เทปและกาวอุตสาหกรรม 3M สำหรับการยึดติดและการประกอบ

การจำแนกประเภทพลังงานผิว

คุณทราบหรือไม่ว่าพลังงานพื้นผิวของวัสดุมีหน่วยเป็นดายน์ต่อเซนติเมตร... นอกจากนั้น พลังงานพื้นผิวของวัสดุสามารถแบ่งประเภทออกเป็นสามช่วงได้แก่ พลังงานพื้นผิวสูง, ปานกลาง และต่ำ

 • พลังงานพื้นผิวสูง

  โมเลกุลบนพื้นผิวยึดติดกันแน่นและพร้อมจะยึดติดกับโมเลกุลของเหลวด้วย มีผลให้วัสดุดังกล่าวสามารถทากาวให้ทั่วพื้นผิวได้ง่าย และทำให้ยึดติดได้ง่าย วัสดุพลังงานพื้นผิวสูงมีพลังงานพื้นผิวตั้งแต่ 100 หรือ 1000 ดายน์/เซนติเมตร ได้แก่ โลหะและแก้ว

พลังงานพื้นผิวปานกลาง

 • ทุกสิ่งล้วนมีความสัมพันธ์ต่อกัน พลังงานพื้นผิวปานกลางคือคุณสมบัติตรงกลางระหว่างการกระจายตัวออกทั่วบนพื้นผิวได้ดีกับการเกิดเป็นหยดน้ำทรงกลมสมบูณ์ วัสดุเหล่านี้ส่วนมากจะมีพลังงานพื้นผิว 36 ดายน์/เซนติเมตร ไปจนถึง 300 ดายน์/เซนติเมตร พลาสติกวิศวกรรมจะมีพลังงานพื้นผิวในช่วงนี้ คล้ายคลึงกับวัสดุธรรมชาติเช่น ไม้, หิน หรือคอนกรีต


พลังงานพื้นผิวต่ำ

 • โมเลกุลบนพื้นผิววัสดุที่มีพลังงานพื้นผิวต่ำจะไม่ทำปฏิกิริยากับอะไรเลย มีแรงดึงดูดโมเลกุลน้อย รวมไปถึงโมเลกุลกาวด้วย วัสดุที่มีพลังงานผิวต่ำกว่า 36 ดายน์/เซนติเมตร ถือว่ามีพลังงานพื้นผิวต่ำและยากแก่การยึดติดเข้าด้วยกัน วัสดุเหล่านี้รวมไปถึงพลาสติกโพลิโอเลฟิน เช่น โพลีโพรพีลีนและโพลีเอทิลีน หรือพื้นผิวที่มี “สารเคลือบเพื่อให้ลื่น” อาทิเช่น พอลิเตตระฟลูออโรเอทิลีน (PTFE)

พลาสติก

 • พลาสติกพลังงานพื้นผิวต่ำ

  พลาสติก LSE จะมีความนิ่ม, มีความหนาแน่นต่ำ และจุดหลอมเหลวต่ำ วัสดุที่มีพลังงานพื้นผิวต่ำจะติดกันเองและไม่ยึดติดกับของเหลว ทำให้ยากต่อการยึดติดวัสดุ 3M จึงได้มีการออกแบบกาวที่ทำงานได้บนพื้นผิวดังกล่าว แต่จะมีกลุ่มสินค้าเฉพาะสำหรับการยึดติดประเภทนี้

 • พลาสติกวิศวกรรม

  พลาสติกวิศวกรรมพบได้ทั่วไปในการอุตสาหกรรมการผลิต มีต้นทุนต่ำ, แข็งแรงและคงทน, อีกทั้งยังมีน้ำหนักที่เบาและง่ายต่อการหล่อแบบเป็นรูปทรงที่มีความซับซ้อนเพื่อให้ตรงกับความต้องการเฉพาะ พลาสติกวิศวกรรมง่ายต่อการยึดติดด้วยเทปและกาวเพราะมีพลังงานพื้นผิวมากกว่าพลาสติก LSE

วัสดุทั่วไป

เป็นกลุ่มวัสดุที่มีความหลากหลาย โดยทั่วไปแล้วจะเป็นวัสดุหลายชนิดที่มีพลังงานพื้นผิวสูงกว่าพลาสติกแต่น้อยกว่าโลหะ วัสดุประเภทนี้ได้แก่ แก้ว, เซรามิค และคอนกรีต รวมไปถึงวัสดุธรรมชาติ เช่น ไม้, หนัง และสิ่งทอ 

เรียนรู้เพิ่มเติม

โลหะ

โลหะเป็นวัสดุที่แข็งแรงและทำงานได้ดีใช้ช่วงอุณหภูมิและสภาพแวดล้อมที่หลากหลาย โลหะมีพลังงานพื้นผิวสูงและสามารถจับตัวกับของเหลวได้ง่ายทำให้กาวกระจายตัวได้ทั่วพื้นผิว เทปและกาวส่วนมากจะยึดติดได้ดีกับโลหะเกือบทุกประเภท ทำให้คุณมีตัวเลือกที่หลากหลายในการใช้งาน

เรียนรู้เพิ่มเติม


สร้างแรงบันดาลใจให้เกิดความเป็นไปได้ในออกแบบใหม่ๆ พร้อมกับคุณภาพที่คุณมั่นใจ

เพิ่มขีดความสามารถในการออกแบบของคุณได้โดยการยึดติดวัสดุต่างชนิดเข้าด้วยกันได้อย่างง่ายดาย ค้นหาวิธีใหม่ๆ ในการยึดติดวัสดุเข้าด้วยกันและค้นหาเทคโนโลยีกาวของ 3M ซึ่งจะช่วยตอบโจทย์งานออกแบบของคุณ