3M Science of Safety Quality Products

คุณภาพของสินค้า

ปัจจัยที่สำคัญที่สุดในการคิดค้นอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE) ของเราคือคุณผู้เป็นลูกค้าของเรา ผลิตภัณฑ์ที่เราได้สร้างขึ้นหลายประเภทนั้นเป็นผลมาจากความต้องการของลูกค้า และข้อมูลเชิงลึกจากผู้ปฏิบัติงานที่เป็นผู้สวมใส่

แก้ปัญหาด้านความปลอดภัยเฉพาะสำหรับคุณ

 • 3M Science of Safety Quality Products

  ใครก็ตามที่จำเป็นต้องสวมใส่อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE) ต่างทราบดีว่าอุปกรณ์เหล่านี้ไม่เหมือนกับผลิตภัณฑ์ในหมวดหมู่อื่นๆ ผู้ปฏิบัติงานต่างมีความคิดเห็นอย่างชัดเจนต่อรูปลักษณ์ ความรู้สึก และการใช้งานของอุปกรณ์ ไม่ว่าจะเป็นที่อุดหูป้องกันการได้ยินที่มีขนาดเล็ก ไปจนถึงชุดนิรภัยป้องกันการตกแบบเต็มตัว หากอุปกรณ์เหล่านี้ไม่ผ่านมาตรฐานส่วนบุคคลของผู้ใช้ ผู้ใช้ก็มักจะมองหาผลิตภัณฑ์อื่นที่ตอบโจทย์ได้ดีกว่า อย่างไรก็ดี สินค้าด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยก็มีสิ่งหนึ่งที่แตกต่างจากผลิตภัณฑ์ประเภทอื่นๆ อย่างเห็นได้ชัด ซึ่งก็คือ คุณต้องอาศัยอุปกรณ์เหล่านี้ในการปกป้องผู้ปฏิบัติงานและตัวคุณเองทุกๆ วัน ซึ่งก็เป็นคุณค่าที่ไม่สามารถประเมินได้

  ด้วยเหตุนี้ กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของ 3M จึงมีความเข้มงวดเป็นอย่างยิ่ง เราดำเนินการโดยอาศัยขั้นตอนที่มีการตัดสินใจในหลายๆ ขั้น (Stage-Gate) ที่ประกอบด้วยประสิทธิภาพการใช้งานของผลิตภัณฑ์ ข้อกำหนดด้านคุณภาพทั้งในด้านผลิตภัณฑ์และการผลิต รวมถึงแผนการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในขณะที่ขยายกำลังการผลิตและเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่

  แต่ละขั้นตอนเหล่านี้ช่วยให้เราสามารถพัฒนาการทดสอบและออกแผนมาตรการรองรับการวัดผลด้านคุณภาพและการผลิตได้ ในบางครั้งที่เราพัฒนาเทคโนโลยีที่เป็นการปฏิวัติวงการโดยไม่มีสิ่งที่สามารถทดสอบเทียบเคียงได้ เราก็จะพัฒนาวิธีการทดสอบใหม่ทั้งระบบในห้องทดลองของเรา

  อย่างไรก็ดี คุณภาพก็ไม่ได้มาจากกระบวนการมากมายแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่ยังมาจากสิทธิบัตรหลายพันฉบับและเทคโนโลยีหลักที่ครอบคลุมเรื่องวัสดุ กระบวนการ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญในการใช้งานอีกด้วย ด้วยนวัตกรรมเหล่านี้ เราจึงสามารถสร้างผลิตภัณฑ์ที่ช่วยให้นายจ้างสามารถแก้ปัญหาด้านความปลอดภัยที่ไม่เหมือนใคร ด้วยวิธีที่เราเชื่อว่าเราสามารถทำได้แตกต่างจากผู้อื่น

3M Science of Safety Table of Technologies

สิ่งที่สำคัญที่สุดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเรา นั่นคือคุณ

 • 3M Quality Products

  สุดท้ายนี้ ปัจจัยที่น่าจะสำคัญที่สุดที่ส่งผลต่อคุณภาพของโซลูชั่น PPE เพื่อความปลอดภัยของเราคือ คุณ ผู้เป็นลูกค้าของเรา เนื่องจากผลิตภัณฑ์ที่เราได้สร้างขึ้นหลายประเภทนั้นล้วนเป็นผลมาจากความต้องการของลูกค้า และข้อมูลเชิงลึกจากผู้ปฏิบัติงานที่เป็นผู้สวมใส่ เราให้คุณมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาเพื่อให้มั่นใจว่าเรานั้นทราบถึงและมีโอกาสในการสำรวจรายละเอียดต่างๆ ที่สำคัญสำหรับคุณ

  การดำเนินการในลักษณะนี้ได้ส่งผลให้เราสามารถผสมผสานและคิดค้นโซลูชั่นที่สร้างความก้าวหน้าให้กับวิธีที่บริษัทต่างๆ ใช้ในการจัดการกับปัญหาด้านสุขอนามัยและความปลอดภัย ตัวอย่างเช่น 3M เป็นผู้นำในการพัฒนาแนวคิดเรื่องการทดสอบความพอดีสำหรับการปกป้องการได้ยิน แม้ว่าผู้กำหนดกฎระเบียบจะไม่ได้กำหนดข้อกำหนดตรงส่วนนี้ แต่การทดสอบความกระชับของอุปกรณ์ปกป้องการได้ยินก็ได้รับการยอมรับว่าเป็นวิธีการปฏิบัติที่ดีที่สุดในอุตสาหกรรม

  นอกเหนือจากตัวอย่างใดๆ โดยเฉพาะแล้ว ผลลัพธ์จากการดำเนินงานในลักษณะนี้ก็เป็นที่ประจักษ์แล้วด้วยตนเอง 3M มีผลิตภัณฑ์ PPE หลายหมวดหมู่ที่เป็นที่รู้จักและได้รับความเชื่อถือ และมีประวัติการริเริ่มใช้เทคโนโลยีที่มีส่วนพลิกโฉมอุตสาหกรรม แต่เราก็ไม่นิ่งนอนใจ เพราะเราทราบดีว่าจะยังคงมีงานที่ต้องทำและจุดที่ปรับปรุงได้อยู่เสมอ เนื่องจากความต้องการต่างเปลี่ยนแปลงไปและวิทยาการก็มีความก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น

  ความก้าวหน้าทางวิทยาการความปลอดภัยสำหรับสถานที่ทำงานของคุณจึงเป็นผลมาจากการใช้อุปกรณ์ PPE ที่มีคุณภาพและน่าเชื่อถือตลอดการใช้งานหลายปี ในขณะที่เปิดรับโอกาสใหม่ๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อตัวคุณและผู้ปฏิบัติงานของคุณด้วย

ลงมือปฏิบัติ

ร่วมแบ่งปันข้อกำหนดด้าน PPE ของคุณกับเรา และหารือเกี่ยวกับความต้องการด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานของคุณในเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