ผลิตภัณฑ์สำหรับการยึดติดและการประกอบ
webLoaded = "false" Loadclientside=No
กาวสำหรับยึดติดวัสดุต่างชนิด

ความหลากหลายของวัสดุที่ใช้ยึดติด

เพิ่มทางเลือกในการออกแบบโดยใช้กาวให้ถูกชนิดเพื่อยึดติดวัสดุต่างชนิดกันอย่างไร้รอยต่อ

สอบถามผู้เชี่ยวชาญของ 3M
webLoaded = "false" Loadclientside=No

ปัจจัยที่ต้องพิจารณาเมื่อเลือกใช้กาว

เมื่อต้องยึดติดวัสดุต่างชนิดกัน เทปและกาวของ 3M สามารถช่วยแก้ปัญหาท้าทายในงานออกแบบที่พบอยู่เป็นประจำได้ ไม่ว่าจะเป็น

1. การโค้งงอผิดรูปของพื้นผิว โดยเฉพาะวัสดุที่บาง

2. ขั้นตอนที่น่าเบื่อหน่าย เช่น การขัดผิวและขัดเงา

3. ความล้าของจุดต่อรวมกันอยู่ที่จุดเดียว

การใช้กาวให้เหมาะกับลักษณะงานจะทำให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดและกระบวนการทำงานมีประสิทธิภาพ คุณสามารถเลือกได้ง่ายๆ โดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 1: ระบุประเภทการใช้งาน

เลือกประเภทของกาวและเทปที่จะใช้โดยดูจากรูปร่างบริเวณจุดต่อ

ขั้นตอนที่ 2: ระบุวัสดุที่จะใช้ยึดติด

คำนึงถึงพลังงานพื้นผิวและผิวสัมผัสของวัสดุฐานแต่ละชนิด

ขั้นตอนที่ 3: ระบุขั้นตอนสำหรับการผลิต

ขั้นตอนการผลิตจะมีผลกับอัตราความแข็งแรงของกาวและวิธีใช้งาน

ขั้นตอนที่ 4: ระบุสภาพแวดล้อมที่จะนำผลิตภัณฑ์ไปใช้จริง

เลือกกาวและเทปที่เหมาะกับสภาพแวดล้อมที่จะนำไปใช้งานจริง


webLoaded = "false"

มารู้จักกับวัสดุและพลังงานพื้นผิวแบบต่างๆ

 • โลหะ

  การเติมเต็มช่องว่างและการแยกตัวของวัสดุคือสิ่งที่ต้องคำนึงถึงในการยึดติดโลหะ เทปและกาวจะเพิ่มพื้นที่ผิวสัมผัสเพื่อการยึดติดที่แข็งแรงยิ่งขึ้น นอกจากนี้ โลหะมีพลังงานพื้นผิวสูงจึงยึดติดกับวัสดุอื่นได้ง่าย

 • วัสดุทั่วไป

  แก้ว ไม้ และเซรามิกสามารถยึดติดได้ง่ายเนื่องจากมีพลังงานพื้นผิวปานกลาง เมื่อนำไปติดกับวัสดุชนิดอื่น เทปและกาวของ 3M จะปรับสภาพตามพลังงานพื้นผิวที่หลากหลายเพื่อให้การยึดติดที่คงทน

 • พลาสติกวิศวกรรม

  เป็นพลาสติกที่โดยทั่วไปมีความแข็งแรง เนื้อแข็ง และใช้งานได้ดีที่อุณหภูมิสูง และจะต้องใช้เทปหรือกาวอุตสาหกรรมที่ทนต่ออุณหภูมิและตัวทำละลายเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด

 • พลาสติก LSE

  พลาสติกที่มีพลังงานพื้นผิวต่ำ (LSE) จะเกิดการกระจายของกาวได้ยาก ซึ่งทำให้การเลือกประเภทของกาวมีความสำคัญอย่างยิ่ง 3M ได้พัฒนากาวพลาสติกที่ใช้สำหรับยึดติดวัสดุเหล่านี้โดยเฉพาะ


webLoaded = "false"

ยึดติดคงทนโดยไม่ต้องใช้สกรูและหมุด

 • ยึดติดอย่างแข็งแรงเมื่อใช้โซลูชั่นการยึดติดของ 3M ที่เหมาะกับงานของคุณ มาดูว่าโซลูชั่นเหล่านี้ช่วยให้ขั้นตอนการประกอบเป็นไปอย่างราบรื่นและทำให้รูปลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายดีขึ้นได้อย่างไร


webLoaded = "false"

การใช้โซลูชั่นการยึดติดและการประกอบของ 3M เพื่อยึดติดวัสดุฐานต่างชนิดกัน

 • กาวโครงสร้างของ 3M สามารถทนต่อแรงเค้นได้ในการใช้งานที่หนักหน่วง

   

 • การยึดติดวัสดุต่างชนิดโดยใช้กาวที่ต้องการแรงกด


ไซต์อื่น ๆ ของ 3เอ็ม:
ร้านค้า 3เอ็ม
ติดตามเรา
เปลี่ยนประเทศ
ประเทศไทย - ไทย