3M Science of Safety Innovative Technologies

นวัตกรรมเทคโนโลยี

นวัตกรรมคือหัวใจของสิ่งที่เราทำ เรามุ่งมั่นสร้างสรรค์วิธีที่จะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานของคุณได้รับการปกป้องและปลอดภัย

นวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับตัวคุณ

 • บางคนใช้คำนี้อย่างหลวมๆ เพื่อสร้างจุดสนใจ แต่สำหรับเราแล้ว สิ่งนี้คือวิธีที่เราดำเนินการเพื่อช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานของคุณทั้งปลอดภัยและสะดวกสบาย เราทราบดีว่านวัตกรรมด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่เป็นที่ปฏิวัติวงการส่วนใหญ่นั้นไม่ได้เกิดขึ้นใน “สุญญากาศ” หากแต่ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมแรง

  ด้วยเหตุนี้ นวัตกรรมด้านความปลอดภัยของ 3M จึงอาศัยการมีส่วนร่วมจากคุณมายาวนานหลายทศวรรษ ไม่ว่าจะเป็นเจ้าของธุรกิจ ผู้จัดการความปลอดภัย และ/หรือผู้ปฏิบัติงานในภาคสนาม เราทำงานร่วมกับคุณเพื่อระบุและทำความเข้าใจถึงจุดที่เป็นปัญหาเกี่ยวกับอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE) ของคุณ ซึ่งบ่อยครั้งก็รวมถึงการได้รับบาดเจ็บด้วย จากนั้นเราจะอาศัยแหล่งข้อมูลระดับโลก เครือข่ายผู้เชี่ยวชาญการวิจัยอันกว้างขวาง และเทคโนโลยีหลักมากมายหลายประเภทของเรา เพื่อนำไปสู่การสร้างทางแก้ปัญหาที่ดียิ่งขึ้น

  และด้วยเครือข่ายห้องทดลองและโรงงานผลิตมากมายทั่วโลกของเรา เราจึงสามารถสร้างผลิตภัณฑ์ที่สามารถช่วยคุณในการแก้ไขปัญหาด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยของคุณโดยเฉพาะทั้งในระดับท้องถิ่นหรือระดับภูมิภาค พนักงานของคุณจึงปลอดภัยและสะดวกสบาย อีกทั้งยังสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบได้อยู่เสมอ

ประวัติความก้าวหน้าด้านวิทยาการความปลอดภัย

3M Science of Safety - 45 Years

การพัฒนาเทคโนโลยีความปลอดภัยที่ดียิ่งขึ้น

 • 3M Science of Safety Innovation

  เราทราบดีว่าไอเดียมักจะเกิดขึ้นจากแหล่งต่างๆ ที่หลากหลาย เราจึงมุ่งเน้นเสาะหาการพัฒนาเทคโนโลยีความปลอดภัยที่ดียิ่งขึ้นจากภายนอกด้วยเช่นกัน โดยการดำเนินการในวงกว้างตรงจุดนี้นั้นอยู่ในรูปของหน่วยงานวิจัยระดับองค์กรมากมายหลายหน่วยงานของเรา ที่ต่างจับตาดูแนวโน้มความก้าวหน้าต่างๆ ทางเทคโนโลยีที่เราอาจสามารถนำมาปรับใช้เข้ากับความสามารถและผลิตภัณฑ์ของ 3M ได้ นอกจากนี้ เรายังให้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นนำและกลุ่มวิจัยเทคโนโลยีจากภายนอก เพื่อสนับสนุนและพัฒนาแพลตฟอร์มเทคโนโลยีมากมายหลายประเภทที่เราสามารถถ่ายทอดนำมาใช้กัในชีวิตจริงได้

  ท้ายที่สุดแล้ว แรงผลักดันสำหรับนวัตกรรมของเรา คือความสามารถในการค้นหาความเชื่อมโยงระหว่างเทคโนโลยีกับอันตรายต่างๆ ที่ผู้ปฏิบัติงานต้องประสบอยู่ทุกวัน ทั้งความเชื่อมโยงที่จำเป็นและที่ไม่ได้พบเห็นอยู่ทั่วไป 

  ตัวอย่างเช่น เมื่อกว่าสี่ทศวรรษที่แล้วในปี 1972 3M ได้ระบุถึงความจำเป็นในการใช้หน้ากากกรองอากาศแบบเรียบง่ายที่มีประสิทธิภาพ เพื่อช่วยลดการสูดหายใจรับอนุภาคในอากาศบางชนิด ต่อมา เราก็ได้พัฒนาหน้ากากกรองอากาศแบบมีตัวกรองที่ได้รับการรับรองโดย NIOSH เป็นครั้งแรก การเปิดตัวอุปกรณ์นี้ไม่เพียงแต่เป็นการสร้าง อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE)หมวดหมู่ แต่ยังเป็นตัวจุดประกายที่ก่อให้เกิดนวัตกรรมสำหรับผู้ปฏิบัติงานอื่นๆ อีกมากมายในอีกหลายทศวรรษต่อมา

ลงมือปฏิบัติ

ความก้าวหน้าทางวิทยาการความปลอดภัยเป็นผลมาจากการสำรวจโอกาสใหม่ๆ ในการสร้างสรรค์โซลูชั่นที่ช่วยให้คุณสามารถดูแลให้ผู้ปฏิบัติงานมีสุขอนามัยและปลอดภัย พูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญจาก 3M ในวันนี้เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับนวัตกรรมด้าน PPE ล่าสุดของเรา และดูวิธีที่นวัตกรรมเหล่านี้จะสามารถช่วยให้คุณสามารถดูแลผู้ปฏิบัติงานของคุณให้มีสุขอนามัยและมีความปลอดภัย