1. ไทย
  2. ความปลอดภัย
  3. อาชีวอนามัยและความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน
  4. อุปกรณ์ปกป้องระบบทางเดินหายใจ
  5. การประยุกต์ใช้งานอุปกรณ์ปกป้องระบบทางเดินหายใจและอันตรายต่าง ๆ
อุปกรณ์ปกป้องระบบทางเดินหายใจ

การประยุกต์ใช้งานอุปกรณ์ปกป้องระบบทางเดินหายใจและอันตรายต่าง ๆ

การใช้งานอุปกรณ์ปกป้องระบบทางเดินหายใจทุกครั้งมีความท้าทายและอันตรายเฉพาะตัว นั่นคือเหตุผลที่หน้ากากกรองอากาศ 3M™ ออกแบบมาให้มีคุณสมบัติที่จะตอบสนองต่อความต้องการของอุตสาหกรรมและการใช้งานเฉพาะของคุณ โดยให้การป้องกันอนุภาค, ก๊าซและไอระเหย, ไอระเหยจากสารอินทรีย์ และกลิ่นรบกวนในระดับเดือดร้อนรำคาญ

อันตรายต่าง ๆ

รูปแบบพื้นหลังสีส้ม
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วย

มีคำถาม? ติดต่อกับผู้เชี่ยวชาญด้านการปกป้องระบบทางเดินหายใจของเรา

ถามคำถามของคุณกับเรา

ลักษณะงาน

  • หน้ากากกรองอากาศของเราสามารถช่วยปกป้องผู้ปฏิบัติงานของคุณที่ต้องจัดการกับอนุภาคโมเลกุลขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่ ตลอดจนการสัมผัสกับสารตัวทำละลาย กรด และสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย

  • ไม่ว่าคุณจะกำลังเชื่อม เจียรและตกแต่ง หรือทาสี ตลอดจนงานขึ้นรูปและเคลือบผิว ผลิตภัณฑ์ปกป้องระบบทางเดินหายใจของเราก็สามารถช่วยให้คุณตอบสนองความต้องการ PEL (ค่าขีดจำกัดการรับสัมผัสทางอาชีวอนามัย) ของคุณได้อย่างสะดวกสบายและมีสไตล์

  • ค้นหาผลิตภัณฑ์ปกป้องระบบทางเดินหายใจและทรัพยากรที่คุณต้องการเพื่อช่วยจัดการสถานการณ์อันตรายที่คุณต้องเผชิญ ค้นหาข้อมูลอุปกรณ์ปกป้องระบบทางเดินหายใจเพื่อช่วยคุณในการจัดการผู้ป่วยที่ได้รับการยืนยันว่าติดเชื้อหรือ PUI, การรักษาผู้ป่วยที่ได้รับสารพิษ หรือการเตรียมความพร้อมในกรณีฉุกเฉิน

  • การสำรวจอันตรายจากพื้นที่เก็บขยะของโครงการก่อสร้างของคุณอาจเป็นเรื่องยากจนรับไม่ไหว โดยเฉพาะเมื่อคุณพยายามป้องกันอันตรายจากสิ่งที่แตกต่างกันหลายประเภท หน้ากากกรองอากาศของเรามีหลากหลายสไตล์ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการ ADF ที่แตกต่างกันและใช้ร่วมกับอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยอื่น ๆ ที่คุณต้องการได้

Image of three different workers wearing three different types of respiratory protection