• การมีเป้าหมายร่วมกัน คือ การพัฒนาทุกชีวิต

  การมีเป้าหมายร่วมกัน คือ การพัฒนาทุกชีวิต

  ดูเป้าหมายที่ 3เอ็ม ได้กำหนดไว้ในอีก 10 ปีข้างหน้าในการพัฒนาธุรกิจของเรา โลกของเรา และทุกชีวิต

  การมีเป้าหมายร่วมกัน คือ การพัฒนาทุกชีวิต

  ดูเป้าหมายที่ 3เอ็ม ได้กำหนดไว้ในอีก 10 ปีข้างหน้าในการพัฒนาธุรกิจของเรา โลกของเรา และทุกชีวิต

  การมีเป้าหมายร่วมกัน คือ การพัฒนาทุกชีวิต

  ดูเป้าหมายที่ 3เอ็ม ได้กำหนดไว้ในอีก 10 ปีข้างหน้าในการพัฒนาธุรกิจของเรา โลกของเรา และทุกชีวิต

  • ‬การจัดตั้งเป้าหมายเพื่อขับเคลื่อนกระบวนการสร้างความยั่งยืน ไม่ใช่เรื่องใหม่สำหรับ 3เอ็ม เราได้จัดตั้งเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมทั่วโลกมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1990 ส่วนหนึ่งที่ชัดเจนในประวัติของบริษัท คือ เป้าหมายเหล่านี้ช่วยลดผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมของเราเองลงอย่างมากและทำให้เราเป็นผู้นำด้านการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ในการพัฒนาไปข้างหน้า เราภูมิใจที่ได้ขยายไปมากกว่าธุรกิจของเราเอง โดยการให้ความสำคัญมากขึ้นต่อการสนับสนุนเป้าหมายด้านความยั่งยืนและความต้องการของลูกค้าและชุมชน

   ความมุ่งมั่นที่เราร่วมกันทำงานคือการตระหนักว่าโลกที่ทุกชีวิตอยู่พัฒนาขึ้น มีทรัพยากรธรรมชาติที่ไว้วางใจได้ ผู้คนทุกที่ได้เข้าถึงการศึกษาและโอกาส และชุมชนปลอดภัย มีสุขอนามัยที่ดี เชื่อมโยงกันและเจริญรุ่งเรือง

   เราวางกรอบเป้าหมายและแผนการของเราในอีก 10 ปีข้างหน้าเกี่ยวกับปัญหาระดับโลกที่มีร่วมกันไปจนถึงการตระหนักถึงโลกในอนาคต ด้วยการมองเห็นคุณค่าของการเชื่อมโยงระหว่างกันและความมุ่งมั่นที่เรามีร่วมกันรวมถึงผลกระทบที่มีต่อปัญหามากมาย เราได้จัดระเบียบความพยายามของเราตามปัญหาหลักที่แต่ละเป้าหมายต้องดำเนินการเพื่อแก้ปัญหาเหล่านั้น แม้ไม่ได้กล่าวไว้ เป้าหมายทั้งหมดเป็นเป้าหมายระดับโลก มีบรรทัดฐานในปี 2015 และสิ้นสุดในปี 2025 เป้าหมายสองสามประการของเป้าหมายปี ค.ศ. 2025 ได้แก่

   • ลงทุนเพื่อพัฒนาวัสดุและผลิตภัณฑ์ที่ยั่งยืนมากขึ้นเพื่อช่วยให้ลูกค้าของเราบรรลุเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมของตนเอง
   • เข้าไปมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ร้อยเปอร์เซ็นต์ในชุมชนที่ขาดแคลนน้ำหรือมีน้ำไม่เพียงพอต่อความต้องการ ซึ่งผู้ผลิตอย่าง 3เอ็ม ใช้วิธีการที่ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ำ
   • เพิ่มการใช้พลังงานทดแทนเป็น 25% ของการใช้ไฟฟ้าทั้งหมด
   • ช่วยลูกค้าของเราลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยลดการปล่อยปริมาณก๊าซเรือนกระจก 250 ล้านตันจากการใช้ผลิตภัณฑ์ 3เอ็ม
   • จัดการฝึกอบรมแก่บุคคล 5 ล้านคนทั่วโลกในเรื่องความปลอดภัยของพนักงานและผู้ป่วย
   • เพิ่มวิธีการจัดหาบุคลากรที่มีศักยภาพที่หลากหลายในฝ่ายบริหารเป็นสองเท่าเพื่อสร้างความหลากหลายของพนักงาน
ไซต์อื่น ๆ ของ 3เอ็ม:
ร้านค้า 3เอ็ม
ติดตามเรา
แบรนด์ที่อยู่ในรายการด้านบนจะเป็นเครื่องหมายการค้าของ 3เอ็ม
เปลี่ยนประเทศ
ประเทศไทย - ไทย