ความปลอดภัยบนท้องถนน
ความคล่องตัวในเมืองคืออะไรและบทบาทของ 3M ในการปรับปรุงความปลอดภัยทางถนน

เมืองแห่งอนาคต

การสร้างถนนที่ปลอดภัยยิ่งขึ้นในเขตเมืองที่กำลังเติบโต

 • ความท้าทายในการสัญจรในเมือง: ความแออัดของการจราจร พื้นที่จำกัด และทรัพยากร

  ทั่วโลก จำนวนประชากรในเขตเมืองเพิ่มขึ้นจาก 751 ล้านคน ในปี 1950 เป็น 4.2 พันล้านคน ในปี 2018 หรือประมาณ 55% ของประชากรทั่วโลกทั้งหมด การคาดการณ์แสดงให้เห็นว่าภายในปี 2050 ประชากรโลกมากถึง 68% จะอาศัยอยู่ในเขตเมือง ซึ่งจะทำให้เมืองของเรามีประชากรเพิ่มขึ้น 2.5 พันล้านคน¹

   

  การขยายตัวของเมืองสามารถให้ประโยชน์ที่สำคัญแก่ผู้คนทั่วโลก รวมถึงการเข้าถึงไฟฟ้า อินเทอร์เน็ต และเทคโนโลยีอื่นๆ การแบ่งปันทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น การเข้าถึงงาน การศึกษา โอกาสทางเศรษฐกิจ และอื่นๆ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากผู้คนเกือบ 7 พันล้านคน ใช้พื้นที่ร่วมกันในเขตเมือง จึงมีความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ของนักวางผังเมืองที่รออยู่ข้างหน้า ผู้คนจะอาศัยอยู่ที่ไหน เราจะรับประกันการเข้าถึงสิ่งที่จำเป็นได้อย่างต่อเนื่องได้อย่างไรเมื่อประชากรเพิ่มสูงขึ้น ผู้คนจะเดินทางไปไหนมาไหนอย่างไร

   

  ในขณะที่เมืองต่างๆ เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง การหาคำตอบสำหรับคำถามสุดท้ายนี้จึงมีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ เมื่อมีผู้คนเพิ่มมากขึ้นในเขตเมือง ผู้คนที่ต้องการระบบขนส่งที่เข้าถึงได้ก็มีจำนวนมากขึ้น ผู้คนที่ใช้ถนนและทางเท้าร่วมกันก็มีจำนวนมากขึ้น และความต้องการระบบขนส่งสาธารณะก็เพิ่มสูงขึ้น ต่อไปนี้คือประเด็นสำคัญบางประการที่ควรคำนึงถึงเป็นพิเศษ

 • การจราจรที่ติดขัด

  ใครก็ตามที่อาศัยอยู่ในเขตเมืองจะสามารถบอกคุณได้ว่าการจราจรนั้นถือเป็นภาระและถนนของเราก็มีปัญหา หากเราไม่ได้แก้ไขปัญหานี้ การจราจรที่ติดขัดจะยังคงเพิ่มขึ้นเมื่อประชากรในเขตเมืองเพิ่มสูงขึ้น ค่าใช้จ่ายในการจราจรที่ติดขัดมีความสำคัญ ใน 15 เมืองที่แออัดที่สุดของสหรัฐอเมริกา ผู้สัญจร "ใช้เวลาเฉลี่ย 83 ชั่วโมง ติดอยู่ในการจราจร (ข้อมูลปี 2017)" รายงานอีกฉบับหนึ่งประมาณการว่าเวลาที่ติดอยู่ในการจราจรทำให้ผู้สัญจรชาวสหรัฐอเมริกาโดยเฉลี่ยเสีย 1,010 ดอลลาร์ต่อปี จากการสูญเสียผลผลิตและเชื้อเพลิงที่สิ้นเปลือง 21 แกลลอน ซึ่งเป็นจำนวน 166 พันล้านดอลลาร์ของการสูญเสียผลผลิตและเชื้อเพลิงที่ถูกเผา 3.3 พันล้านแกลลอนต่อปี นอกเหนือจากความเสียหายต่อเศรษฐกิจแล้ว เชื้อเพลิงที่สิ้นเปลืองนี้ยังนำไปสู่การปล่อยของเสียที่มากขึ้น มลพิษที่มากขึ้น และสุขภาพกับคุณภาพชีวิตของพลเมืองในเขตเมืองที่ลดลง


