3M Science of Safety Regulatory Knowledge

ความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบ

3M มุ่งมั่นช่วยเหลือให้ธุรกิจของคุณสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับด้านความปลอดภัยในประเทศไทย

ร่วมงานกับทีมงานระดับโลกของเรา

  • มาตรฐานตามกฎระเบียบมักจะเป็นแรงผลักดันให้เกิดการพัฒนาด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยในอุตสาหกรรมทั่วโลก ในขณะที่เทคโนโลยี การใช้งาน และสถานที่ทำงานต่างมีพัฒนาการมากยิ่งขึ้น มาตรฐานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ก็ได้รับการปรับปรุงและพัฒนาอยู่เสมอด้วยเช่นกัน

    กระบวนการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในลักษณะนี้มักจะเป็นความท้าทายอย่างใหญ่หลวงทั้งสำหรับธุรกิจขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นผู้จัดการด้านความปลอดภัยที่เพิ่งเข้ารับตำแหน่งหรือเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนี้มายาวนาน การปรับปรุงมาตรฐานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องก็ต้องอาศัยเวลาและทรัพยากรจำนวนมากในการทำความเข้าใจวิธีการปฏิบัติตาม รวมถึงการถ่ายทอดข้อมูลอย่างเหมาะสมให้แก่เพื่อนร่วมงาน ตลอดจนการเปลี่ยนแปลง ของอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE)และสถานที่ปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม สิ่งเหล่านี้ล้วนแต่มีความยุ่งยากจนหลายคนพบว่าการติดตามข้อมูลล่าสุดนั้นทำได้ยาก ซึ่งยังไม่รวมถึงการเตรียมการรับมือการปรับปรุงที่กำลังจะบังคับใช้      

    ด้วยเหตุนี้ บริษัทหลายแห่งจึงต่างขอความช่วยเหลือจาก 3M ในเรื่องกฎระเบียบข้อบังคับ เรามีทีมงานระดับโลกที่ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยโดยเฉพาะ ซึ่งมีหน้าที่รับทราบมาตรฐานในท้องถิ่นที่มีอยู่ รวมถึงผลกระทบจากมาตรฐานที่มีต่อการออกแบบและการใช้งานอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) ทีมนี้ยังมีหน้าที่ตรวจสอบติดตามข่าวสารล่าสุดหรือมาตรฐานใหม่ๆ ในแต่ละภูมิภาคทั่วโลกด้วยเช่นกัน

3M Map of Global Operations

ทีมการปฏิบัติตามกฎระเบียบสากลของเรา สามารถช่วยคุณได้อย่างไร

  • ในการดำเนินงานในระดับใหญ่นั้น เราได้ช่วยเหลือบริษัทข้ามชาติในการสอดส่องกฎระเบียบที่แตกต่างกันในแต่ละประเทศที่ส่งผลต่อธุรกิจของบริษัท การดำเนินงานนี้จึงช่วยให้แม้แต่บริษัทที่ปฏิบัติงานในหลายประเทศทั่วทั้งยุโรปมีแหล่งข้อมูลที่สามารถช่วยให้บริษัทสามารถจัดการกับปัญหาต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งบางประเทศอาจมีระดับข้อกำหนดด้านการป้องกันแตกต่างกันไป

    ท้ายที่สุดแล้ว นอกเหนือจากการทำงานเพื่อช่วยให้คุณประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายแล้ว ความช่วยเหลือจากเรายังจะช่วยให้คุณมั่นใจได้ว่าผู้ปฏิบัติงานของคุณจะได้รับการปกป้องอย่างเหมาะสมต่อไปในอนาคต ไม่ว่าจะปฏิบัติงานในที่ใด

แต่เราก็ไม่ได้หยุดแต่เพียงเท่านี้

  • เรามีองค์ความรู้เชิงปฏิบัติในชีวิตจริงและประสบการณ์ในการใช้งานมากมาย อันเนื่องมาจากทีมงานของเราได้ใช้เวลาจำนวนมากในภาคสนาม เพื่อทำงานร่วมกับลูกค้าของเราโดยตรงเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยของลูกค้าให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งเราก็ถ่ายทอดข้อมูลและความรู้ในเรื่องนี้ให้กับชุมชนผู้ปฏิบัติงานด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยทั่วโลกอยู่เสมอ ด้วยเหตุนี้ เราจึงเป็นสมาชิกขององค์กรกำหนดมาตรฐานสุขอนามัยและความปลอดภัยมากมายทั่วโลก โดยได้เข้าร่วมการทำประชาพิจารณ์ และได้มีส่วนช่วยเหลือในการแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับวิทยาการเบื้องหลังมาตรฐานต่างๆ สำหรับ ANSI, NFPA, NIOSH, OSHA, ISEA, ISRP และ ISO อันที่จริงแล้ว ทีมงานด้านกฎระเบียบของ 3M หลายทีมนั้นก็มีหน้าที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคสำหรับ ISO ในประเทศของตน ซึ่งการศึกษาวิจัยของเราก็ได้มีส่วนให้คำแนะนำต่อการกำหนดมาตรฐานเหล่านี้ด้วย

ลงมือปฏิบัติ

ด้วยหน่วยงานในเกือบ 70 ประเทศทั่วโลก และความมุ่งมั่นในการให้คำปรึกษาด้านการปฏิบัติตามมาตรฐานด้านความปลอดภัยในท้องถิ่น 3M จึงสามารถช่วยให้คุณเข้าใจถึงวิทยาการความปลอดภัยผ่านทางองค์ความรู้ด้านกฎระเบียบอันครบครัน และช่วยให้คุณสามารถแก้ไขปัญหาความท้าทายด้านความปลอดภัยในปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ติดต่อเราในวันนี้เพื่อพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญของ 3M ในท้องถิ่นเกี่ยวกับปัญหาเรื่องกฎระเบียบ