิ่มการมองเห็นท่ามกลางสายฝน การเพิ่มอนุภาคที่ต้านทานต่อการลื่นไถลช่วยปรับปรุงการยึดเกาะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาวะฝนตกและเปียกน้ำ

กราฟิคของนักปั่นจักรยานในเลนจักรยานที่มีคนเดินถนนและรถยนต์
ช่วยคุณออกแบบช่องทางจักรยานที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น

ผลิตภัณฑ์เพื่อความปลอดภัยด้านการจราจรสำหรับช่องทางจักรยานที่มีการป้องกัน

อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยด้านการจราจรของ 3เอ็ม ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้มองเห็นได้ในสภาพแวดล้อมที่หลากหลาย ทนทานยิ่งขึ้นเพื่อทนต่อสภาพแวดล้อมที่เลวร้าย และใช้งานได้หลากหลายกว่าในสถานการณ์ต่างๆ


ต้องการความช่วยเหลือในการออกแบบและสร้างถนนในเขตเมืองที่ปลอดภัยยิ่งขึ้นหรือไม่

ผู้เชี่ยวชาญ 3เอ็ม ของเราพร้อมแสดงให้คุณเห็นถึงโซลูชันโครงสร้างพื้นฐานด้านการจราจรที่คุ้มค่าและใช้งานง่าย ซึ่งสามารถช่วยเพิ่มความปลอดภัยและความคล่องตัวด้านการจราจร

Close  
Close  
Close