 • ความปลอดภัยด้านการจราจร

  อุบัติเหตุจากการคมนาคมและการเสียชีวิตในเขตเมืองกำลังเพิ่มสูงขึ้นพร้อมกับจำนวนประชากร ผู้เสียชีวิตในเขตเมืองเพิ่มขึ้น 34% ตั้งแต่ปี 2009 มีคนเดินเท้าที่เสียชีวิต 6,227 คน ในสหรัฐอเมริกาในปี 2018 และ 74% เกิดขึ้นในเขตเมือง การศึกษา GHSA เดียวกันนั้นคาดการณ์ว่าการเสียชีวิตของคนเดินเท้าจะเพิ่มขึ้นเป็น 6,590 คน ในปี 2019

  สถิติทั้งหมดนี้แสดงให้เห็นภาพที่ชัดเจนซึ่งเป็นสิ่งที่ควรตระหนัก การสำรวจเขตเมืองอาจเป็นอันตรายได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ใช้ถนนที่มีความเสี่ยง เช่น คนเดินเท้า ผู้ขี่จักรยาน และผู้ขี่รถจักรยานยนต์ เมื่อผู้คนใช้ถนนร่วมกันมากขึ้น อันตรายก็จะยิ่งเห็นได้ชัดเจนยิ่งขึ้น     


 • ความเท่าเทียมในการคมนาคม

  เมื่อประชากรเพิ่มสูงขึ้น นักวางผังเมืองต้องหาวิธีในการจัดหาระบบขนส่งที่เข้าถึงได้ ราคาไม่แพง และสะดวกสบายสำหรับพลเมืองทุกคน โดยไม่คำนึงถึงอายุ เพศ หรือสถานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเท่าเทียมในการคมนาคมอาจมีหลายรูปแบบในอนาคต ซึ่งเราจะพูดถึงเพิ่มเติมในหัวข้อถัดไป


แนวทางใหม่เพื่อความคล่องตัวในเขตเมือง

 • ชายในชุดสูทที่กำลังขี่จักรยานไปทำงาน

  ในอดีต รูปแบบการคมนาคมหลักในเขตเมือง ได้แก่ ยานพาหนะส่วนตัว ระบบขนส่งสาธารณะ และคนเดินเท้า/ผู้ขี่จักรยาน รูปแบบการคมนาคมแบบดั้งเดิมเหล่านี้ได้นำเสนอประเด็นความขัดแย้งที่ท้าทายระหว่างผู้ขับรถยนต์และผู้ใช้ถนนที่มีความเสี่ยง

   

  ในขณะที่เขตเมืองเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง สถาปนิกผังเมือง นักวางผังเมือง และวิศวกรจราจรจะต้องหาวิธีการใหม่ๆ ในการจัดหาระบบขนส่งที่เข้าถึงได้สำหรับผู้คนจำนวนมากขึ้น เราได้เห็นการคมนาคมรูปแบบใหม่เหล่านี้แล้วบนท้องถนนของเราในรูปแบบของแอปแชร์ยานพาหนะ การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ และยานพาหนะขนาดเล็ก เช่น สกู๊ตเตอร์ อีไบค์ และโมเพ็ด และการเพิ่มขึ้นของรถไฟฟ้ารางเบาและระบบขนส่งสาธารณะอื่นๆ ในอนาคต ขณะที่เทคโนโลยียานพาหนะอัตโนมัติก้าวหน้าไปเรื่อยๆ เราอาจเห็นการเพิ่มขึ้นของรถประจำทาง รถไฟ และรถแท็กซี่ไร้คนขับที่ขนส่งผู้คนในเขตเมือง

  เมื่อมีการนำเสนอการคมนาคมในรูปแบบใหม่ เราจำเป็นต้องออกแบบและสร้างถนนที่รองรับการคมนาคมรูปแบบใหม่นั้น และตรวจสอบให้แน่ใจว่าจะสามารถใช้ถนนร่วมกันได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ


การเพิ่มความปลอดภัยในเขตเมือง

 • เรียนรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ความปลอดภัยทางถนนของ 3M และวิธีปรับปรุงความปลอดภัยการจราจร

  ขณะที่เรามุ่งมั่นที่จะออกแบบและสร้างถนนในเขตเมืองที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพในอนาคต เราก็จำเป็นต้องแก้ไขปัญหาด้วยแนวความคิดที่ว่าเราสามารถลด และแม้แต่ขจัดอุบัติเหตุทางจราจรและการเสียชีวิตในเขตเมือง กลุ่มที่โดดเด่นหลากหลายกลุ่มกำลังดำเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายนี้ ได้แก่ Vision Zero Network, Toward Zero Deaths, และ National Complete Streets Coalition.

