อุปกรณ์ปกป้องระบบทางเดินหายใจ

แบบสอบถามการประเมินทางการแพทย์ของหน้ากากกรองอากาศของ OSHA

 • Man in warehouse on laptop completing an online medical evaluation

  3M ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับนายจ้างในการขอรับการประเมินทางการแพทย์ให้กับผู้สวมใส่หน้ากากกรองอากาศตามที่กำหนดโดยมาตรฐานการปกป้องระบบทางเดินหายใจของ OSHA, 29 CFR 1910.134 พร้อมแบบสอบถามการประเมินทางการแพทย์ของหน้ากากกรองอากาศ OSHA

  การประเมินออนไลน์ช่วยให้คุณได้รับ:

  ความสะดวก
  การประเมินใช้ได้กับหน้ากากกรองอากาศทุกยี่ห้อและทุกประเภท

  ความเร็วและประสิทธิภาพ
  ผู้ปฏิบัติงานส่วนใหญ่ไม่ต้องออกจากที่ทำงาน ผู้ปฏิบัติงานและนายจ้างจะได้รับแจ้งผลทันที จดหมายรับรองจะถูกส่งทางอิเล็กทรอนิกส์หรือโทรสารไปยังนายจ้าง

  ความสม่ำเสมอและคุณภาพ
  ผู้ปฏิบัติงานทุกคนจะได้รับการประเมินโดยใช้แบบสอบถามทางการแพทย์ในการสวมหน้ากากกรองอากาศOSHA แบบเดียวกัน 3M จัดทำบันทึกสถานะการอนุญาตของผู้ปฏิบัติงาน และแพทย์ด้านอาชีวเวชศาสตร์ที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการจะทำการทบทวนและให้คำแนะนำสำหรับการทดสอบทางการแพทย์เพิ่มเติมหากจำเป็น


การประเมินทางการแพทย์เกี่ยวกับหน้ากากกรองอากาศออนไลน์

 • ลูกค้าใหม่

  รับฟรีการประเมิน 2 ครั้ง! เริ่มต้นวันนี้!

  ลงทะเบียน แล้วตอบแบบสอบถามประเมินผลทางการแพทย์เกี่ยวกับหน้ากากกรองอากาศ OSHA จากนั้นรับผลทันทีด้วยบริการประเมินผลทางการแพทย์เกี่ยวกับหน้ากากกรองอากาศออนไลน์ของ 3M มีค่าใช้จ่ายเพียง 29 ดอลลาร์ต่อคนโดยไม่มีคำสั่งซื้อขั้นต่ำหรือค่าใช้จ่ายแฝง ข้อเสนอระยะเวลาจำกัด บัญชีที่ใช้งานครั้งแรกสามารถรับการประเมิน 2 ครั้งโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพื่อให้คุณเห็นว่าสะดวกเพียงใด!

 • ลูกค้าเดิม

  แบบสอบถามการประเมินทางการแพทย์เกี่ยวกับหน้ากากกรองอากาศของ OSHA ที่ใช้งานง่ายนี้จะช่วยกำหนดระดับการได้รับการอนุมัติของผู้ปฏิบัติงานสำหรับการใช้หน้ากากกรองอากาศแบบเฉพาะในสภาพการทำงานของคุณ สามารถทำให้เสร็จได้ภายใน 15-20 นาทีโดยใช้คอมพิวเตอร์เครื่องใดก็ได้ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต และเปิดให้บริการทุกวัน ทุกเวลา เพื่อให้เหมาะสมกับตารางเวลาของผู้ปฏิบัติงานของคุณ สามารถใช้หน้ากากกรองอากาศยี่ห้อใดก็ได้ คุณจะได้รับการแจ้งเตือนการอนุมัติแบบทันที รวมถึงการเก็บบันทึกออนไลน์เพื่อติดตามสถานะผู้ปฏิบัติงาน 


3M Online Respirator Medical Evaluation