ความปลอดภัยบนท้องถนน

ทางข้ามบริเวณช่วงกลางของถนน

 • การข้ามถนนอาจเป็นเรื่องอันตรายสำหรับคนเดินเท้า ในเขตเมืองที่มีการจราจรในช่องจราจรหลายช่อง สิ่งรบกวนรอบตัว และนักเดินทางที่ใช้การขนส่งในรูปแบบที่หลากหลาย ทำให้อันตรายมีอยู่ทุกหนทุกแห่ง นักวางผังเมืองมักจะติดตั้งทางม้าลายที่ทางแยกเพื่อช่วยให้คนเดินเท้าข้าม อย่างไรก็ตาม การเสียชีวิตของคนเดินเท้าส่วนใหญ่เกิดขึ้นเมื่อพวกเขาพยายามข้ามถนนบริเวณช่วงกลางของถนน ไม่ว่าจะเป็นทางม้าลายที่ไม่มีเครื่องหมายหรือในบริเวณที่พวกเขาไม่ควรข้าม ทางม้าลายบริเวณช่วงกลางของถนนที่มองเห็นได้ชัดเจน สามารถช่วยลดการชนและการเสียชีวิตของคนเดินเท้าประเภทนี้ได้


คนเดินเท้าที่กำลังข้ามถนน
ติดตั้งเกาะกลางของทางข้ามของถนนที่มองเห็นได้ชัดเจนเพื่อปกป้องคนเดินเท้าในเขตเมือง

มีผู้เสียชีวิตที่เป็นคนเดินเท้า 6,227 คน ในสหรัฐอเมริกาในปี 2018 โดยอ้างอิงจาก GHSA ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบ 28 ปี เกือบ 75% เกิดขึ้นจากการที่คนเดินถนนพยายามข้ามถนนบริเวณช่วงกลางของถนน แทนที่จะใช้ทางแยก

ผลิตภัณฑ์เพื่อความปลอดภัยในเขตเมือง: ทางข้ามบริเวณช่วงกลางของถนนที่มองเห็นได้ชัดเจน

ปกป้องคนเดินเท้า ลดการชน ช่วยชีวิต

ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลให้คนเดินเท้าเสียชีวิตในระหว่างที่ข้ามบริเวณช่วงกลางของถนน มีดังนี้:

 

 • ผู้ขับขี่มักไม่ค่อยมองคนเดินเท้าที่ข้ามในพื้นที่เหล่านี้
 • ยานพาหนะขับเคลื่อนเร็วกว่าที่สี่แยก

ทางม้าลายบริเวณช่วงกลางของถนนที่มองเห็นได้ชัดเจนและทำเครื่องหมายไว้อย่างดี เป็นวิธีที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าคุ้มค่าในการเพิ่มความปลอดภัยสำหรับคนเดินเท้าในเขตเมือง หากเราพิจารณาว่าคนเดินเท้ามีแนวโน้มที่จะข้ามตรงบริเวณใดมากที่สุดและติดตั้งทางม้าลายในสถานที่เหล่านี้ เราก็จะสามารถช่วยเพิ่มการมองเห็นของคนเดินเท้าและการรับรู้ของผู้ขับขี่ขณะที่มีคนข้ามถนน    

 • ป้ายทางม้าลายสีเหลือง

  คู่มือเพิ่มการมองเห็นทางม้าลายขององค์กรบริหารทางหลวงของรัฐบาลกลาง (Federal Highway Administration, FHWA)

  ปัจจัยหลายอย่าง รวมถึงสภาพแสงน้อย รถที่จอดบดบังทัศนวิสัย และถนนโค้ง ล้วนทำให้ผู้ขับขี่มองเห็นทางม้าลายได้ยากและไม่สามารถตอบสนองได้ทันเวลา FHWA แนะนำขั้นตอนต่างๆ เพื่อเพิ่มการมองเห็นทางม้าลาย รวมถึงการเพิ่มสัญญาณไฟจราจรบนทางม้าลาย การใช้เครื่องหมายที่มองเห็นได้ชัดเจน และการติดตั้งป้ายจราจรเพื่อเตือนผู้ขับขี่เกี่ยวกับทางม้าลาย FHWA กล่าวว่า "การเพิ่มประสิทธิภาพการมองเห็นทางม้าลายสามารถลดการชนได้ 23-48%"     


การออกแบบและสร้างบริเวณช่วงกลางของถนนที่มีประสิทธิภาพ

คำแนะนำสำหรับโครงสร้างพื้นฐานและนักออกแบบถนนเพื่อช่วยให้คนเดินเท้าข้ามถนนได้อย่างปลอดภัย

นักวางผังเมืองต่างตระหนักดีว่าทางข้ามม้าลาย รวมถึงบริเวณช่วงกลางของถนนมีความจำเป็นสำหรับคนที่จะข้ามถนน โครงสร้างพื้นฐานและอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยด้านการจราจรเป็นวิธีที่ประหยัดและมีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มการมองเห็นทางม้าลายและช่วยให้การจราจรแออัดน้อยลงในสถานที่เหล่านี้     

 • ป้ายจราจรของ 3เอ็ม สำหรับทางข้ามที่มีเกาะกลาง บนถนน
  ป้ายจราจรที่ที่มองเห็นได้ชัดเจน