  กลุ่มเหล่านี้เรียกร้องให้นักวางผังเมืองและวิศวกรจราจรออกแบบถนนที่สมบูรณ์ ซึ่งเป็นถนนที่ปลอดภัยและเข้าถึงได้สำหรับทุกคน ในขณะเดียวกันก็รวมเข้ากับมาตรการรับมือด้านความปลอดภัยที่ช่วยลดการชน การบาดเจ็บ และการเสียชีวิต คำแนะนำบางประการสำหรับการเพิ่มความปลอดภัยด้านการจราจรในเขตเมือง มีดังต่อไปนี้


 • การออกแบบถนนที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น

  การเพิ่มความปลอดภัยด้านการจราจรในเขตเมืองเริ่มต้นด้วยการออกแบบถนนที่ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ขับขี่และใช้งานได้ง่ายมากขึ้น ซึ่งจะช่วยเพิ่มการมองเห็นของผู้ใช้ถนนที่มีความเสี่ยง ใช้กลยุทธ์ลดผลกระทบของการจราจร ลดจุดขัดแย้งระหว่างรูปแบบการคมนาคมต่างๆ และช่วยให้นักเดินทางทุกคนสามารถเดินทางในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างปลอดภัย องค์กรบริหารทางหลวงของรัฐบาลกลาง (Federal Highway Administration, FHWA) ได้เสนอมาตรการรับมือด้านความปลอดภัยต่างๆ โดยคำนึงถึงเป้าหมายเหล่านี้ รวมถึงการติดตั้งช่องจราจรเลี้ยวซ้ายและขวาเฉพาะที่ทางแยก การใช้อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยด้านการจราจรเพื่อเพิ่มการมองเห็นทางม้าลาย และการใช้วัสดุสะท้อนแสงบนป้ายจราจรและเครื่องหมายจราจรบนพื้นทาง

  ในเขตเมือง การลดช่องทางเดินรถบนท้องถนนอาจส่งผลกระทบมากที่สุดต่อความปลอดภัยบนท้องถนน โดยปกติแล้ว การลดช่องทางเดินรถบนท้องถนนเกี่ยวข้องกับการลดถนนสี่ช่องจราจรให้เป็นถนนสองช่องจราจรที่มีช่องจราจรเลี้ยวตรงกลางซึ่งใช้ร่วมกัน ถนนสี่ช่องจราจร เดิมสร้างขึ้นเพื่อรองรับการจราจรของยานพาหนะที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งนำเสนอความท้าทายด้านความปลอดภัยหลายประการ ได้แก่:

  • ยานพาหนะที่เลี้ยวขวาหรือซ้ายที่เกี่ยวข้องกับการชนท้าย
  • ยานพาหนะที่เปลี่ยนช่องจราจรบ่อย
  • ยานพาหนะที่เร่งความเร็ว
  • อุบัติเหตุของจักรยานในพื้นที่ที่ผู้ขับรถยนต์และผู้ขี่จักรยานใช้พื้นที่ร่วมกัน
  • อุบัติเหตุของคนเดินเท้าเมื่อข้ามช่องจราจรหลายช่อง

  การลดจำนวนช่องจราจรทำให้เกิดพื้นที่สำหรับทางแยกที่มองเห็นได้ชัดเจน ช่องทางจักรยานที่มีการป้องกัน และทางข้ามบริเวณช่วงกลางของถนนที่มองเห็นได้ชัดเจนขึ้น การลดช่องทางเดินรถบนท้องถนนร่วมกับมาตรการรับมืออื่นๆ สามารถให้ประโยชน์ด้านความปลอดภัยที่สำคัญและลดการชนได้ 19-47%


อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยด้านการจราจร

 • อุปกรณ์ความปลอดภัยการจราจรของ 3M เช่น ป้ายจราจร สามารถปรับปรุงความปลอดภัยทางถนนได้

  อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยด้านการจราจร รวมถึงป้ายจราจร เครื่องหมายจราจรบนพื้นทาง เครื่องหมายนำทางกับแผงกั้น และเครื่องหมายจราจรสะท้อนแสงบนยานพาหนะมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมความปลอดภัยบนท้องถนนในเขตเมือง มีลักษณะสำคัญบางประการที่ควรคำนึงถึง เพื่อให้แน่ใจว่าอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยด้านการจราจรบนท้องถนนในเขตเมืองของคุณมีประสิทธิภาพ


 • ป้ายจราจร

  ป้ายจราจรสื่อถึงกฎหมาย ทิศทาง ทางม้าลาย พื้นที่ที่กำหนด เช่น ป้ายรถประจำทางและเขตทางเดินเท้า ขีดจำกัดความเร็ว พื้นที่ก่อสร้าง และข้อมูลสำคัญอื่นๆ ที่ช่วยเพิ่มการรับรู้และความมั่นใจให้กับผู้ขับขี่ คนเดินเท้า และผู้ขี่จักรยาน ทัศนวิสัยเป็นลักษณะที่สำคัญที่สุดของป้ายจราจร และวิธีที่ดีที่สุด เพื่อให้ได้ทัศนวิสัยที่ดี คือการใช้แผ่นสะท้อนแสงกลุ่มสีฟลูออเรสเซนต์ที่เห็นได้ชัดเจน

  วัสดุแบบฟลูออเรสเซนต์จะแปลงช่วงคลื่นรังสีอัลตราไวโอเลตที่มองไม่เห็นให้เป็นแสงที่มองเห็นได้ ทำให้ช่วยเพิ่มการมองเห็นของแผ่นสะท้อนแสงได้ดียิ่งขึ้น การศึกษาแสดงให้เห็นว่าสิ่งนี้ช่วยให้ผู้ขับขี่มองเห็นป้ายจราจรสีฟลูออเรสเซนได้แม่นยำยิ่งขึ้นในระยะทางที่ไกลกว่าป้ายจราจรที่ไม่ใช่สีฟลูออเรสเซนต์

  แผ่นสะท้อนแสงได้รับการออกแบบมาเพื่อให้สามารถสะท้อนแสงกลับแก่ผู้ขับรถยนต์ ในกรอบรูปทรงกรวย โดยที่ไม่ต้องคำนึงถึงตำแหน่งของแหล่งกำเนิดแสง ซึ่งช่วยเพิ่มการมองเห็นป้ายในสภาวะต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเวลากลางวันหรือกลางคืน ฝนตกหรือแดดออก ความก้าวหน้าล่าสุดในแผ่นสะท้อนแสงแบบย้อนกลับในทิศทางเดิม คือ ตามมาตรฐาน ASTM แบบที่ 11 แผ่นสะท้อนแสงไดมอนด์เกรดคิวบ์ของ 3เอ็ม (3M™ Diamond Grade™ DG3) ตรงตามมาตรฐาน ASTM แบบที่ 11 และใช้เทคโนโลยีปริซึมลูกบาศก์ (Full-Cube Prismatic Technology) ที่มีประสิทธิภาพ 100% เพื่อสะท้อนแสงกลับสู่ผู้ขับรถยนต์มากกว่าแผ่นสะท้อนแสงประเภทอื่นๆ


 • เครื่องหมายจราจรบนพื้นทาง

  เครื่องหมายจราจรบนพื้นทางช่วยให้ผู้ขับขี่และผู้ขี่จักรยานมองเห็นและอยู่ในช่องจราจรของตนเอง นี่เป็นสิ่งสำคัญในสถานการณ์ที่ผู้ขับรถยนต์ใช้ถนนร่วมกับผู้ใช้ถนนที่มีความเสี่ยง เช่นเดียวกับป้ายจราจร เครื่องหมายจราจรบนพื้นทางจะต้องมองเห็นได้ชัดเจนในสภาพแวดล้อมที่หลากหลาย รวมถึงสภาพอากาศที่ท้าทาย เช่น กลางคืน รุ่งเช้า พลบค่ำ และเมื่อฝนตก

