1. ไทย
 2. ความปลอดภัย
 3. ความปลอดภัยบนท้องถนน
 4. สนับสนุน
 5. สร้างการมองเห็นยานพาหนะให้เด่นชัดและแตกต่างจากเดิม เพื่อความมั่นใจในความปลอดภัยบนท้องถนน
ความปลอดภัยบนท้องถนน
ดาวน์โหลด การเลือกใช้แถบสะท้อนแสงสำหรับยานพาหนะ

สร้างการมองเห็นยานพาหนะให้เด่นชัดและแตกต่างจากเดิม เพื่อความมั่นใจในความปลอดภัยบนท้องถนน


 • สำหรับธุรกิจการให้บริการด้านการขนส่ง เป้าหมายที่สำคัญคือการนำส่งสินค้าถึงที่หมายได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย ตรงตามเวลา เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า  ซึ่งการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยในการเดินทาง พนักงานผู้ขับขี่ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของการใช้งานรถบรรทุก และยานพาหนะต่างๆ  จึงเป็นสิ่งที่มีความสำคัญเป็นอย่างมาก  อีกทั้งการจัดการด้านความปลอดภัยที่ดียังเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดอันดับสถิติการตายของโลก อันดับที่ 8 ที่มีสาเหตุมาจากอุบัติเหตุทางถนน  ได้อีกทางหนึ่ง

  ท่านสามารถเรียกดูข้อมูล "การสร้างการมองเห็นที่แตกต่างสำหรับยานพาหนะ เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง"  "Making a difference with vehicle visibility: ensuring night time road safety."
  เพื่อการค้นหาแนวทางการสร้างความปลอดภัยในการเดินทางให้กับพนักงานขับรถ รวมไปถึงรถบรรทุก และยานพาหนะ ซึ่งเป็นทรัพยากรและสินทรัพย์ที่มีค่ายิ่งขององค์กรท่าน โดยท่านจะสามารถพบข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่อง

  • สถิติต่างๆที่เกี่ยวข้องความปลอดภัยทางถนน
  • ข้อกำหนดและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการใช้วัสดุเพื่อการมองเห็นยานพาหนะได้ดียิ่งขึ้น
  • แผ่นสะท้อนแสงแบบต่างๆและข้อเสนอแนะการนำไปใช้

   

  ดาวน์โหลดข้อมูล

 • กรุณากรอกข้อมูลให้ครบทุกช่อง ยกเว้นช่องที่ระบุว่าเป็นทางเลือก

 •  
 • นโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา เพื่อส่งข้อมูลการสื่อสารต่างๆ ซึ่งอาจรวมถึงโปรโมชั่น ข้อมูลผลิตภัณฑ์ และข้อเสนอบริการ โปรดทราบว่าข้อมูลนี้อาจจัดเก็บไว้ในสหรัฐอเมริกา หากคุณไม่ยินยอมให้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในลักษณะนี้ โปรดอย่าใช้ระบบนี้

 • ส่ง