1. ไทย
 2. ความปลอดภัย
 3. ความปลอดภัยบนท้องถนน
 4. แหล่งข้อมูล
 5. การผลิตป้ายจราจรด้วยวิธีการพิมพ์แบบดิจิทัล
ความปลอดภัยบนท้องถนน
Green mesh banner

ขอรับข้อมูลงานวิจัยความสว่างของป้ายจราจร

อ่านบทสรุปของการศึกษาเกี่ยวกับวิธีที่เมืองอัลบูเคอร์กี้ลดการชนในเวลากลางคืนด้วยการอัปเกรดป้ายจราจรอย่างเป็นระบบ ในตัวอย่างนี้ นักวิจัยสามารถระบุสถานที่อัปเกรดป้ายและสถานที่ควบคุมแยกกันเพื่อแยกผลกระทบของความสว่างของป้ายจราจร เนื่องจากเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของผู้ขับขี่ในเวลากลางคืน

 • White Paper entitled Traffic Sign Brightness, Performance Measures and Driver Safety: A Synopsis

  คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ:

   

  • เหตุใดแผ่น ASTM D4956 แบบที่ 11 มาตรฐานจึงสามารถเพิ่มความปลอดภัยในเวลากลางคืนได้
  • ป้ายต้องการแสงสว่างเพื่อให้สามารถอ่านป้ายได้อย่างชัดเจน
  • การเพิ่มประสิทธิภาพของเวลาในการอ่านข้อมูลป้าย
  • ความสว่างของป้ายและผลกระทบต่อความปลอดภัย

ขอรับรายงานข้อมูลฉบับเต็ม

 • กรุณากรอกข้อมูลของท่านให้ครบถ้วน

 •  
 • ส่ง

ขอบคุณที่ขอรับเอกสารข้อมูลความสว่างของป้ายจราจร 3M

คุณจะได้รับการแจ้งเตือนทางอีเมลเกี่ยวกับวิธีการดาวน์โหลดเอกสารข้อมูลดังกล่าว

ทางเราขออภัย...

มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นขณะส่งข้อมูล โปรดลองใหม่ในภายหลัง...