  ป้ายจราจรช่วยบ่งชี้ให้คนเดินเท้าสามารถข้ามได้ ในขณะที่เตือนผู้ขับขี่ว่ามีทางม้าลายอยู่ข้างหน้าหรือขอบทางบริเวณทางข้ามได้อย่างทันท่วงทีเพื่อให้ผู้ขับขี่ลดความเร็วและหยุดรถ ป้ายจราจรที่มีประสิทธิภาพสูงสุดจะต้องมองเห็นได้อย่างชัดเจนและสะท้อนแสงในสภาวะต่างๆ รวมทั้งในยามรุ่งเช้า พลบค่ำ กลางคืน หรือช่วงสภาพอากาศแปรปรวน     

 • เครื่องหมายจราจรบนพื้นทางแบบสะท้อนแสงย้อนกลับในทิศทางเดิมของ 3เอ็ม
  เครื่องหมายจราจรบนพื้นทางแบบสะท้อนแสงย้อนกลับในทิศทางเดิม

  เครื่องหมายจราจรบนพื้นทางแบบสะท้อนแสงย้อนกลับในทิศทางเดิมที่มองเห็นได้ชัดเจนช่วยบ่งชี้ถึงทางม้าลายบนถนนสำหรับทั้งคนเดินเท้าและผู้ขับรถยนต์ เครื่องหมายจราจรบนพื้นทาง สำหรับสภาพถนนที่มีสภาวะฝนตกหรือเปียกน้ำ โดยการใช้เม็ดอนุภาครุ่นใหม่ เพื่อเพิ่มการมองเห็นในทุกสภาวะ ไม่ว่าจะเป็นกลางคืนหรือกลางวัน ฝนตกหรือแดดออก

 • เสาจราจรและเครื่องหมายนำทางของ 3เอ็ม ช่วยกำหนดพื้นที่ที่ปลอดภัยสำหรับคนเดินเท้า
  เสาจราจรและเครื่องหมายนำทาง

  เครื่องหมายจราจรบนพื้นทางแบบสะท้อนแสงย้อนกลับในทิศทางเดิมที่มองเห็นได้ชัดเจนช่วยบ่งชี้ถึงทางม้าลายบนถนนสำหรับทั้งคนเดินเท้าและผู้ขับรถยนต์ เครื่องหมายจราจรบนพื้นทาง สำหรับสภาพถนนที่มีสภาวะฝนตกหรือเปียกน้ำ โดยการใช้เม็ดอนุภาครุ่นใหม่ เพื่อเพิ่มการมองเห็นในทุกสภาวะ ไม่ว่าจะเป็นกลางคืนหรือกลางวัน ฝนตกหรือแดดออก เครื่องหมายที่มีอนุภาคที่ต้านทานต่อการลื่นไถลช่วยเพิ่มการยึดเกาะสำหรับคนเดินเท้าและยานพาหนะโดยเฉพาะในสภาวะฝนตกหรือเปียกน้ำ

 • ใช้การลดช่องทางเดินรถบนท้องถนนเพื่อช่วยในการจัดการความปลอดภัยด้านการจราจร
  การลดช่องทางเดินรถบนท้องถนน

  การลดช่องทางเดินรถบนท้องถนนเป็นมาตรการรับมือที่ FHWA แนะนำเพื่อลดจำนวนช่องจราจรบนถนนของคุณ โดยปกติจากช่องจราจรสี่ช่องเป็นสองช่อง โดยมีช่องทางเลี้ยวที่ใช้ร่วมกันอยู่ตรงกลาง ซึ่งจะช่วยลดจำนวนช่องทางที่คนเดินเท้าต้องข้าม ในขณะที่สร้างพื้นที่มากขึ้นสำหรับการเพิ่มความปลอดภัยด้านการจราจรอื่น ๆ เช่น การขยายขอบทางบริเวณทางข้ามและเกาะกลางถนน

Graphic of pedestrian in urban crosswalk losing balance backing up as car enters crosswalk.
ช่วยคุณสร้างทางข้ามบริเวณช่วงกลางของถนนที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น

ผลิตภัณฑ์เพื่อความปลอดภัยด้านการจราจรสำหรับทางข้ามบริเวณช่วงกลางของถนน

อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยด้านการจราจรของ 3เอ็ม ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้มองเห็นได้ชัดเจนยิ่งขึ้น สะท้อนแสงมากขึ้น ทนทานมากขึ้น และใช้งานได้หลากหลายขึ้น ซึ่งช่วยให้คุณสร้างถนนที่ปลอดภัย สมบูรณ์และมีประสิทธิภาพที่คนเดินเท้าหลีกเลี่ยงการข้ามถนนแบบผิดกฎหมาย


ต้องการความช่วยเหลือในการออกแบบและสร้างถนนในเขตเมืองที่ปลอดภัยยิ่งขึ้นหรือไม่

ผู้เชี่ยวชาญ 3เอ็ม ของเราพร้อมแสดงให้คุณเห็นถึงโซลูชันโครงสร้างพื้นฐานด้านการจราจรที่คุ้มค่าและใช้งานง่าย ซึ่งสามารถช่วยเพิ่มความปลอดภัยและความคล่องตัวด้านการจราจร