  เครื่องหมายจราจรบนพื้นทางแบบสะท้อนแสงย้อนกลับในทิศทางเดิมแบบมาตรฐานจะฝังด้วยเม็ดลูกแก้วที่สะท้อนแสงกลับไปยังผู้ขับรถยนต์ ผู้ขี่จักรยาน และคนเดินเท้าโดยตรง ซึ่งทำให้พวกเขามองเห็นได้อย่างชัดเจนทั้งในเวลากลางวันและกลางคืน

  สภาวะฝนตกและเปียกน้ำอาจทำให้ยากต่อการมองเห็นเครื่องหมายจราจรบนพื้นทางเนื่องจากผลกระทบของน้ำบนลูกแก้วสะท้อนแสงย้อนกลับในทิศทางเดิม เครื่องหมายจราจรบนพื้นทางสำหรับถนนที่มีสภาวะฝนตกหรือเปียกน้ำ สามารถช่วยเพิ่มการมองเห็นในสภาวะที่ยากต่อการมองเห็น


 • เครื่องหมายนำทางกับแผงกั้น

  เครื่องหมายนำทางกับแผงกั้นสามารถทำเครื่องหมายในช่องทางจักรยานที่มีการป้องกัน ทางม้าลายระยะไกล พื้นที่สำหรับคนเดินเท้า ทางม้าลายระยะใกล้ ช่องจราจรเลี้ยวซ้าย และอื่นๆ หากต้องการให้มีประสิทธิภาพ ทุกคนจะต้องสามารถมองเห็นได้ แผ่นสะท้อนแสงแบบย้อนกลับในทิศทางเดิมหรือผลิตภัณฑ์ระบบแนวเส้นสะท้อนแสง (LDS) สามารถนำไปใช้กับอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยด้านการจราจรเหล่านี้เพื่อเพิ่มการมองเห็น แผ่นสะท้อนแสงย้อนกลับในทิศทางเดิมสีฟลูออเรสเซนต์เหมาะสมที่สุดสำหรับการปรับทัศนวิสัยในสภาวะต่างๆ ให้เหมาะสมที่สุด     


 • แถบสะท้อนแสงสำหรับยานพาหนะ

  การศึกษาแสดงให้เห็นว่าการใช้เครื่องหมายจราจรสะท้อนแสงกับยานพาหนะ โดยเฉพาะยานพาหนะขนาดใหญ่ เช่น รถเมล์ รถบรรทุกกึ่งพ่วง และรถบรรทุกสำหรับงานสามารถช่วยป้องกันการชนได้ด้วยการเพิ่มการมองเห็นยานพาหนะเหล่านี้ ประโยชน์ของแถบสะท้อนแสงมีมากกว่าแค่ใช้กับยานยนต์ เนื่องจากจำนวนผู้เสียชีวิตที่เป็นผู้ขี่จักรยานเพิ่มขึ้น รายงานล่าสุดจึงแนะนำให้ใช้เครื่องหมายจราจรแบบสะท้อนเพื่อเพิ่มการมองเห็นของผู้ขี่จักรยาน    


ช่วยคุณสร้างถนนในเขตเมืองที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น

 • ติดต่อกับผู้ผลิตผลิตภัณฑ์เพื่อความปลอดภัยบนท้องถนนของ 3เอ็ม

  กว่า 80 ปี ที่ 3เอ็ม ได้ออกแบบโซลูชันโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเพิ่มความปลอดภัยและความคล่องตัวบนท้องถนนของเรา เนื่องจากพื้นที่ในเขตเมืองมีประชากรหนาแน่นมากขึ้นและเราหวังว่าจะได้รับประโยชน์จากศูนย์กลางเมือง เราจึงรู้สึกตื่นเต้นที่จะได้ร่วมมือกับนักวางผังเมืองและวิศวกรจราจรเพื่อวางแผนสำหรับอนาคตของถนนในเขตเมืองขึ้นใหม่

  เรากำลังดำเนินการในส่วนของเรา โดยร่วมมือกับผู้นำในอุตสาหกรรม ผู้สนับสนุนด้านความปลอดภัย รัฐบาลท้องถิ่น และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่นๆ ในการทำงานเพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมกันในการลดการเสียชีวิตจากการจราจรบนถนนในเขตเมืองให้เป็นศูนย์ และโดยการออกแบบอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยด้านการจราจรที่ช่วยสร้างถนนที่สมบูรณ์และปลอดภัยสำหรับนักเดินทางทุกคน